1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. “GIDA BANKASI KURULDU”
“GIDA BANKASI KURULDU”

“GIDA BANKASI KURULDU”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, sosyal sigortalıların yaşamını kolaylaştırdıklarını söyledi

A+A-

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, göreve geldikten sonra sosyal sigortalıların yaşamını kolaylaştırmak için başarılı çalışmalar yaptıklarını ve bu yöndeki bazı çalışmaların sonuçlandığını açıkladı.
Aziz Gürpınar, görev süresinde açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensibinde faaliyetlerini yoğunlaştırdığını belirtti.
Gürpınar, bu kısa dönem içinde somut atımlar atmakla birlikte açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik prensiplerinin geri döndürülemeyecek şekilde bundan sonra da yer almasını istediklerini ve bunun en temel amaçları olduğunu kaydetti.
Göreve geldikleri kısa süre içerisinde somut iyileştirmeleri hayata geçirmeye çalıştıklarını belirten Gürpınar, “Esas olan bir başlangıç yapmaktı. Bundan sonra göreve gelecekler için bir zemin ve temel oluşturmayı amaçladık. Bu anlayıştan hareketle göreve gelir gelmez kısa ve uzun vadeli bir program hazırladık. Görevde bulunan tüm arkadaşlar da işbirliği içinde çalışmaya gayret gösterdik. Kimseyi dışlamadık” dedi.

Sosyal sigortalılara ilaç alımında kolaylık sağlandı
Aziz Gürpınar, sosyal sigortalıların yaşamını kolaylaştırmak için çalışmaların olgunlaştırıldığını ve bazı konularda sonuçlandırıldığını açıkladı.
Gürpınar, sosyal sigortalardan emekli olup da kronik hastalığı olan, hasta ve yaşlı insanlara ilaç alımında kolaylık getirildiğini kaydetti.
Eczacılar Birliği ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği ile işbirliği halinde çalışma yürütüldüğünü söyleyen Gürpınar, 5 Ağustos tarihinden itibaren hasta olan sosyal sigortalıların bir reçete ile iki aylık ilaç alabileceklerini açıkladı.
Hastaların bundan önceki dönemde ilaçlarını alabilmek için ayda bir veya iki kez doktoruna ve eczaneye başvurduğuna vurgu yapan Gürpınar, bu düzenleme ile sosyal sigortalar dairesinin kıstasları çerçevesinde bir reçete ile iki aylık ilaçlarını alma imkânına kavuştuklarını kaydetti.

“Sigortalılar kendi yatırımlarını güncel olarak izleyebilecek”
Bakan Aziz Gürpınar, 25 Temmuz itibariyle Sosyal Sigortalar Dairesi’nde kayıtlı olan sigortalıların yatırımlarını güncel olarak izleyebilmesi için ssd.gov.ct.tr.adresindeki web sitesinin devreye sokulduğunu açıkladı.
Gürpınar, Sosyal Sigortalıların internet adresine kimlik numarası ve sosyal sigorta numarası ile kendi kişisel bilgilerine ulaşabilmesinin sağlandığını kaydetti.
Sigortalılar kendi yatırımlarını güncel olarak izleyebilme, yatırımlarında eksiklik olup olmadığını kontrol edebilme imkânına kavuştuklarını söyleyen Gürpınar, “Bu şeffaflık politikasının gereğidir. Herkes kendine ait bilgilere en hızlı şekilde ulaşma hakkına sahiptir. Hiç kimse bu bilgileri öğrenmek için saatlerce günlerce beklemek zorunda değildir. Bu imkânı sigortalılarımıza sağladık. Eksik yatırımları olan sigortalılarımız bunu takip edebilecektir ” dedi.
2012 yılında geçirilmiş olan Sosyal Sigortalar Değişiklik Yasası ve 2008 yılında geçmiş olan Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında, sosyal sigortalıların alacakları emekli maaşının hesaplanmasında bütün çalışma yılları boyunca aldığı maaşların ve yatırılmış olan primlerin hesaplandığına dikkat çeken Gürpınar, primlerinin hangi ücret kademesi üzerinden yatırıldığının takibinin önemli olduğunu kaydetti.

