1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ALMASI İÇİN HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI!
EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ALMASI İÇİN HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI!

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET ALMASI İÇİN HİÇBİR ÇALIŞMA YAPILMADI!

Personele Çok İş Yaptırma, Az Ücret Ödeme Gayreti!

A+A-

 

SENDİKA, DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ İLE BARIŞ RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ’NİN TÜM BİRİMLERİNDE 4 SAAT GREV YAPTI

DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ LABORATUARI’NDA UYARI GREVİ İSE TAM GÜN SÜRECEK

KAPTAN: “İNSANLAR 24 SAATİN ÜZERİNDE HİZMET VERMEYE ZORLANIYOR. ÇALIŞANIN HİZMET VERECEK DERMANI, AİLESİYLE İLGİLENECEK ZAMANI KALMADI”

İNCİRLİ: “MÜCADELEMİZ, EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET İHLALİNİN BİTTİĞİ GÜNE, DEVLETİN AZ HEKİM, HEMŞİRE, PERSONELLE ÇOK İŞ YAPTIRMA, AZ ÜCRET ÖDEME GAYRETİ BİTENE KADAR SÜRMELİ”

BENGİHAN: “2016 BÜTÇESİNDE TAŞERON HİZMET ALIM KALEMLERİ ARTIRILDI. HASTANELERİMİZDE YAKLAŞIK 10 YILDIR HİÇBİR MÜNHAL İLAN EDİLMEDİ”

KTAMS’TAN SAĞLIKTAKİ SORUNLAR İÇİN UYARI GREVİ

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağlıktaki sıkıntılara dikkat çekmek üzere uyarı grevi yaptı.

KTAMS’ta örgütlü sağlık çalışanları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin tüm birimlerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında 4 saat iş bırakırken, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Laboratuarı’ndaki uyarı grevi ise tam gün sürecek.

,KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan, eylem kapsamında bu sabah üyelerin de katılımıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önünde açıklama yaparak, insanların hak ettiği sağlık hizmetini alabilmesi, sağlık çalışanlarının da insani koşullarda görev yapabilmesi için mücadele verdiklerini kaydetti.

Kaptan, “Umarım hükümet bugün verilen mesajı doğru algılar ve bundan sonra süresiz grev de dahil olmak üzere her türlü yasal hakkımızı kullanmak zorunda kalmayız” dedi.

Sendikanın uyarı grevine TIP-İŞ de destek verdi.  “KTAMS’ın eylemini, grevini yürekten selamlıyoruz, bu mücadelede her zaman birlikte olacağız” diyen Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli de kısa bir konuşma yaptı.

KAPTAN

Basın açıklamasında ilk sözü Ahmet Kaptan aldı.

Kaptan, konuşmasına, 21–25 Aralık Şehitler Haftası’na işaret ederek, tüm şehitleri saygıyla anarak başladı.

Ülkedeki insanların hak ettiği sağlık ve eğitim hizmetlerini alamadığını kaydeden Kaptan, acımasız ücret politikasıyla devletin kendi doktorlarını emekliye sevk ettiğini savundu.

“ ‘Daha iyi hizmet vereceğiz’ denilerek sabah açılan bölümler akşama kapatılıyor” şeklinde konuşan Kaptan, sağlıkta hemşire, laboratuar çalışanı, teknik hizmet verecek personel, tıp teknisyeni, tıp sekreteri, kitabet ve bilgisayar hizmeti verecek personel eksikliği olduğunu söyledi.

Bu eksikliklerin taşeron hizmet satın alınarak giderilmeye çalışıldığını kaydeden Kaptan, sağlığın özelleştirilmeye çalışıldığını savundu.

Kaptan, “İnsanlar 24 saatin üzerinde hizmet vermeye zorlanıyor” diyerek, “Çalışanın hizmet verecek dermanı, ailesiyle ilgilenecek zamanı kalmadı” şeklinde konuştu.

Bu sorunların çözümü için randevular talep ettiklerini, yazılar yazdıklarını kaydeden Ahmet Kaptan, “Sağlık Bakanlığı hiçbir konuyla ilgilenmiyor, verdiği sözler bir yana sorunları çözmek için de hiçbir adım atmıyor” şeklinde konuştu.

Hastanedeki birçok birimde greve gidildiğini, KTAMS’ın isteğiyle acil birimlerde hizmet verildiğini kaydeden Ahmet Kaptan, “Umarım hükümet bugün verilen mesajı doğru algılar ve bundan sonra süresiz grev de dahil olmak üzere her türlü yasal hakkımızı kullanmak zorunda kalmayız” dedi. 

“Hükümete çağrı yapıyoruz” diyen Kaptan taleplerini şöyle dile getirdi:

“Doktor alacak, doktorların haklarını düzenleyecek adım atınız. Hemşire, laboratuar çalışanı, tıp teknisyeni, tıp sekreteri almadınız, sıkıntılar çekiliyor, bu konuda adım atınız.

Bilgisayarda çalışacak personel almak için adımlar atınız, yasalarını düzenleyiniz. Kitabet hizmeti de olmak üzere sağlık bir zincirdir. Biz, insanların hak ettiği sağlık hizmeti alırken, sağlık çalışanlarının da insan gibi görev yapabilmesi için gerekli istihdamların yapılmasını istiyoruz.”

