1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. “DEĞİŞİMDEN KORKMAYALIM”
“DEĞİŞİMDEN KORKMAYALIM”

“DEĞİŞİMDEN KORKMAYALIM”

Sürekli vurgulanan Kıbrıs sorunundan kaynaklanan, siyasi çözümsüzlük-siyasi tanınmamışlık gibi ülkenin kendine özgü sorunları...

A+A-

 

MALİYE BAKANI ÖZGÜR: “YAPISAL REFORMLARA İHTİYAÇ VAR”

“2016 BÜTÇESİNİN TEMEL HEDEFİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU FİNANSMAN DENGESİ KURULMASI”

“KAMUNUN ETKİNLİĞİ VE ÖZEL SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI, ÜRETİME DAYALI BÜYÜME VE İSTİHDAM, İSTİKRARLI EKONOMİ”

“2015 SONU İTİBARIYLA EK MESAİ ÖDEMELERİNİN 82 MİLYONA ULAŞMASI BEKLENİYOR. SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

“’BEN, KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİNİ İPOTEK ALTINA ALAN SÜRDÜRÜLEMEZ YAPININ BİR PARÇASI DEĞİLİM’ DİYORSANIZ, BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ ESNASINDA ORTAYA KOYACAĞINIZ ÖNERİLERİN ODAĞINDA MUTLAKA AMA MUTLAKA YAPISAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ YER ALMALIDIR”

“DEĞİŞİMDEN KORKMAYALIM AMA YİNE DE ONU AMAÇSIZCA KULLANMAYALIM”

Maliye Bakanı Birikim Özgür, ülkenin yapısal sorunları bulunduğunu ve bunların çözümü için yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Özgür, 2016 bütçesinin temel hedefinin sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurulması olduğunu vurguladı.

Özgür, 4 milyar 476 milyon TL gider, 4 milyar 142 milyon TL gelir ve 334 milyon TL bütçe açığıyla hazırlanan 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın “sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması; kamunun etkinliğini ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyüme ve istihdam, mali disiplin, yapısal tedbirler, istikrarlı ekonomi, kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi, harcama disiplini ve kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasını” hedeflediğini açıkladı.

Özgür, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 2016 bütçesiyle ilgili yaptığı sunuş konuşmasında, bütçe tasarrufunu temel ilke edinerek hazırladıkları 2016 bütçesinin hayırlı olmasını diledi, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Tüm değerlendirme, eleştiri ve katkılardan yararlanmak istediklerini ifade eden Özgür, bütçe hazırlanma sürecine değindi ve esas hedefin ekonominin çarklarını döndürmeyi başararak; daha çok istihdam, daha çok üretim, daha çok katma değer, daha eğitimli ve sağlıklı, daha mutlu bir toplum yaratmak olduğunu vurguladı.

2016 bütçesini tartışırken de sürdürülebilirlik olgusunu siyasetin odağına yerleştirebildikleri oranda gelecek nesillere devredecekleri mirasın niteliğini artırmış olacaklarını ifade eden Bakan Özgür, “Kıbrıs Türk halkı olarak farklı ideolojik bakış açılarıyla ve demokratik olgunlukla toplumsal yapımızın her yönden sürdürülebilirliğini öngörerek tüm sorunlarımıza çözümler üretebilecek kapasiteye sahibiz” dedi.

GELECEK NESİLLERE KARŞI SORUMLULUK

Maliye Bakanı Birikim Özgür, sürdürülebilirliği kısaca “daimi olma yeteneği” olarak tanımlayabileceğini belirterek, “Toplumsal değerlerimize sıkı sıkıya sarılarak sistemimizin değişen dünya koşullarına adaptasyonunu sağlayıp toplumsal varlığımızı geleceğe taşımak, gelecek nesillere karşı bizim yegane sorumluluğumuzdur” diye konuştu.

Özgür, “bu öze dair tek bir somut öneri dahi yapmadan sadece sistemi, toplumu, siyaset kurumunu ya da siyasetçileri kötüleyerek siyasi başarı elde etmeye çalışma popülizmi ile mücadelede en etkili yöntemin yine bu öze dair attıkları ve atacakları somut adımlar” olacağını söyledi.

Bütçeyi hazırlarken Tüketici Fiyatları Endeksi artışlarıyla dövizdeki gelişmelerin baz alındığını, ayrıca Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, reel büyüme, ithalat ve ihracat rakamlarının göz önünde bulundurulduğunu  kaydeden Özgür, 2016’da TÜFE’nin yüzde 7.7 öngörüldüğünü bildirdi.

BÜTÇE HEDEFLERİ

Bakan Birikim Özgür, 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın hedeflerini şöyle sıraladı:

“Sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması; kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması; üretime dayalı büyümenin artırılması ve istidamın önünün açılması; mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi; yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması; ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi; mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi; gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması.”