İstatistiki bilgiler internet ortamına aktarıldı
Bakan Aziz Gürpınar, toplumun her kesimini yakından ilgilendiren Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait temel verilerin şeffaf bir şekilde internet ortamında yayınlanabilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını ve 2 Ağustos 2013 tarihinden itibaren ilgili web sitesinden yayınlanmaya başladığını açıkladı.
Gürpınar, web sitesinde, aktif (çalışan) sigortalıların sayısı, bunların cinsiyet, uyruk ve sigortalılık statüsüne göre dağılımının, pasif (emekli) sigortalıların sayısı ve değişimlerinin aylık olarak verileceğini belirtti.
Gürpınar şöyle devam etti:
“Sosyal Sigortalar Dairesinin Prim Tahsilatları ve diğer gelirleri, mali duruma ilişkin tabloları da her ay güncellenecek. Bunlar şeffaflığın gereğidir. Sosyal Sigortalar Kurumu bütün toplumu ilgilendiren, bir kurumdur. 74 bin kayıtlı aktif sigortalımız vardır. 30 bin emekli sigortalı var. Toplam 104 bin sigortalı var. Bir de geçindirmekle yükümlü oldukları eş ve çocuklarını düşündüğümüz zaman, çok rahatlıkla bütün toplumu ilgilendiren bir kurumdur. Dolayısıyla bu denli önemli olan kuruma ait bilgilerin toplumla paylaşılması gerekir.”

Web sitesinde bilgilendirici açıklamalar yer alacak
Aziz Gürpınar, tüm sigortalıları ilgilendiren işlemler hakkında bilgilendirici açıklama ve metinlerinin de 2 Ağustos’tan itibaren web sitesinde görebileceğini anlattı.
Gürpınar, “İşsizlik sigortasından yararlanma koşulları, bunlar için yapılması gerekenler, yaşlılık (emeklilik) aylığından yararlanmak için yapılması gerekenler, maktu ödenek miktarları, evlenme yardımları, analık ve doğum yardımları için yapılması gereken işlemler v.b. konular bu bilgilendirici açıklamalar arasında yer almaktadır” dedi.

“Sigortalılık işlemleri elektronik ortamda yapılabilecek”
Bakan Aziz Gürpınar, sigortalılık işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için çalışmaların hızlandırıldığını açıkladı.
Sigortalıların, prim yatırımlarının, kayıt ve tescil işlemlerinin, ilaç alım işlemlerinin tamamen elektronik ortamda yapılabilmesi için bir planlama yapıldığını söyleyen Gürpınar, bu planlamanın öncelikle ilaç alım hizmetlerinden başlamak üzere 3 ay içinde adım adım bu uygulamaların hayata geçirileceğini kaydetti.
Gürpınar, “Böylece hem çalışanların hem de işverenlerin yaşamı kolaylaşacak, sigortalılar daireye gelmeden, birçok işlemlerini elektronik ortamda yapabilecek bir duruma geleceklerdir. Ayrıca, temiz kağıdı gibi belgeleri internet ortamından temin edebileceklerdir” dedi.

“Sigorta işlemlerinde meslek kodu uygulamasına geçilecek”
Bakan Aziz Gürpınar, primlerin gerçek ücretler üzerinden yatırılmamasının Sosyal Sigortalar Fonu’nun önemli bir sorunu olduğuna işaret ederek, bu sorunun çözümlenebilmesi amacıyla sigorta işlemlerinde meslek kodu uygulamasına geçiş için mevzuat çalışmaları başlatıldığını kaydetti.
Bu çalışmanın 2 ay içinde tamamlanacağını belirten Gürpınar, gerçek ücretler üzerinden yatırım yapılmaması durumunda sigortalıların ciddi bir şekilde zarar gördüğünü bu nedenle prim yatırımının son derece önemi olduğunu belirtti.
Gürpınar, “Düşük basamaklardan yatırım söz konusu olursa neticede emekli çıktığı zaman alacağı emeklilik düşük olacaktır. Dolayısıyla gerçek ücretler üzerinden yatırım yapılması hem sigortalılarımızın korunması hem de Sosyal Sigortalar Fonu’nun mali yapısının güçlendirilmesi bakımından önemlidir. Bu konu üzerinde de hassasiyetle çalışıyoruz” dedi.

“Kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarına hız verildi”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, çalışma ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen, vergi ve sosyal güvenlik kayıplarına neden olan kayıt dışı ekonomi ile ilgili Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’nın hazırlanıp, Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini anlattı.
Gürpınar, “Kayıt dışı ekonomiyle mücadele 3 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. Bu çok temel bir çalışmadır. Bu çerçevede, kayıt dışı ekonominin önemli bir bacağını oluşturan kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarına hız verilmiştir. Yasal mevzuatını resmileştirdik. Bundan sonraki süreçte göreve kim gelirse gelsin, önlerinde uygulayabilecekleri çok temel bir kılavuz, bir zemin mevcuttur ve bu kılavuzu izleyerek kayıt dışı istihdamla mücadele yapılabilir” şeklinde konuştu.
Kayıt dışı istihdama karşı çalışma yaşamında etkin denetimler başlatıldığını söyleyen Gürpınar, denetimlerin kayıt dışılığı önlemeye yönelik yapıldığını belirtti.
Gürpınar, denetimlerde önemli mesafe kat ettiklerine dikkat çekerek, “Denetimle bitmiyor. Bunun eğitim ve teşvik boyutu var. İstihdamın kolaylaştırılması boyutu var. Bütün bunlar kayıt dışı istihdamla mücadele ve eylem planı çerçevesinde mevcut olan faktörlerdir ve bunlar uygun bir şekilde hayata geçirilecektir” dedi.
Bakan Aziz Gürpınar, ayrıca, geçmiş dönemde karşılaşılan ve kesilen idari para cezalarının silinmesine veya ortadan kaldırılmasını engellemek için, idari para cezası bildirim formlarının silinmeyecek ve değiştirilemeyecek şekilde numaralandırıldığını açıkladı.

“Üçüncü uyruklu kişilerin çalışma alanı genişletildi”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, üçüncü ülke vatandaşlarına ev hizmetleri ile sınırlandırılan çalışma izinleriyle ilgili sınırlandırmanın ortadan kaldırıldığını belirtti.
Gürpınar, belirli kriterler çerçevesinde (o alanda yerli eleman bulunmaması, işyerinin kapasitesinin uygun olması v.b.) çalışma izinlerinin tüm üçüncü ülke vatandaşı işçilere açıldığını kaydetti.
Gürpınar ayrıca, yabancı uyruklu işçilerin, bir başka işverene yatay geçiş prosedüründe düzenleme yapıldığını ve ön izinle getirilip mağdur edilen yabancı uyruklu işçilerin (ücretinin ödenmemesi, sigorta yatırımlarının yapılmaması v.b. durumlar), bir başka işverene yatay geçiş yapabilmesine imkan tanındığını açıkladı.