İNCİRLİ

TIP-İŞ Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ise konuşmasında, “Sağlıkta büyük bir yangın var. Bu yangın hekimleri, hemşireleri, sağlık sistemine emek veren tüm çalışanları yakıyor ama en çok da halkı yakıyor” şeklinde konuştu.

Devletin yıllardır sağlıkta tasarruf yapmanın peşinde olduğunu kaydeden Sıla Usar İncirli, “Hekim, hemşire ve personel almıyor, çalışanları çeşitli kategorilere bölerek insanların direncini kırmaya çalışıyor, iş ortamındaki barışı bozmaya çalışıyor” dedi.

“Biz bu oyuna gelmeyeceğiz” diyen İncirli, “Sağlık alanında olduğu gibi ülkenin her alanında kamusal hizmet veren her alanda birliğimizi ve mücadelemizi yükseltmek zorundayız. Bu devlet yıllardır sağlıkta çalışanları itibarsızlaştırıyor. Hekimlerini, hemşirelerini itibarsızlaştırıyor ve günün sonunda bu, hekime, hemşireye, sağlık çalışanına şiddet olarak dönüyor. Bu yüzdendir ki biz mücadelemizi yükseltmek zorundayız” şeklinde konuştu.

Kamu çalışanlarının aylık maaş ve diğer ödeneklerini düzenleyen ve “Göç Yasası” olarak nitelendirilen yasaya da işaret eden İncirli, “Bu yasadan sonra çalışanların hakları gasp edildi. Mücadelemiz, eşit işe eşit ücret ihlalinin bittiği güne kadar sürmelidir. Mücadelemiz devletin az hekim, hemşire, personelle çok iş yaptırma, az ücret ödeme gayreti bitene kadar sürmelidir. Biz bugün KTAMS’ın eylemini, grevini yürekten selamlıyoruz, bu mücadelede her zaman birlikte olacağız” şeklinde konuştu.

BENGİHAN

Açıklamaların ardından KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan basın açıklamasını okuyarak sendikanın taleplerini dile getirdi.

Bengihan, vatandaşların iyi bir sağlık hizmeti alması ve sağlık emekçilerinin sağlıklı hizmet sunması için sendikalarla kriz masası kurulmasını ve sorunları çözmek adına çalışmaya başlanmasını istedi.

Hemşire kadrolarının doldurulmamasını ve gerekli teşkilat yasalarının tamamlanmamasını talep eden Bengihan, “Dünya ortalamasında her hemşireye 5 hasta düşerken bugün ülkemizde her hemşireye yaklaşık 12 hasta düşüyor” dedi.

“Doktor, psikolog,  psikiyatrist, fizyoterapist, diyetisyen, laboratuar personeli, eczacı,  teknisyen ve idari personel ihtiyacının ciddi anlamda hissedildiği hastanelerimizde yaklaşık 10 yıldır hiçbir münhal ilan edilmedi” ifadesine yer veren Bengihan şunu kaydetti:

“Sağlık Bakanlığı, hastanelerimizde ve bakanlıklarımızda muhasebe, arşiv, kayıt, asıl ve sürekli kamu hizmetlerini taşeron temizlik şirketi bünyesinde temizlik işi yapmak üzere istihdam edilen kişilere yaptırıyor ve anayasal suç işliyor.”

“Anayasal olarak işlenen bu suçu birçok kez yetkili makamlara ilettiklerini ancak buna rağmen hiçbir çözüm üretilmediğini “ kaydeden KTAMS Genel Sekreteri Güven Bengihan, “2016 bütçesinde taşeron hizmet alım kalemleri artırıldı” dedi.

Bengihan, bu açıklamanın açık bir ihbar niteliğinde olduğunu da vurgulayarak, ilgili kurumlara, “Lütfen bu suçu önlemek için yerinde denetim yapın ve yasaları uygulayın” şeklinde seslendi.

Basın açıklamasında Sayıştay Başkanlığı’na da çağrıda bulunan Bengihan, hastanedeki temizlik şirketi çalışanları için ilgili ihale şartlarına uygun hareket edilip edilmediğini denetlemek üzere göreve davet etti.

KTAMS’ın, taşeron şirket aracılığıyla asıl ve sürekli kamu hizmetlerinin yürütülmesine karşı sonuna kadar direneceğini kaydeden Bengihan, sağlık sistemindeki diğer sorunlara da değindi.

Güven Bengihan, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda öngörülen çalışma saatlerinin ve nakil tüzüğünün yürürlüğe girmediğini söyledi.

Sağlık çalışanları arasında eşitliği sağlamak amacıyla tüm kamu sağlık çalışanlarına 5’e 1 yıpranma verilmesine yönelik gerekli yasal çalışma yapılmadığını da ifade eden Genel Sekreter Bengihan şöyle devam etti:

“İkamet yerinden farklı hastanelerde görevlendirilen sağlık personelinin ulaşımının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz servis hizmetiyle karşılanması için hiçbir çalışma yapılmadı.”

Sağlık personelinin “anayasaya ve yasalara aykırı şekilde” ek mesai çalıştırılmaya devam edildiğini bunun “angarya” olduğunu belirten KTAMS Genel Sekreteri, Kamu Görevlileri Yasası kapsamında on-call tüzüğünün yıllardır yürürlüğe girmediğini de ifade etti.

Güven Bengihan,  hastane binalarının yenilenmediğini de belirterek, “2011 yılından sonra işe giren kamu sağlık çalışanlarının eşit işe eşit ücret alması için hiçbir çalışma yapılmadı” dedi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.