1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. DP-UG, UBP’NİN LTB BAŞKAN ADAYI DANA’YA DESTEK BELİRTTİ
DP-UG, UBP’NİN LTB BAŞKAN ADAYI DANA’YA DESTEK BELİRTTİ

DP-UG, UBP’NİN LTB BAŞKAN ADAYI DANA’YA DESTEK BELİRTTİ

Demokrat Parti Ulusal Güçler, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Kemal Deniz Dana’ya destek belirtti.

A+A-

DP ULUSAL GÜÇLER, UBP’NİN LTB BAŞKAN ADAYI DANA’YA DESTEK BELİRTTİ

DENKTAŞ: “ KEMAL BEYE DESTEĞİMİZ TAMDIR”

Demokrat Parti Ulusal Güçler, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı Kemal Deniz Dana’ya destek belirtti.

DP Ulusal Güçlerden verilen bilgiye göre, DP Ulusal Güçler bugün, Genel Başkan Serdar Denktaş Başkanlığı’nda “Vizyon Lefkoşa” konseptiyle basın toplantısı düzenledi.

Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşen basın toplantısına, Denktaş’ın yanı sıra Takım Lefkoşa, Genel Sekreter Hasan Taçoy ve UBP LTB Başkan adayı Kemal Deniz Dana katıldı.

DP Ulusal Güçler Genel Başkanı Serdar Denktaş basın toplantısında yaptığı konuşmada, “takım ruhuyla çalışacağına inandıkları” Kemal Deniz Dana’ya destek belirtti, Dana ise, Takım Lefkoşa’nın vizyonuna inandığını belirterek, Takım Lefkoşa’ya destek verdi.

Serdar Denktaş, Başkent Lefkoşa ve Lefkoşalının çok kötü bir dönemden geçtiğini, tek adam idaresi ve çalışmayan bir belediye meclisinin kriz döneminde sıkıntıların artmasına neden olduğunu kaydederek, Lefkoşa’nın, siyaset dışındaki tüm paydaşlarla ortak hareket etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Denktaş, belediyelerin karar alma merci ve en üst organının “meclisleri” olduğuna dikkat çekerek, Belediye Meclisi Üyeliği’nin biran önce tasdik memurluğu konumundan çıkartılası gerektiğini ifade etti ve “Bizler belediye meclislerini yerel millet meclisi olarak görüyoruz” dedi.

Lefkoşa’nın çalışkan, nitelikli, üretken, denetleyen, sorgulayan ve özverili bir takıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Denktaş, kurulacak komisyonlarda aktif çalışan ve üretken, potansiyel değerlerin farkında, şeffaf, adalet ve eşitlikten yana, araştıran ve planlamaya önem veren, disiplinli ve çözüm odaklı, Lefkoşa’yı hisseden, üretken, donanımlı, cesur, samimi, dinamik ve güven veren, çevreye duyarlı, çağdaş, çalışana hakkını veren, demokrat bir takıma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

LEFKOŞA İÇİN PROJELER

Denktaş, Lefkoşa için düşünülen projeleri ise şöyle sıraladı:

“İlk projemiz Surlar İçi Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi; surlar içinin 24 saat canlı olması hedefiyle hazırlanan projemiz, surlar içi esnafının ve sakinlerinin mutlu olacağı bir anlayışla halkımızın hizmetine sunulacaktır.

Surlar İçi Koruma Amaçlı İmar Planı Projesi için çevresel kaliteyi artırmaya, ayrıca İşlevsel Yeterliliğe Yönelik çalışma yapılmalıdır. Mevcut Surlar İçi kullanımının ve işlevlerin korumayla uyumlu biçimde sürdürülmesini sağlamak gerekiyor. Koruma ve çağdaş yaşamla çelişen kullanım alışkanlıklarının sona ermesi gerekiyor.

Mekanı kullananların ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin yanı sıra engelli, yaşlı, çocukların gereksinimlerini önemseyen düzenlemeler yapılmalıdır.

Sosyal-Kültürel-Mekânsal Bütünleşmeye Yönelik Çalışmalar olmalıdır. Planlama içerisinde çıkacak sosyal maliyetleri telafi edici düzenlemeler yapılmalıdır. Alan kullanıcılarına yönelik sosyo-kültürel mekânların yeterli ve çeşitli olması sağlanmalıdır.

