1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. “2013 KIBRIS KARNESİ” BAŞLIĞIYLA ÜLKE GERÇEKLERİ
“2013 KIBRIS KARNESİ” BAŞLIĞIYLA ÜLKE GERÇEKLERİ

“2013 KIBRIS KARNESİ” BAŞLIĞIYLA ÜLKE GERÇEKLERİ

Göç, Kimlik ve Hak Çalışması Merkezi tarafından, “2013 Kıbrıs Karnesi” başlığıyla yapılan ankette, ülke gerçekleri saptandı

A+A-

EN YAYGIN SUÇLAR; UYUŞTURUCU, RÜŞVET, İNSAN KAÇAKÇILIĞI... Göç, Kimlik ve Hak Çalışması Merkezi’nin “2013 Kıbrıs Karnesi” başlığıyla yaptığı anket, ülke gerçeklerini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşlar, ankette ülkede en yaygın görülen suçların “uyuşturucu”, “rüşvet”, “insan kaçakçılığı” ve “taciz” olduğunu ortaya koydu. 500 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, halkın en önemli sorun olarak “artan suç oranları” ve “ekonomiyi” gördüğü de belirlendi. Sorunlar arasında “işsizlik”, “değerlerin yok olması”, “çevre”, “Kıbrıs sorunu” ve “kendi kendini yönetememe” ilk sıralarda yer aldı.

HALK, TÜRKİYE’YE VE MAHKEMELERE GÜVENİYOR... Kurumlara güvenin azaldığının görüldüğü anket sonucunda, partizanlığın önüne geçilmesi gerektiği vurgusu da yapıldı. “Kurumlara Güven” başlığı altındaki anket verilerine göre, en çok “Türkiye’ye” ve “mahkemelere” güven duyuluyor. Ankette en az ise siyasi partilere ve siyasetçilere güven duyulduğu görüldü. Ülke genelinde “insan hakları”, “göç”, “kimlik”, “demokrasi”, “bireysel ve toplumsal mutluluklar” gibi konuların derinlemesine incelendiği anket sonucunda, ülke yönetim karnesine bakıldığında “yönetimin sınıfta kaldığı” ortaya çıkıyor.

Göç, Kimlik ve Hak Çalışması Merkezi’nin (The Center for Migration Identity and Rights Studies CMIRS), “2013 Kıbrıs Karnesi” başlığıyla yaptığı anket, ülke gerçeklerini bir kez daha ortaya koydu.
Vatandaşlar, ülkede en yaygın görülen suçların uyuşturucu, rüşvet, insan kaçakçılığı ve taciz olduğunu ortaya koydu.
500 kişiyle yüz yüze yapılan ankette, halkın en önemli sorun olarak “artan suç oranları” ve “ekonomi”yi gördüğü de belirlendi.
Sorunlar arasında “işsizlik, değerlerin yok olması, çevre, Kıbrıs sorunu ve kendi kendini yönetememe” ilk sıralarda yer aldı.
Kurumlara güvenin azaldığının görüldüğü anket sonucunda, partizanlığın önüne geçilmesi vurgusu da yapıldı.
En az ise siyasi partiler ve siyasetçilere güven duyulduğu görüldü.
Ülke genelinde insan hakları, göç, kimlik, demokrasi, bireysel ve toplumsal mutluluklar gibi konuların derinlemesine incelendiği anket sonucunda, Kıbrıs ve ülke yönetim karnesine bakıldığında “Yönetimin sınıfta kaldığı” ortaya çıktı.
KKTC, insan ticaretinin önlenmesi, çevrenin korunması, organize suçların önlenmesi, insan hayatına verilen değer, hükümetin çalışmaları, muhalefetteki partilerin çalışmaları ve sendikaların çalışmaları konularında, 10 üzerinden verilen puanlarda 5’in altında puan alarak sınıfta kaldı.
CMIRS Direktörü Mine Yücel, halkın; iş bilen, yapan ve uzman kişilerin yönetim kadrosunda ve istihdamlarda yer almasını istediğini belirtti.
Anket sonucunda muhalefet partilere de güven kalmadığının dikkat çekici bir sonuç olarak ortaya çıktığını ifade eden Yücel, hukuk ve yargıya da aynı oranda güven olmadığını söyledi.