“Denetimler yapılacak”
Bakan Aziz Gürpınar, iş sağlığı ve güvenliği alanına yeterince hassasiyet gösterilmediğine vurgu yaparak, Ağustos ve Temmuz ayı içerisinde meydana gelen ölümlü iş kazalarına dikkat çekti.
Gürpınar, ağustos ayının ilk haftası içerisinde önemli yaralanmalara neden olan iş kazaları yaşandığını söyledi.
İş sağlığı ve güvenliği konusunda mevzuat bakımından yetersiz olunmadığına işaret eden Gürpınar, uygulamada ciddi eksikler olduğunu kaydetti.
Gürpınar şöyle devam etti:
“Bu eksikleri giderebilmek için bir denetim planlaması yaptık ve 15 Ağustos tarihinden itibaren bilgilendirme programı hayata geçirilecektir. Bu programla, hem denetim gerçekleştirilecek, hem de işçi ve işverenlerin bu alanda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. Göreve geldiğim ilk andan itibaren, kayıt dışı istihdama yönlendirdim. Fakat bundan sonraki süreçte özellikle belirli sektörlerin üzerine iş sağlığı ve güvenliği yönünde denetimler gerçekleştireceğiz. İş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuat çalışmaları hızlandırılmıştır. Bu çerçevede “ Patlayıcı Ortamlarda Çalışanların Sağlık ve Güvenlik Koşulları Tüzüğü” hazırlanarak Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmiştir.”

“Engelli çocuklar için 22 kişilik minibüs alınacak”
Sosyal Hizmetler alanında yapılan çalışmaları anlatana Aziz Gürpınar, Gazimağusa bölgesi köylerinde ikamet eden ve Gazimağusa İrfan Nadir Engelli Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden engelli gençlerin taşımacılık sorununun çözümü için 22 kişilik bir minibüs alımı için ihaleye çıkıldığını açıkladı.
Gürpınar, 14 Ağustos’ta ihale süresi bittikten 10 gün sonra aracın alımının gerçekleşeceğini belirtti.
Gürpınar, ayrıca, Girne ve Güneşköy’deki Engelli Rehabilitasyon Merkezlerine devam etmekte olan engelliler de araç sağlanması için girişim başlatıldığını çalışmaların sonuçlanma aşamasına geldiğini kaydetti.

“Gıda bankası kuruldu”
Bakan Aziz Gürpınar, ihtiyaçlı çocuklarımıza gıda, bez gibi çeşitli ihtiyaç malzemelerinin temini için Gıda Bankası oluşturulduğunu belirtti.
Gürpınar, Children in Need Foundation tarafından sağlanacak malzemelerin, bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi’nin kontrolüne verileceğini ve kayıtlı ve kontrollü bir şekilde ihtiyaçlı çocuklara ulaştırılacağını anlattı.
Yardımların 22 Ağustos’tan itibaren dağıtılmaya başlayacağını duyuran Gürpınar, bu uygulamalardan ilk etapta sosyal yardım almakta olan ailelerin çocukları ile özürlü maaşı almakta olan çocukların yararlanabileceğini kaydetti.

“Yasal mevzuata aykırı 32 dosya tespit ettik”
Bakan Aziz Gürpınar, geçmiş dönemde yasal mevzuata uygun olmadan yapıldığı tespit edilen uygulamaların dosya halinde Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığına iletildiğini açıkladı.
Gürpnar, “Bu çerçevede kesilmiş olan para cezalarının silinmesi, yasaya aykırı olarak bazı kişilere çalışma izni sağlanması v.b. konuları kapsayan toplam 32 adet dosya bulunmaktadır. Bu dosyalar Başsavcılık ve Sayıştaylık tarafından değerlendirilmektedir. Bizim üzerimize düşen bir görev varsa tabiî ki yerine getireceğiz” dedi.

