1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. CEZA YASASI'NDA YENİDEN DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR
CEZA YASASI'NDA YENİDEN DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

CEZA YASASI'NDA YENİDEN DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün;

A+A-

YOLSUZLUKLA İLGİLİ SUÇLAR İÇİN CAYDIRICI CEZALAR ÖNGÖREN CEZA (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ’NİN İVEDİLİKLE KOMİTEDE ELE ALINMASI OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün yolsuzlukla ilgili suçlar için caydırıcı cezalar öngören Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin ivedilikle komitede ele alınması oy birliğiyle kabul edildi.

Onaya sunuşlar bölümünde ilk olarak CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman’ın sunduğu Ceza (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle ele alınması onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Değişiklik önerisi, “yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçları ve görevi kötüye kullanma ve ihmal suçlarını analitik biçimde düzenlemeyi ve bu suçlar için caydırıcı cezalar öngörmek suretiyle, kamu yönetimine duyulan güvenin sarsılmasını önlemeyi” öngörüyor.

ERHÜRMAN

CTP-BG Milletvekili Tufan Erhürman, ivedilik tezkeresiyle ilgili konuşmasında, Fasıl 154 Ceza Yasası’nın Üçüncü Kısmının Birinci Bölümünde yer alan konuyla ilgili düzenlemelerin bugünün gereksinimlerine yanıt vermekten çok uzak olduğunu söyledi. Erhürman, “Bu bölümde, bir yandan zimmet, irtikap gibi suçlar açık bir biçimde düzenlenmemiş, diğer yandan da rüşvetle ilgili maddede suça karışanların tümünün cezalandırılmasını sağlayacak bir hüküm öngörülmemiştir” dedi.

İkinci temel sorunun, yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçların hafif suçlar kategorisi içerisinde ele alındığını ve hafif sayılabilecek cezaların öngörüldüğünü kaydeden Erhürman, yolsuzluğun, hem devlete, hem de topluma karşı işlenmiş ağır bir suç olduğunu ve caydırıcılığın sağlanması için ağır cezalar öngörülmesi gerektiğini söyledi. “Yasama dokunulmazlığı”na ilişkin hükümler de bulunduğunu kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

“Öneri’de, yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçlar, analitik biçimde birbirinden ayrılmış, ‘görevi yerine getirme karşılığında ödül kabul etme’, ‘rüşvet verme’, ‘rüşvet alma’, ‘rüşvete aracılık etme’, ‘irtikap’, ‘zimmet’, ‘iltimas karşılığında menfaat temin etme’, ‘menfaat temini için sahte, gerçek dışı veya hukuka aykırı evrak düzenleme, imzalama, tasdik etme veya verme’ gibi suçlar ayrı ayrı düzenlenmiş ve bu suçlar için ağır cezalar öngörülmüştür. Ayrıca, yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek suçları ve görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyebilecek olan kişiler, bu konuda herhangi bir yorumu gerektiremeyecek biçimde sayılmış, özellikle başbakan, milletvekili olsun olmasın bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri gibi seçilmişlerin de bu suçları işleyebilecekleri açık bir biçimde düzenlenmiştir.

Bunlara ek olarak, geniş anlamda kamu hizmetinde görevli kişiler arasında sayılabilecek olan tasdik memurları, yasayla kurulmuş yönetim kurullarının başkan ve üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri, kooperatiflerin ve kamu bankalarının başkan ve yönetim kurulu üyeleri de yolsuzluk başlığı altında toplanabilecek olan suçları ve görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyebilecekler arasında sayılmıştır.”

BELEDİYELER (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ

Genel Kurul daha sonra DP-UG Milletvekillerinin sunduğu Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle ele alınmasının görüşüldüğü sırada söz alan UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, değişiklik önerisinin yeterli ve samimi olmadığını iddia ederek, yerel yönetimdeki sorunların bu şekilde çözümlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, öneriye ret oyu vereceklerini kaydetti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, mazbatalar konusunda hareket etmek gerektiğini kaydetti. Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin münferit bir sorunu çözmeye dönük olduğunu iddia eden Angolemli, belediyelerde yaşanan sorunların çok daha kapsamlı çözüm gerektirdiğini belirtti. Angolemli, böyle bir yasa önerisine onay vermelerinin mümkün olmadığını söyledi.

DİNÇYÜREK

DP-UG Milletvekili Hakan Dinçyürek konuşmasında, Belediye Meclisi toplantılarına başkanlık eden belediye başkanının da nisaptan sayılmasını öngören yasa önerisini, Belediye Meclisi’nin işlerliğinin artırılması amacıyla hazırladıklarını kaydetti.

Dinçyürek, “Belediyelerin genel karar organı olan Belediye Meclisi’nin belde halkını ilgilendiren yerel konuları karara bağlarken izleyeceği çalışma usulü ve toplantı yeter sayısı gibi konular Belediyeler Yasasında düzenlenmektedir. Asli görevi belde halkının yerel ihtiyaçlarını karşılamak olan Belediyelerin, bu görevlerini yerine getirebilmesi, Belediye Meclisi’nin toplanarak karar üretmesi ile mümkün olabilmektedir. Belediye Meclisi’nin herhangi bir nedenle toplanamayarak karar üretmemesi, belde halkının ihtiyaçlarının karşılanmasını geciktirdiği, toplantıların birden fazla defalar yapılamaması durumunun ise belediye hizmetlerinin tümünün veya bir kısmının durmasına yol açtığı ortadadır” dedi.