Sağlık ve Konfor Koşullarını İyileştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapılmalıdır. Ekolojik ilkeler çerçevesinde çağdaş yaşamın gerektirdiği nitelikte mekânsal düzenleme ve teknik donanım öngörerek mekân ve çevre sağlığının gelişmesine, konfor standartlarının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmalı.

‘Maliyet ve Ekonomik Desteğe’ yönelik çalışmalar yapılmalı, tarihi, kültürel ve doğal değerlerin aynı zamanda birer ekonomik kaynak olduğu gerçeğinden hareketle, bu kaynakların ekonomiye kazandırılmasını içeren düzenlemeler yapılmalıdır. Koruma sürecinde olabilecek en düşük maliyetler ile en yüksek faydanın sağlanmasına dikkat edilmelidir.

Koruma planının maliyetinin sağlanması sürecinde hükümet, iş insanlarımızın kaynakları dışında hibe, uzun dönemli düşük faizli kredi ve benzeri dış kaynaklardan yararlanmalıyız.

Etkili ve verimli kamu işletmeciliğinin yanı sıra özel girişimleri özendirici teşvikler olmalıdır.

‘Sosyolojik ve Etnolojik Kültür Mirası’nın Belgelenmesine’ yönelik çalışma yapılmalıdır.

Surlar İçi alanının geçmişteki ve bugünkü sosyolojik, etnolojik yapısının zaman içindeki kaçınılmaz olarak değişeceğini göz önüne alarak olabildiğince bu yapıyı belgeleyerek ileriki aşamalardaki bilimsel çalışmalara da zemin hazırlanmalıdır.”

Serdar Denktaş, tüm bu ilkelere hassasiyet göstererek yapılacak bilimsel araştırma süreci sonunda buranın Başkent Lefkoşa’ya yakışır, gelir getiren ve 24 saat hizmet veren bir alan olacağına işaret ederek, bu projenin hayat bulması için siyaset üstü bir anlayışa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Başkent Lefkoşa için sivil toplum örgütleri, sendikalar ve medya kuruluşlarıyla her adımını paylaşarak, şeffaf ve katılımcı bir anlayışla birlikte başaracakları bir vizyon ortaya koyduklarını nve başaranın sadece DP Ulusal Güçler vizyonu değil herkesin vizyonu olacağını ifade eden Denktaş, meclis üyeliği adaylarına o yüzden “Lefkoşa’nın Takımı” dediklerini anlattı.

Denktaş, ikinci projenin ise “Lefkoşa Müzesi Projesi” olduğunu belirterek, Asal Şube’nin karşısındaki eski tren istasyonunun olduğu sarı taştan binanın Lefkoşa Müzesi olacağını ve buradan elde edilen gelirin belediyeye kalacağını, bu projenin hayat bulması için hükümette üzerlerine düşen görevi yapacaklarını kaydetti.

Şu anda belediyede “İnsan Kaynakları Birimi” adı altında işlevsiz, hantal bir birim bulunduğunu belirten Denktaş, bu birime ihtiyaç olduğunu ifade ederek, çağdaş insan kaynakları birimi altında çözüm masası uygulamasının da derhal kurulması gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti:

“Lefkoşa halkının medeni ve müşterek ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için, kaliteli yönetim anlayışıyla kaliteli hizmet sunmak ve bunu sürekli kılmak için çalışacak, her kamu kurumu gibi Lefkoşa Türk Belediye’sinin de var oluşunun kaynağı olan insana, çağdaş anlamda saygı duyulmasını sağlayacak hizmetleri yürütecek, İktisadi ve beşeri kaynakların etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlayacak, Stratejik planlama ve bilimsel öngörüler dikkate alınarak yapılacak çalışmalarla problemlerin daha ortaya çıkmadan önlenmesi esas alınacak, Hizmetlerin zamanında ve gerektiği şekilde vatandaşlara ulaştırılması sağlanacak, Toplam kalite anlayışının bir belirleyicisi olarak, kurum içinde sürekli eğitim aracılığıyla personelin kaliteli hizmet sunma yeteneğinin geliştirilmesi ve iletişim araçlarıyla işlemlerin yerinde ve zamanında gerçekleşmesi sağlanacak.