Konuşmasında 2014 bütçesine ilişkin büyüklükler ve 2015 Mali Yılı bütçesinin gerçekleşme tahmini hakkında da bilgi veren Maliye Bakanı Özgür, şunları söyledi:

“2014 yılında Bütçe Giderlerinin 3.635,4 Milyon TL, Bütçe Gelirlerinin 3.603,0 Milyon TL; Bütçe Açığının 32,4 Milyon TLolarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu rakamların tahmini GSYİH’ya oranı; Bütçe Giderleri  % 41,04, Bütçe Gelirleri % 40,67, Bütçe Açığı % 0,37’dir.

2015 yıl sonu itibarıyla;Bütçe Giderlerinin 3 milyar 731,6 milyon TL, Bütçe Gelirlerinin 3 milyar 670,3 milyon TL,Bütçe Açığının 61,3 milyon TL olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.

Bu rakamların 2015 yılı tahmini GSYİH’ya oranı; bütçe giderleri % 38,57, bütçe gelirleri % 37,94, bütçe açığı  % 0,63’dır.

Her ne kadar da bütçe açıkları, öngörülenin çok altında gerçekleşmiş ve/veya gerçekleşecek olsa da sorun olarak karşımızda durmaktadır.”

YEREL BÜTÇE

Maliye Bakanı Birikim Özgür, 2015 Mali Yılı Bütçesi’nde 2.687,0 milyon TL olarak öngörülen yerel gelirlerin %7,98 artışla 2.901,5 milyon TL’ye, 3.370,7 milyon TL olarak öngörülen yerel giderlerin % 3,91 azalışla 3.238,8 milyon TL’ye ve 683,7 milyon TL olarak öngörülen yerel bütçe açığının ise yıl sonu itibarıyla %49,34 oranında bir azalışla 337,3 milyon TL olarak gerçekleşeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

YAPISAL SORUNLAR… YAPISAL REFORMLAR…

Birikim Özgür, sürekli vurgulanan Kıbrıs sorunundan kaynaklanan, siyasi çözümsüzlük-siyasi tanınmamışlık gibi ülkenin kendine özgü sorunları, ancak en önemlisi yıllar itibarıyla birikmiş yapısal sorunlarının; kamu maliyesinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel idarelerin ve birçok sektörün sürdürülebilirliğine ket vurduğunu, bundan dolayı da yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Maliye Bakanı Özgür, “Bundan korkmamamız, sorunlarla yüzleşmemiz ve sürdürülebilirliği sağlamak açısından çözümler üretmemiz gerekmektedir. Bu çözümler kesinlikle insanlarımızın gelir seviyesini düşürme politikaları olmayıp, gelecek nesillerin çıkarlarını da öngörerek çok daha iyiye ulaşmak olmalıdır” dedi.

2014 SONU İTİBARIYLA 4.730 MİLYAR TL İÇ BORÇ, 8,434 MİLYAR DIŞ BORÇ

2014 yılı sonu itibarıyla 4.730 milyar Türk Lirası iç borç, 8,434 Milyar Türk Lirası dış borç olmak üzere 13,164 milyar Türk Lirasına yükselen ve GSYİH’nın %149’una tekabül eden aşırı borç yükü ve bütçe açıklarının büyümeyi, kalkınmayı engelleyici ve mali istikrarı bozucu faktör olarak önlerinde durduğunu söyledi.

“Bu sadece kamu maliyesinin değil tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ve yerel idarelerin de önünde reel sektörü de etkilemektedir” diyen Özgür, “sadece bu günü değil geleceği de göz önünde bulundurarak bir yandan cari harcamalar için dış kaynak ihtiyacı azaltılırken, diğer yandan kamu borç yükünü kontrol altında tutabilmek, en önemlisi de Kıbrıs Türk halkının kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak üzere etkin, verimli ve iş barışının etkilenmeden sürdürülmesini sağlamak hedeflerini” dile getirdi.

“ODAKTA YAPISAL DÖNÜŞÜM HEDEFİ YER ALMALI”

“’Ben, Kıbrıs Türk halkının geleceğini ipotek altına alan sürdürülemez yapının bir parçası değilim’ diyorsanız, bütçe görüşmeleri esnasında ortaya koyacağınız önerilerin odağında mutlaka ama mutlaka yapısal dönüşüm hedefi yer almalıdır” diyen Özgür, hükümet programındaki politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve mali saydamlığın sağlanması yaklaşımı ile Yerel Gelirlerde %13,21, Yerel Giderlerde ise %9,52 artış öngörüsü çerçevesinde 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın hazırlandığını bildirdi.

Özgür, 2016 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın Bakanlar Kurulu’nca; 4 Milyar 476 Milyon Türk Lirası Gider, 4 Milyar 142 Milyon Türk Lirası Gelir, 334 Milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylandığını bildirdi.