ŞAHALİ

CTP-BG Milletvekili Erkut Şahali de konuşmasında, yerel yönetimlerle ilgili yasal düzenlemelerin günün koşullarına uygun hale getirilmesinin herkesin arzusu olduğunu ancak belediyelerde yaşanan sorunların, “yasa değişirise her şey çözülecek” yaklaşımıyla ele alınmasının yanlış olduğunu söyledi. Şahali, bugün tartışılan yasa önerisinin, bütünlüklü yasa değişikliğinin bir parçası olduğuna işaret ederek, oylarının olumlu olacağını belirtti.

ULUÇAY

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, yasa önerisinin ivediliğinin önemine vurgu yaparak çalışmaları devam eden geniş kapsamlı yasa değişikliğinin yakın zamanda Meclis’e sunulacağını söyledi. Uluçay, bugünkü değişikliğin Mehmetçik’te yaşanan sorunla ilgisi olmadığını söyledi. Konuşmaların ardından genel kurul, ivedilik önerisini oy çokluğuyla kabul etti.

TAPU VE KADASTRO

Genel kurul daha sonra Tapu ve Kadastro (Özel Kurallar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle ele alınmasını görüşmeye başladı.

İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, söz konusu değişiklikle, merkez olarak Güney Kıbrıs’ta olan Kutrafa köyünün bazı arazilerinin KKTC sınırları içinde olmasından dolayı kayıt altına alınmasının amaçlandığını söyledi. Kurul daha sonra ivedilik tezkeresini oy birliğiyle kabul etti.

POLİS TERFİLERİYLE İLGİLİ ARAŞTRMA KOMİTESİNİN SÜRESİ UZATILDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra 2013 Yılında Polis Örgütünde Yapılan Terfilerle İlgili Meclis Araştırması Komitesi’nin ek süre talebini görüştü. Talep, oy birliğiyle kabul edildi. Oylamadan önce söz alan Komite Başkanı, CTP-BG Milletvekili Salih İzbul, komitenin çalışmalarını tamamladığını ancak raporu yetiştiremediklerini söyledi. Çalışmalar sırasında yaşadıkları zorluklara da değinen İzbul, özellikle personel sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Oylamanın ardından genel kurulda sırasıyla gündemde bulunan Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, İktisadi Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı, Teşvik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Organize Sanayi Bölgeleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sığınak (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkerelerini onaya sunuldu. Tezkereler oy çokluğuyla kabul edildi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar, İktisadi Kalkınma Teşvik Fonu Tesis Kuralının Yürürlükten Kaldırılması Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi sırasında yaptığı konuşmada, fonlar meselesinin ciddi bir mesele olduğunu belirterek, konunun uzun zamandır tartışıldığını söyledi.

Tatar, fonların tasfiyesinin çeşitli şekillerde gündeme geldiğini ancak fonların tasfiye edilmesiyle bütçeye aktarılacak kaynağın miktarının ne olduğunun açıklanmadığını belirtti. Bütçe açığına da vurgu yapan Tatar, fonlardan aktarılacak bu kaynağın açığı ne kadar kapatacağını merak ettiğini söyledi. Tatar, fonda para olması ve makinesi de hazır olmasına rağmen “beceriksizlikten” dolayı onkoloji merkeziyle ilgili ihaleye çıkılmadığını savundu.

ÖZGÜR

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, CTP-BG Milletvekili Birikim Özgür de konuşmasında, komitenin çalışmalarına anlatarak, yasa tasarısının komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Özgür, Sığınak Yasası’ndaki değişiklikle fondan 16 milyon TL, Organize Sanayi Bölgeleri Yasası’ndaki değişiklikle 2.3 milyon TL, Teşvik Yasası’nda yapılan değişiklikle 18.9 milyon TL, Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı Yasası’ndaki değişiklikle 8.3 milyon TL’lik bir kaynağın Maliye Bakanlığı’nın kontrolüne geçeceğini belirtti.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuşmasında fonların başka maksatlı kullanıldığını iddia ederek, hükümeti eleştirdi. Angolemli, fonların yerinde kullanılmayacağına yönelik hükümete güvenleri olmadığını söyledi.

ATUN

UBP Milletvekili Sunat Atun da konuşmasında, bütçe açığının büyüklüğüne vurgu yaparak, bu açığın finanse edilememesi halinde devletin üstüne düşen mükellefiyetleri yerine getiremeyeceğini savundu.

SOYER

CTP-BG Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise, usule ilişkin konuşmasında, ivedilik tezkeresinin onaylanması sırasında yapılan konuşmaları eleştirdi. Soyer, henüz raporu sunulmayan yasa tasarısı hakkında konuşma yapmanın doğru olmadığını belirterek, bunun doğru tartışma zemini olmadığını söyledi.

Konuşmaların ardından genel kurul Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik)Yasa Tasarısı’nı görüşmeye başladı.

KTÖS GENEL KURULDA EYLEM YAPTI

Bu arada Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapan bir grup KTÖS üyesi bir süreliğine genel kurul çalışmalarını izleyiciler bölümünden takip etti. Gençler daha sonra “eşit işe, eşit ücret” sloganı atarak, genel kurulda eylem yaptı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle eylem sona erdi.

Tak

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.