1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. HER 6 KİŞİDEN BİRİNDE SİLAH VAR!
HER 6 KİŞİDEN BİRİNDE SİLAH VAR!

HER 6 KİŞİDEN BİRİNDE SİLAH VAR!

49 bin 142 adet silahımız var...

A+A-

SİLAH ZENGİNİYİZ… Ülkemizde işlenen bazı suçlarla gündeme gelen “ateşli silahlara”, KKTC’de büyük rağbet olduğu görülüyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası kapsamında ülkemizde toplam 49 bin 142 adet ateşli silah var. Bu da yaklaşık 290 bin nüfusu olduğu açıklanan ülkemizde, her altı kişiden birine, bir silah düşmesi anlamına geliyor.

OYUNCAK SİLAHI TAŞIMAK DA YASAK… Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’na göre,  ateşli silah izinlerini Bakanlar Kurulu veriyor. Silah kullanım kuralları ve tescil işlemleri konusunda Polis Genel Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve ilgili bakanlık devreye giriyor. Yasada, oyuncak silahların dahil kişi üzerinde taşınamayacağı ayrıca 21 yaşından küçük hiç kimsenin tasarrufuna veya adına ateşli silah kaydedilemeyeceği de yer alıyor.


Ülkemizde işlenen bazı suçlarla gündeme gelen “ateşli silahlara”, KKTC’de büyük rağbet var.  İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bir açıklamada, Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası kapsamında ülkemizde toplam 49 bin 142 adet ateşli silah olduğu belirtildi. Bu bilgiye göre yaklaşık 290 bin nüfusu olduğu açıklanan ülkemizde, her altı kişiden birine, bir silah düşüyor.
Hesabı daha da basitleştirmek ve yasal dahi olsa ülkemizde bulunan ateşli silah sayısının ne kadar fazla olduğunu ortaya koymak amacıyla sadece 150 bin 483 olan erkek nüfusu dikkate alındığında, her üç erkekten birine bir ateşli silah düştüğü görülüyor.
Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası incelendiğinde, silah konusundaki birçok konunun özel izne tabi olduğu görülüyor.
Yasakların, suçların ve silahların kullanım alanlarının tarif edildiği yasada, ateşli silah bulunduramayacak kişiler şöyle sıralanıyor:
“Adam kaçırma; kundakçılık; adam öldürme; yasa dışı bir derneğe üye olma; katillik veya katilliğe teşebbüs; isyan, kargaşalık; soygunculuk; fesatçılık; ihanet”.
Yasa, 21 yaşından küçük herhangi bir kişinin tasarrufunda ateşli silah bulunduramayacağını veya herhangi bir ateşli silahı ismine kaydettirme hakkına sahip olamadığını da anlatıyor.

Son dört yılda artış
   Toplam 49 bin 142 adet ateşli silah kapsamında, av tüfeği, havalı silahlar, paintball ve tabanca var.
2010-2014 yılları arasındaki ateşli silah verilerini içeren istatistiki bilgide, son dört yılda ülkemizdeki ateşli silah sayısının arttığı görülüyor.
2010 yılında toplam 45 bin 936 olan ateşli silah sayısı, 2014 yılında 49 bin 142 adete yükseldi.

Av tüfeğinden zenginiz
Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası kapsamında bulunan kayıtlı silah sayısı incelendiğinde, 2010 yılında 33 bin 432 olan av tüfeği sayısı, 2014’te 34 bin 227’ye yükseldi.
2010 yılında bin 640 olan kayıtlı tabanca sayısı ise, 2014 bin 690 oldu.

2014 yılında tabanca izni verilmedi
   Ancak İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan bilgilerde, 2014 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla tabancı izni verilmediği, aynı yıl içerisinde dört kişinin tabanca izinlerinin iptal edildi belirtildi.
2014 yılı içerisinde sekiz kişinin de tabancasının Polis Genel Müdürlüğü zimmetine verildiği, ilgili kişilerin izinlerinin iptal edildiği kaydedildi.