Bütçe kalemleri hakkında bilgi veren Birikim Özgür, 2016 bütçesinde yapısal dönüşüme imkan sağlayacak bütçe kaynak tahsislerinde düzenlemeler söz konusu olduğunu ve bu çerçevede Reel Sektör ve Yatırım kalemlerinde artışlar sağlandığını ifade etti.

Buna rağmen özellikle TC Kaynaklı Yatırım Projelerine sağlanan bütçe ödeneklerine karşın gerçekleşmeleri düşük kaldığını kaydeden Birikim Özgür, “Ancak, Mahalli Kaynaklı Yatırım Projelerinde sağlıklı bir planlama yapılmadığından yıl içerisinde ortaya çıkan yatırım mükellefiyeti, Yedek Ödenekler üzerindeki yükü artırmakta ve gerçekleşmeyi de öngörülen ödeneğin üzerine çıkarmaktadır” dedi.

“EK MESAİ KALEMİ 82 MİLYONA ULAŞTI… SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Maliye Bakanı Özgür, 2015 yıl sonu harcama tahminine göre 82 milyon TL’ye ulaşması beklenen Ek Mesai ödemelerinin Kamu Maliyesi yönünden sürdürülebilirliği olmadığını da belirterek “Verimlilik, adalet, istihdam açısından sorgulanmak zorunda olup hükümetimizin ivedi tedbir alması gereken bir sorundur” dedi.

Belediyelere katkı payının dün Meclis’ten geçen yasayla arttığını hatırlatan Özgür, “Bu durumda katkı payı %24.25’lik bir artışla 219.65 milyon Türk Lirası’na çıkacaktır. 327 Belediye emeklisi için ise 15 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile sağlanan Belediye ve Köylerin Altyapı Yatırımlarına Katkı Projeleri bunların dışındadır” bilgisi verdi.

Özgür, hükümet ve meclisin belediyeler için üzerine düşeni yaptığını belirterek, belediye başkanlarının da gelecek seçimi değil, gelecek nesilleri düşünerek icraatlarına yön vereceğini kaydetti.

“TEMEL HEDEF, SÜRDÜRÜLEBİLİR KAMU FİNANSMAN DENGESİ KURULMASI”

Maliye Bakanı Birikim Özgür, hükümetin 2016 Mali Yılı Bütçesi temel hedefinin, sürdürülebilir bir kamu finansman dengesinin kurulması olduğunu belirterek, “Bu hedefe ulaşılabilmesi kamu hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlayacak vergilerin toplanmasıyla mümkündür. Devletin yaptığı harcamaların temel kaynağını oluşturan vergi aynı zamanda önemli bir maliye politikası aracıdır” dedi.

Fon uygulamalarının, mali disiplinin bozulması ve bütçe birliğinin zedelenmesine neden olduğunu, bu durumun ise kaynakların etkin, verimli ve rasyonel kullanımını güçleştirdiğini ifade eden Özgür, şöyle konuştu:
“Dünyada değişen mali koşullar ve mali yapı çerçevesinde; bütçenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, mali disiplinin sağlanması, kaynakların etkin, verimli ve rasyonel kullanılması, Devlet bütçesinin gelir ve giderlerinde birliğin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla hazırlanan ve Cumhuriyet Meclisi’nce ivediliği alınmış 16 Fon Yasa Tasarısı’ndan 8 adedi yasallaşmış olup, halen 8 adedi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeyi beklemektedir.

Uluslararası standartlar ile Avrupa Birliği müktesebat ve uygulamalarına paralel olarak KKTC’de kapsamlı, şeffaf ve verimli bir kamu iç mali denetimin oluşturulmasını ve geliştirilmesini sağlamayı amaçlayan, Kamu İç Mali Kontrol Yasa Tasarısı Bakanlar Kurulu’nca onaylanmış ve KKTC Meclisi’ne sevk edilmiştir.”

Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını amaçlayan Kamu Mali Yönetim Yasası üzerinde de çalışıldığını bildiren Özgür, bu yasanın da 2016 yılında hayata geçip yasallaşmasının hedeflendiğini söyledi.

“DEĞİŞİMDEN KORKMAYALIM”

Özgür, komite çalışmalarının verimli geçmesini diledi ve konuşmasını “Değişimden korkmayalım ama yine de onu amaçsızca kullanmayalım. Değişim, barışa, demokrasi ve insan hakları değerlerine, Kıbrıs Türk halkının kimliğine, kültürüne ve onuruna hizmet ettiği oranda bizim için anlamlı ve vazgeçilmez bir araç olsun” diyerek tamamladı.

Özgür’ün ardından bütçe kalemleri okundu ve ardından TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli söz aldı.

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.