Kişiler gelişigüzel seçildi
Mine Yücel, Kıbrıs’ın kuzeyinde üç seneden beri insan hakları, göç, kimlik, demokrasi ve bireysel ve toplumsal mutluluklar gibi konuları araştırdıklarını söyledi.
Örneklemin Kuzey Kıbrıs nüfusunun coğrafik dağılımını temsil ettiğini, gelişigüzel örneklem modeli ile görüşülecek kişilerin belirlendiğini ifade eden Yücel, sadece KKTC vatandaşlarının katıldığı çalışma sonucunda elde edilen verilerin SPSS bilgisayar programı yardımıyla değerlendirildiğini belirtti.
Yücel, alan çalışmasının Nisan 2013’te gerçekleştirildiğini söyledi.

En mutlu ilçe İskele, Mine Yücel, “Mutluluk Seviyesi” başlığı altında yapılan çalışmada, halkın 10 üzerinden 6.02 derece mutlu olduklarının belirlendiğini söyledi.
Bu oranın 2011 yılı anketinde 5.87 olduğunu belirten Yücel, oranında az da olsa artış gösterdiğini belirtti. Yücel, bu artışın sebebini genel olarak toplumun daha mutlu olması değil, Girne ve İskele bölgesindeki halkın mutluluk seviyesindeki artış olduğuna dikkat çekti.
Yücel, geri kalan bölgelerdeki mutluluk oranlarının geçmiş senelere kıyasla düşüş gösterdiğini, Girne ve İskele bölgelerinde mutluluk oranlarında artış yaşandığını söyledi.
Geçmiş çalışmalarda en mutsuz bölge olarak dikkat çeken İskele’nin bir buçuk sene içerisinde mutluluk oranlarında artış olmasını Yücel, “özellikle son dönemde bu bölgeye yapılan yatırımların ve artan turist trafiğinin yardımıyla açıklanabilir. Özellikle kuzey kıyısından gelen yolun tamamlanması da bu artan mutluluk oranlarını açıklamakta yardımcı olacaktır” dedi.
İlçelere göre “Mutluluk” oranları şöyle:
“Lefkoşa 5,70; Mağusa 5,43; Girne 6,64; Güzelyurt 5,43; İskele 8,08. Toplam 6,02”.

Artan suç oranları en büyük sorun;
“Genel Sorunlar” başlığı altında ankete katılanlara “Sizce bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde aşağıdakiler ne derece önemli bir sorundur?” sorusu yöneltildi.
Halkın gördüğü en önemli sorunun “artan suç oranları” ve “ekonomi” olduğu ortaya çıktı. Sorunlar arasında işsizlik, değerlerin yok olması, çevre, Kıbrıs sorunu ve kendi kendini yönetememe ilk sıralarda yer aldı.

Mine Yücel, bu sonuçlarla suç oranlarının yine ilk sırada olması, ekonomik sorunların önem sıralamasında geçmiş çalışmalara göre daha önemli hale gelmesi, buna karşılık Kıbrıs sorununun katılımcılar ve toplumun gündeminde giderek azalan bir öneme sahip olmasını en çok dikkat çeken bulgular olarak sıraladı.