Yıllara göre kayıtlı ateşli silahlar
   Ülkemizde bulunan kayıtlı ateşli silahların yıllara göre dağılımı şöyle:
“2010 yılında av tüfeği sayısı 33 bin 432; havalı silahlar 10 bin 729; paintball 135; tabanca bin 640.
2011 yılında av tüfeği sayısı 33 bin 802; havalı silahlar 11 bin 087; paintball 139; tabanca bin 648.
2012 yılında av tüfeği sayısı 33 bin 854; havalı silahlar 12 bin 836; paintball 139; tabanca bin 634.
2013 yılında av tüfeği sayısı 34 bin 121; havalı silahlar 13 bin 046; paintball 139; tabanca bin 689.
2014 yılında av tüfeği sayısı 34 bin 227; havalı silahlar 13 bin 096; paintball 129; tabanca bin 690”.

Silahların ithali ve ihracı Bakanlar Kurulu kararına bağlı
   Fasıl 57 Ateşli Silahlar Yasası’nda şöyle deniliyor:
“Hiçbir kimse herhangi bir yivli silahı; tetiğin bastırılması halinde, baskı tetikten kaldırılana kadar veya içinde
kurşunların bulunduğu şarjör boşalana kadar kurşun atmaya devam edecek biçimde yapılmış ve adapte edilmiş ateşli silahı; zarar verici herhangi bir sıvı, gaz veya benzeri şey çıkarmak için yapılmış veya adapte edilmiş herhangi bir tarifteki silahı; ancak, özel olarak hayvan öldürülmesinde kullanılmak amacıyla imal edilmiş silahlar için yerel yönetimlere ithal izni verilebilir.
22 kalibrelik yivli müsabaka tüfek ve tabancası ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık ve Atıcılık Federasyonu’na, Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlayacağı ve koşullarını belirleyeceği bir emirname ile ithal ve kullanma izni verilebilir.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayınlanacak bir emirnameyle belirleyeceği sınıf veya tipteki bir silahı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ithal edemez veya ithale teşebbüs edemez veya ihraç edemez veya ihraca teşebbüs edemez veya tasarruf veya kontrolünde bulunduramaz”.

Özel izin şart
Yasada, Bakanlar Kurulu’nun vereceği özel izin ve izinde bulunan kayıt ve koşullara bağlı olması dışında, hiçbir kimsenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne herhangi çeşit toplu tabanca veya tabanca ithal, teşebbüs veya ihraç ve teşebbüs edemeyeceğini, tasarruf veya kontrolünde bulunduramayacağı yer alıyor. Birinci fıkra uyarınca, özel izinle kendisine ithal izni verilen kişi, ithal ettiği toplu tabanca veya tabancayı, yasanın 9’uncu maddesi uyarınca, Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunmak suretiyle tescil ettirmek zorunda.
Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca, geçerli av ruhsatı ve ateşli silah tasarruf ruhsatı bulunan kişilere, adı geçen yasa veya adı geçen yasa tahtında çıkarılan tüzük kuralları uyarınca açık av mevsiminde ve/veya zararlılarla mücadelede av tüfeği taşıyabiliyor ve/veya kullanabiliyor.

Gümrük memuru da sorumlu
   Yasa gereği, ithal yoluyla veya yasaya uygun olarak silah temin eden herhangi bir kişi, silahını gümrükten çıkardığı veya elde ettiği andan başlayarak 48 saat içinde, Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı başvuruda bulunarak, işini, adresini ve silahını muhafaza edeceği yeri bildirmek ve kaydettirmek istediği silahın tanımlamasını yapmak zorunda.
Herhangi bir kişinin ithalat yoluyla silah temin etmesi halinde gümrük sorumlusu, silahın gümrükten çıktığı andan başlayarak 24 saat içerisinde Polis Genel Müdürlüğü’ne yazılı bilgi vermek zorunda.
Polis Genel Müdürü’nün başvuruyu alması üzerine başvuru sahibi yasa veya başka herhangi bir yasa kuralları uyarınca tasarrufunda ateşli silah bulundurmaktan, kullanmaktan veya taşımaktan men edilmedikçe, başvuru sahibine, ateşli silah için kayıt belgesi verebiliyor.
Gaz basıncı veya yay gücü ile çalışan saçma, mermi veya başka kurşun atan yivli veya yivsiz hava tüfeğinin tasarrufu, denetimi, kullanılması ve muhafazası için Polis Genel Müdürlüğü’ne tescil ettirilmesi gerekiyor.