“Ceza ve yaptırımlarda hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturulacak”
Bakan Aziz Gürpnar, yasal mevzuata aykırı davranan işverenlere uygulanan idari para cezalarının tahsilatında ve işverenlerin mahkemeye sevk edilmesinde yaşanan sorunların aşılması için mevzuat çalışmaları başlatıldığını açıkladı.
Yapılacak değişiklikle öncelikle kesilen cezalara ilişkin bir itiraz mekanizması oluşturulacağını ve bu sürecin sonunda kesinleşen cezaların Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası marifetiyle tahsil yoluna gidileceğini anlatan Gürpınar, ceza ve yaptırımlarda hızlı ve etkin çalışan bir sistem oluşturulacağını kaydetti.
Gürpınar, şöyle devam etti:
“İşverenler kesilen cezaların mahkemeye sevk edilmesi şeklinde bir prosedür vardı fakat dairenin kapasitesinin yetersizliğinden ve çok sayıda ödenememiş cezadan dolayı, çok sayıda mahkeme dosyasının hazırlanmasından dolayı bir takım tıkanıklıklar yaşanmakta. Bu konuyu aşabilmek için yasal mevzuatta değişiklik yapıldı. Meclis açıldıktan sonra bunu bir çalışma olarak yeni meclisin önüne getireceğiz. Bu tür idari para cezalarının kesilmesi durumunda işverenin başvurabileceği bakanlık bünyesinde bir itiraz mekanizması öngörüyoruz. Bu itiraz mekanizmasına başvurulmaması halinde veya başvurulup ret edilmesi halinde, kesilen idari para cezasının kesinleşmiş olacak ve tahsili için Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası çerçevesinde Maliye Bakanlığı’na aktarılmasını öngörüyoruz. Bu cezalar ödenmediği takdirde bizler bakanlık olarak dava dosyalıyoruz ve bu dava dosyalarını mahkemeye sevk ediyorduk. Bu konu son derece sıkıntılı ve zor bir konudur. Bu sistem tıkandı. Bu tıkanıklığı aşmak için bir itiraz mekanizması öngörüyoruz ve bundan sonuç alınamaması halinde bu cezaların kesinleşip, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası çerçevesinde tahsil edilmesi için Maliye Bakanlığı’na aktarılmasını öngörüyoruz.”

“Hizmet içi eğitimi önemsiyoruz”
Aziz Gürpınar, personele yönelik hizmet içi eğitimi önemsediklerine vurgu yaparak, “Amaç aslolan bireylere en iyi ve kaliteli hizmeti en hızlı ve en doğru şekilde verebilmektir. Bunun için de bu hizmeti verecek olan personelin nitelikli, eğitimli ve bilgili olması gerekir. Bu amaçla hizmet içi eğitim programı hazırlandı. Bu program Eylül ayı başından itibaren uygulamaya konulacaktır” dedi.

“Bu kısa dönem son derece verimli geçti”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar, görev yaptığı kısa dönemin kendi açısından verimli geçtiğine inandığını söyleyerek, “Bundan sonraki dönemde de bu zemin çerçevesinde, bu ilkeler çerçevesinden faaliyetlerin yürütülmesini arzuluyoruz. Halkımızın da beklentisi zaten bu doğrultudadır” dedi.
Göreve geldikleri kısa dönem içerisinde çok büyük dönüşümler yapılamayacağının bilinci içinde görevi devraldıklarını söyleyen Gürpınar, aslolanın bazı prensip ve ilkeleri yerleştirmek ve bundan sonra da değiştirilmeyecek şekilde devam etmesini sağlayacak adımlar olduğunu ve bunu gerçekleştirebildiğine inandığını belirtti.
Gürpınar, şöyle devam etti:
“Hükümet bağlamında da ayni şekilde ayni düşünceleri ifade edebilirim. Çünkü genel toplumsal algıya baktığımızda hükümetin geneline ilişkin de olumlu bir yaklaşımın olduğunu söyleyebiliriz. Bu kısa dönem içerisinde verimli bir çalışma oldu. Topluma bundan sonraki dönem için görev yapacak insanlara iyi bir kılavuz olduğunu ve zemin hazırlandığını söyleyebilirim. Özellikle açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik anlamında bundan sonra artık bu dönemden önceki dönemde yaşanan ve birçok konuda mevzuata aykırı olan uygulamaların artık kolaylıkla yapılamayacağını düşünüyorum. Bu hükümetin böyle bir etki yarattığına inanıyorum. Bu yaratılmış olan olumlu havanın devam etmesini diliyorum. Göreve kim gelirse gelsin ayni ilkeler çerçevesinde devam etmesini diliyorum çünkü halkımız böyle çalışmaya layıktır. Bu şekilde yönetilmeye layıktır.”

Kıbrıs

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.