Değerlerin yok olmasının ilk kez bu derece yüksek bir önemle kendisine bu sıralamada yer bulduğuna işaret eden Yücel, çevre konusunun da giderek artan bir oranla toplumun genel kaygıları arasında kendisine yer edindiğini ifade etti.
Genel sorunlarla ilgili soruya verilen puan değerleri “0 hiç önemli bir sorun değil”, “5 çok önemli bir sorundur” puanlamasıyla şöyle:
“Artan suç oranları 4,36; Ekonomik sorunlar 4,21; İşsizlik 4,14; Değerlerin yok olması 4,00; Çevre 3,94; Kıbrıs sorunu 3,90; Kendi kendini yönetememe 3,88; Trafik 3,84; Yerel kimliğin tehlike altında olması 3,81; Üçüncü ülkelerden gelen göç 3,31; Emekli maaşları 3,31; Türkiye’den gelen göç 3,23”.

KKTC karne ortalaması 5.17
“KKTC Karnesi”nin belirlendiği anket bölümünde, ülke içerisindeki farklı kurum ve konuların sınıfta kaldığı veya çok sınırda sınıfı geçer noktada olduğu görüldü.
KKTC, insan ticaretinin önlenmesi, çevrenin korunması, organi
ze suçların önlenmesi, insan hayatına verilen değer, hükümetin çalışmaları, muhalefetteki partilerin çalışmaları ve sendikaların çalışmaları konularında 10 üzerinden verilen puanlarda 5’in altında puan alarak sınıfta kaldı.
Mine Yücel, KKTC’ye vatandaşlar tarafından verilen en yüksek puanın kadın erkek eşitliği konusunda olduğunu belirterek puanın 10 üzerinden 6.60 olduğunu söyledi.

En düşük notun ise muhalefetteki partilerin çalışmalarına verildiğini belirten Yücel, hukukun üstünlüğü ve demokrasi puanlarının 5.80 civarlarında olmasının KKTC adına düşündürücü sonuçlar olarak göze çarptığını ifade etti.

Yücel, KKTC karnesinin ortalama 5.17 aldığını, sınırda sınıfı geçtiğini belirtti.
“Kuzey Kıbrıs’a aşağıdaki başlıkların her birisi için 0 en düşük 10 en yüksek olacak şekilde 0’dan 10’a puan verebilir misiniz?” sorusa verilen puan değerleri şöyle:
“Hukukun üstünlüğü 5,85; Demokrasi 5,82; Farklı siyasi görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi 5,85; Ekonomik Refah 5,05; İnsan Hakları 5,61; Kadın erkek eşitliği 6,60; Farklı cinsel tercihlerin özgürce ortaya konulması 5,39; Farklı dini tercihlerin özgürce ortaya konulması 5,75; Suçların önlenmesi 5,05; İnsan ticaretinin önlenmesi 4,63; Sağlık Sistemi 5,03; Eğitim Sistemi 5,37; Çevrenin Korunması 4,77; Yaşam Kalitesi 5,32; Güvenlik 5,22; Organize suçların önlenmesi 4,81; İnsan hayatına verilen değer 4,77; Hükümetin çalışmaları 4,07; Muhalefetteki partilerin çalışmaları 3,97; Sendikaların çalışmaları 4,51; Cumhurbaşkanı 5,05”.

Yönetimde düşük puanlar KKTC karnesine ek olarak ankete katılanlardan ülke yönetimi konusunda 5 üzerinden puanlar vermeleri istendi. Buna göre, “kamu ihalelerinde şeffaflık”, “kamu yönetiminde şeffaflık” ve “halkın yürütme mekanizmasına eşit uzaklıkta olması” konuları en düşük puanı alarak sınıfta kaldı.

“Bağımsız Medya”, “İfade Özgürlüğü”, “Seçimlerin Dış Etkenlerden Bağımsız Olması” ve “Halkın Yargı Önünde Eşit Olması” konuları ise en yüksek puanları aldı.

“Ülkemizi aşağıdaki başlıklarda değerlendirip (1 en düşük 5 en yüksek olacak şekilde) 1’den 5’e puan verebilir misiniz?” sorusuna verilen değerler şöyle:

“Seçimlerin dış etkenlerden bağımsız olması 3,36; Bağımsız bir dış ve iç politikanın bulunması 3,27; Halkın karar alma mekanizması üzerindeki etkisi 3,21; Halkın yürütme mekanizmasına eşit uzaklıkta durması 3,16; Halkın yargı önünde eşit olması 3,29; İfade özgürlüğü 3,45; Bağımsız medya 3,52; Kamu yönetiminde şeffaflık 3,07; Kamu ihalelerinde şeffaflık 2,99. Genel Ortalama 3.26”.