Hava tüfeği poligonlar ve avda
   Hava tüfeğini, atıcılıkla ilgili federasyonun lisanslı sporcuları, federasyonun yazılı onayıyla ve Kaymakamlıktan alacakları özel izinle hava tüfeğini poligonlara taşıyabiliyor ve kullanabiliyor. Poligonlara taşınacak hava tüfeğinin, silah çantası içinde kilitli olarak taşınması gerekiyor.
Hava tüfeğinin kayıt belgesi kendi adına olan, Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası uyarınca av ruhsatı bulunan kişiler, av ruhsatlarına hava tüfeğini yazdırması şartıyla sadece ava açık mevsimdeki av günlerinde hava tüfeğini taşıyıp, kullanabiliyor.

Saçma, mermi veya başka kurşun atan silah sadece lisanslı sporculara
    Gaz basıncı veya yay gücüyle çalışan saçma, mermi veya başka kurşun atan yivli veya yivsiz hava tabancasının ithal izni sadece atıcılıkla ilgili federasyonun yazılı onayıyla federasyonun lisanslı sporcusuna veriliyor. Hava tabancasının tasarrufu, denetimi, kullanılması ve muhafazası için Polis Genel Müdürlüğü’ne tescil ettirilmesi gerekiyor.

Kişinin oyuncak silah taşıması yasak
   Yasada, “Bu madde kapsamında ithal edilen silahlar, izinli satış yerleri dışındaki kamuya açık yerlerde teşhir edilemez, kişi üzerinde taşınamaz. Bu fıkranın, silahın kişi üzerinde taşınmasına ilişkin kuralları, oyuncak silahları da kapsar” deniliyor.

KKTC’de ateşli silah imalatı yasak
   Yasa kurallarında, hiçbir kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ateşli silah imal edemeyeceği veya ticaretini yapamayacağı da yer alıyor.
Ancak, İçişleri ile görevli bakanlıktan izin alınmak koşuluyla, ateşli silah ticareti yapılabiliyor.

Paintball tüfekler
   Yasada, paintball tüfek ve tabancalarla ilgili madde şöyle:
“Hiç bir kimse, herhangi bir zarar verici sıvı, gaz veya başka şey atmak veya bu tür zararlı madde içeren veya
içermesi için yapılmış veya uyarlanmış veya patlayıcı mühimmat atmak için yapılmış herhangi bir silahı, yanıcı veya zırh delici mermisi olan mühimmatı veya herhangi benzer bir tarifteki şeyi ithal veya imal edemez, satamaz, alamaz, taşıyamaz veya tasarruf, muhafaza veya kontrolünde bulunduramaz.
Ancak, İçişleri ile Görevli Bakanlıktan ön izin alınmak koşuluyla, Paintball tüfek ve tabancalarının ithali ve oyun alanı işletmesi yapılabilir... Paintball tüfek ve tabancalarının ithali,  kullanım alanı, ithal edilecek miktarı, muhafazası, alım ve satımda uyulması gereken ilkeler, ticaretinin ve silahların denetimi oyun ve oyun yeri kuralları, oyun yerlerinin nasıl tanzim edileceği İçişleri ile görevli bakanlıkça hazırlanıp, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir”.

Kıbrıs Gazetesi

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.