Halkımızın istek, şikâyet ve taleplerini kendileri adına takip edecek ‘Çözüm Masası Uygulaması’nı hayata geçireceğiz. Müracaatlar ve internet ile gelen talepleri yazılı hale getirerek, konu ile ilgili müdürlüğe yazılı form halinde bildirecek ve yapılan müracaatların inceleme sonuçları ve gerçekleştirilen işlemleri müracaat sahibine 48 saat içerisinde geri dönerek bilgi verecek olan Çözüm Masası Uygulaması’yla, sürekliliği ve tutarlılığı sağlamayı amaçlıyoruz.”

Denktaş, iş değerleme, iş analizi, performans değerleme, kariyer planlama, görev tanımları ve yeniden yapılanma üzerinde çalışmalar yapılması ve belediyede bu konuda yapılan çalışma süreçlerine etkin katılım sağlanması gerektiğini ifade ederek, belediye bünyesinde görev yapan tüm personelin bilgi beceri ve verimliliğini arttırmak, yeteneklerini geliştirmek amacıyla hizmet içi ve hizmet dışı eğitimlerini sağlamak, gerek kurum içi gerekse kurum dışı seminer, toplantı, kurs ve panellerle ilgili birimlerden personel göndererek, personelin verimliliğini artırma çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekti.

İş başvurularının kabulü, işsizlere iş bulma konusunda kamu ve özel sektör ile işbirliği yapılarak istihdam yaratılması, özel sektör istekleri doğrultusunda meslek edindirme kursları düzenlenerek işçi ile iş uyumunun sağlanması, gerektiğinde eğitim kurumları ile koordinasyona gidilerek, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Merkezi gibi kurumlardan meslek edinme konusunda yararlanmanın yolları aranması gerektiğini de ifade eden Denktaş, “Bu bilgiler doğrultusunda bir işsiz veri tabanı oluşturularak devamlılık sağlanmalıdır” dedi.

Serdar Denktaş, İnsan Kaynakları bölümün çalışmalarını rapor haline getirerek ilgili müdürlüklere veri kaynağı oluşturmak, organizasyon ve görev tanımlarını güncelleştirmek, yayınlamak ve takibini yapmak, bilgi bankası oluşturmak ve verileri güncel tutarak istenildiğinde ilgili kullanımına sunacak bir yapı kurulması gerektiğini de dile getirdi.

DP Ulusal Güçler Genel Başkanı Denktaş konuşmasını şöyle tamamladı:

“Lefkoşa yerel millet meclisi için nitelikli, sorgulayan ve ilkeli bir takım kurduk. Seçimin son haftasına girdik. Lefkoşa’nın ve Lefkoşalı’nın kaderini belirleyecek olan 29 Haziran Pazar günü neden UBP Belediye Başkan Adayı Kemal Deniz Dana’yı destekleme kararı aldığımızı açıklayacağım;

Öncelikle şunu herkesin bilmesini istiyorum, Takım Lefkoşa üyeleri kampanyalarına önce tüm başkan adaylarını ziyaretle başladılar. Lefkoşa vizyonumuzu herkese eşit durarak açıkladık. Denetleyen, planlamaya önem veren, araştıran, sorgulayan, çalışana hakkını veren, adil bir meclis kurulması için takım ruhuna ihtiyaç olduğunu her gittiğimiz ziyarette dile getirdik. Lefkoşa’nın geleceği için ortaya koyduğumuz ilkelere ve projelerimize aralarında sahip çıkan sadece başkan adayı sayın Kemal Deniz Dana oldu.

Kemal Bey, Takım Lefkoşa’ya inandığını ve takım ruhuna ihtiyaç olduğunu söyleyerek bizleri ziyaret ederek destek isteyen tek başkan adayıdır.

Takım Lefkoşa’ya inanan, vizyonumuzu paylaşan ve projelerimizi Lefkoşa için hayata geçirecek olan başkan adayı Kemal Beye desteğimiz tamdır.”

TAK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.