Uyuşturucu ve rüşvet Ülkede “topluma göre”, en yaygın görülen suçların uyuşturucu, rüşvet, insan kaçakçılığı ve taciz olduğu anketle ortaya çıktı.

Yüzdelik olarak puanlama şöyle:
“Uyuşturucu kullanımı: çok yaygın 75.7; biraz 17.2, hiç yoktur 7.1.
Rüşvet: çok yaygın 65.3;biraz 28,6 hiç yoktur 6,1.
İnsan kaçakçılığı: çok yaygın 50.1; biraz 32,1; hiç yoktur 17,8.
Taciz: çok yaygın 47; biraz 43,8; hiç yoktur 9,3.
İşkence: çok yaygın 19.7;biraz 33,7; hiç yoktur 46,5.
İnsan Ticareti: çok yaygın 62; biraz 26,8; hiç yoktur 11,2.
Genel olarak Şiddet: çok yaygın 42.7; biraz 45,1; hiç yoktur 12,2.
Aile içi şiddet: çok yaygın 37.6; biraz 47,0; hiç yoktur 15,4.
Tecavüz: çok yaygın 40.4; biraz 41,6; hiç yoktur 18,1.
Diğer: çok yaygın 13.2; biraz 6,0; hiç yoktur 80,7”.

Rüşvetin en çok gümrükte görüldüğü düşünülüyor. Mine Yücel, puanlar değerlendirildiğinde ilk göze çarpan yolsuzlukla ilgili algının geçmiş çalışmalara kıyasla artış gösterdiği olduğunu söyledi.

Yolsuzlukla ilgili algının daha derin incelendiğinde rüşvetle alakalı sorularda ilginç sonuçların göze çarptığını ifade eden Yücel, “Katılımcıların çoğunluğu (65.3%) ülkede rüşvetin yaygın bir olgu olduğunu ortaya koymaktadır. Farklı kurumlar içerisinde rüşvetin ne derece yaygın oluğunu düşündüklerini sorduğumuzda ise katılımcılar arasında sırasıyla gümrük, kamuda işe alımlar, belediyeler, milletvekilleri ve bakanlar arasında rüşvet ve yolsuzluğun çok sık yaşandığına dair bir algı bulunduğu gözlemlenmiştir” dedi.
Ankete bakıldığında rüşvetin en çok gümrük, kamuda işe alımlardan sorumlu olanlar ve belediyelerde görüldüğü düşünülüyor.
“Aşağıdaki kurumları yolsuzluk, rüşvet ve görevin kötüye kullanılması konusunda değerlendirip, bu tür yolsuzlukların yaşandığı sıklık açısından “0 hiç yaşanmaz, 5 çok sık yaşanır olacak şekilde puan veriniz (0= hiç yaşanmaz, 5= çok sık yaşanır)” sorusunun puanlaması şöyle:
“Gümrük 3,90; Kamuda işe alımlardan sorumlu olanlar 3,77; Belediyeler 3,51; Milletvekilleri 3,31; Bakanlar 3,22; Polis 3,15; Sağlık sektöründe çalışanlar 3,02; Eğitim sektöründe çalışanlar 3,02; Yargı 2,80”.

Siyasi görüşler büyük ayrımcılık
“İnsan Hakları Karnesi”ne bakıldığında ankete katılanların “ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkı” istediği ortaya çıktı.
Mine Yücel, buradaki ayrımcılığın parti, fikir ve siyasi görüş olarak açıklandığını belirterek en sık uğranıldığı düşünülen ayrımcılık şekli olduğunu söyledi.
“Ülkemizi aşağıdaki başlıklarda değerlendirip (1 en düşük 5 en yüksek olacak şekilde) 1’den 5’e puan verebilir misiniz?” sorusunun puanları şöyle:
“Yaşam Hakkı 3,83; Ayrımcılığa uğramadan yaşama hakkı 3,34; İşkence ve insanlık dışı uygulamalardan serbest yaşama hakkı 3,47; Kanun önünde herkesin eşit olma hakkı 3,47; Yurttaşlık hakları 3,51; Serbest dolaşım hakkı 4,02; Mülk edinme hakkı 3,85; Vicdan, düşünce ve inanç özgürlüğü 3,83; Evlenme ve aile kurma hakkı 4,01; Dernek kurma hakkı 3,52; Seçme seçilme hakkı 3,79; Çalışma hakkı 3,79; İşsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, yaşlılık ve kendi iradesi dışındaki koşullardan doğan geçim sıkıntısı durumunda güvenlik hakkı 3,37; Eğitim Hakkı 3,76; Sağlık hakkı 3,54; Engelli Hakları 3,45; Çocuk Hakları 3,59; Azınlık Hakları 3,39; Kadın Hakları 3,80. Genel Ortalama 3.65”.

En güvenilir Türkiye,
en güvensiz siyasetçiler
“Kurumlara Güven” başlığı altındaki ankette, en çok Türkiye ve mahkemelere, en az ise siyasi partiler ve siyasetçilere güven duyulduğu görüldü.
“0’dan 10’a bir cetvel üzerinde, 0 kesinlikle güvenmiyorum, 10 kesinlikle güveniyorum olacak şekilde aşağıdaki kurumlara ne derece güvenip güvenmediğinizi belirtiniz” sorusunda yönelik puanlar şöyle:
“Türkiye 6,31; Mahkemeler 5,25; Yargı 5,18; Polis 5,06; Eğitim Sistemi 4,84; Cumhurbaşkanlığı 4,73; Sağlık Sistemi 4,55; Avrupa Birliği 4,10; Birleşmiş Milletler 3,93; Medya 3,72; Meclis 3,66; Bakanlar Kurulu 3,50; Hükümet 3,43; Siyasetçiler 2,69; Siyasi partiler 2,64”.

Kıbrıs sorunu ve siyasete etki edilmiyor
Anket yapılan kişilere, vatandaş olarak farklı konulardaki etki algılarının ne olduğu da soruldu.
Halk, çevre ve sağlık konularında kişisel olarak etkili olabileceğini düşünüyor.
En etkisiz olunduğu düşünülen konuların başında ise Kıbrıs sorunu geliyor. Bunun yanı sıra siyaset ve ekonomiye de halk kendini varlığının etki etmediğini düşünüyor.
Sonuçlar şöyle:
“Siyaset alanında kendini etkili hisseden kesim yüzde 21.7 iken, etkisiz hissedenlerin oranı yüzde 45.2. ne etkili-ne etkisiz hissedenlerin oranı da yüzde 33.1.
Ekonomi alanında kendini etkili hisseden kesim yüzde 21 iken, etkisiz hissedenlerin oranı yüzde 41.7. ne etkili-ne etkisiz hissedenlerin oranı da yüzde 31.4.
Kıbrıs sorunu alanında kendini etkili hisseden kesim yüzde 15.8 iken, etkisiz hissedenlerin oranı yüzde 51.8. Ne etkili-ne etkisiz hissedenlerin oranı da yüzde 32.6.
Çevre alanında kendini etkili hisseden kesim yüzde 46.8 iken, etkisiz hissedenlerin oranı yüzde 27.2. ne etkili-ne etkisiz hissedenlerin oranı da yüzde 26.
İnsan hakları alanında kendini etkili hisseden kesim yüzde 39 iken, etkisiz hissedenlerin oranı yüzde 30.3. ne etkili-ne etkisiz hissedenlerin oranı da yüzde 30.6.
Sağlık alanında kendini etkili hisseden kesim yüzde 36.7 iken, etkisiz hissedenlerin oranı yüzde 34.3. ne etkili-ne etkisiz hissedenlerin oranı da yüzde 28.9”.

Beş yılda siyaset değişmez
Önümüzdeki beş sene içerisinde ülke siyaseti, ekonomisi ve insan hakları konusunda daha iyiye mi yoksa kötüye mi gidileceği konusunda yapılan araştırmada farklı sonuçlar ortaya çıktı.
Siyaset konusunda büyük çoğunluk durumun aynı kalacağını düşünürken, şimdikinden kötüye gideceğini düşünenler oranı da yüksek.
Oranlara bakıldığında, beş yıl içerisinde siyasetin aynı kalacağını düşünenler yüzde 42.51’lik bir kesimken, kötüye gideceğini düşünenler yüzde 34.53, iyiye gidecek diyenler ise yüzde 22.95’lik bir kesim.

Ekonominin kötüye gideceği düşüncesi
Önümüzdeki beş sene içerisinde ülke ekonomisinin durumunun ne olacağı sorusuna ise, değişmeyeceğini düşünenlerle fazla fark olmamakla beraber kötümser bakanlar fazlalıkta.
Oranlara bakıldığında, beş yıl içerisinde ekonominin aynı kalacağını düşünenler yüzde 38.32’lik bir kesimken, kötüye gideceğini düşünenler yüzde 39.52, iyiye gidecek diyenler ise yüzde 22.16’lık bir kesim.
Anketin aynı bölümünde insan hakları konusunda durumun aynı kalacağı düşüncesi var. Buna göre, yüzde 25.69’luk kesim iyiye gideceğini, yüzde 48.62’lik kesim aynı kalacağını ve yüzde 25.7’lik kesim kötüye gideceğini düşünüyor.

Kıbrıs sorununda çözüm umudu yok. Önümüzdeki beş sene içerisinde Kıbrıs sorununun çözülebileceğine dair umudun giderek azaldığı görülüyor.

Son yıllarda yapılan tüm çalışmalarda olduğu gibi Kıbrıs Sorununun çözümüne dair umutlar bu çalışmada da düşmeye devam etti. Neredeyse ankete katılan her 2 kişiden biri bu konuda umutsuz olduğunu belirtti.

Buna göre, yüzde 47.72’lik bir kesim çözüm olacağı konusunda umutlu değilken, yüzde 31.68’lik kesim ne umutlu ne de umutsuz olduğunu, yüzde 20.6’lık kesim de umutlu olduğunu belirtti.

Kimlik tanımlaması ‘Kıbrıslı’ Kıbrıs’ın kuzeyinde ilk kez Prof Vamık Volkan’ın Kıbrıslı Türklerin kimlik tanımları için “Divandaki Düşmanlar” kitabında ortaya attığı gruplar verilerek kimlik tanımlamaları kullanıldı.

Bu tanımlara bakılarak anket katılımcıları kendilerini en çok “Kıbrıslı” olarak gördüklerini belirtti. Kimlik tanımlamalarına verilen oranlar yüzdelik olarak şöyle:

“Türk: 16.8; Kemal Atatürk ve onun takipçilerinin algıladığı seküler Türk: 18.38; Türkiye’yi seven ve kendini Türklerin devamı gören Türk: 13.24; Dindar Türk: 2.77; Kıbrıslı: 36.17; Kıbrıslı Rum gibi bir Kıbrıslı: 0.79; Kıbrıslı Rumlardan farklı bir Kıbrıslı: 2.57;hiçbir büyük grup kimliğine sahip olmayan biri: 0.99; diğer: 8.3”.

GENEL SORUNLAR
Soru: Sizce bugün Kıbrıs’ın kuzeyinde aşağıdakiler ne derece önemli bir sorundur? ”0 hiç önemli bir sorun değil, 5 çok önemli bir sorundur
Artan suç oranları 4,36
Kıbrıs sorunu 3,90
Türkiye’den gelen göç 3,23
Üçüncü ülkelerden gelen göç 3,31
İşsizlik 4,14
Ekonomik sorunlar 4,21
Çevre 3,94
Trafik 3,84
Emekli maaşları 3,31
Kendi kendini yönetememe 3,88
Değerlerin yok olması 4,00
Yerel kimliğin tehlike altında olması 3,81

KKTC KARNESİ
Soru: Kuzey Kıbrıs’a aşağıdaki başlıkların her birisi için 0 en düşük 10 en yüksek olacak şekilde 0’dan 10’a puan verebilir misiniz?
Hukukun üstünlüğü 5,85
Demokrasi 5,82
Farklı siyasi görüşlerin özgürce ifade edilebilmesi 5,85
Ekonomik Refah 5,05
İnsan Hakları 5,61
Kadın erkek eşitliği 6,60
Farklı cinsel tercihlerin özgürce ortaya konulması 5,39
Farklı dini tercihlerin özgürce ortaya konulması 5,75
Suçların önlenmesi 5,05
İnsan ticaretinin önlenmesi 4,63
Sağlık Sistemi 5,03
Eğitim Sistemi 5,37
Çevrenin Korunması 4,77
Yaşam Kalitesi 5,32
Güvenlik 5,22
Organize suçların önlenmesi 4,81
İnsan hayatına verilen değer 4,77
Hükümetin çalışmaları 4,07
Muhalefetteki partilerin çalışmaları 3,97
Sendikaların çalışmaları 4,51
Cumhurbaşkanı 5,05
GENEL ORTALAMA 5.17

ÜLKE YÖNETİM KARNESİ
Soru: Ülkemizi aşağıdaki başlıklarda değerlendirip (1 en düşük 5 en yüksek olacak şekilde) 1’den 5’e puan verebilir misiniz?
Seçimlerin dış etkenlerden bağımsız olması 3,36
Bağımsız bir dış ve iç politikanın bulunması 3,27
Halkın karar alma mekanizması üzerindeki etkisi 3,21
Halkın yürütme mekanizmasına eşit uzaklıkta durması 3,16
Halkın yargı önünde eşit olması 3,29
İfade özgürlüğü 3,45
Bağımsız medya 3,52
Kamu yönetiminde şeffaflık 3,07
Kamu ihalelerinde şeffaflık 2,99
GENEL ORTALAMA 3.26

RÜŞVET VE YOLSUZLUK
Soru: Aşağıdaki kurumları yolsuzluk, rüşvet ve görevin kötüye kullanılması konusunda değerlendirip, bu tür yolsuzlukların yaşandığı sıklık açısından “0 hiç yaşanmaz, 5 çok sık yaşanır olacak şekilde puan veriniz
Polis 3,15
Yargı 2,80
Gümrük 3,90
Belediyeler 3,51
Milletvekilleri 3,31
Bakanlar 3,22
Sağlık sektöründe çalışanlar 3,02
Eğitim sektöründe çalışanlar 3,02
Kamuda işe alımlardan sorumlu olanlar 3,77

KURUMLARA GÜVEN
Soru: 0’dan 10’a bir cetvel üzerinde, 0 kesinlikle güvenmiyorum, 10 kesinlikle güveniyorum olacak şekilde aşağıdaki kurumlara ne derece güvenip güvenmediğinizi belirtiniz.
Meclis 3,66
Hükümet 3,43
Bakanlar kurulu 3,50
Türkiye 6,31
Mahkemeler 5,25
Polis 5,06
Yargı 5,18
Siyasetçiler 2,69
Siyasi partiler 2,64
Medya 3,72
Cumhurbaşkanlığı 4,73
Avrupa Birliği 4,10
Birleşmiş Milletler 3,93
Eğitim Sistemi 4,84
Sağlık Sistemi 4,55

Kıbrıs

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.