1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İŞTE SORUMLU TUTULANLAR...
İŞTE SORUMLU TUTULANLAR...

İŞTE SORUMLU TUTULANLAR...

KKTC Sayıştay, Çalışma Dairesi’ni denetledi ve devletin gelir kayıplarını saptadı... İşte sorumlu tutulanlar;

A+A-

Sayıştay, Çalışma Dairesi’ni denetledi ve devletin gelir kayıplarını saptadı. 2006-2010 dönemini içeren yıllarda gelir kalemine yatırılan tahsilâtlarda 255 bin 381 TL eksiklik saptandığı belirtildi. Kayıplardan sorumlu olanlar da belirleyip, sorumlu tutuldukları miktarı 3 ay içinde dairenin veznesine yatırmalarının yasa gereği olduğunu bildirdi.

Sayıştay Başkanlığı, Çalışma Dairesi Müdürlüğü’nün 2006-2010 mali yılında kestiği idari Para Cezalarının Tahsiline İlişkin Denetim gerçekleştirerek rapor sundu.

Çalışma Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa, Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt Bölge Amirlikleri’nde 2006-2010 dönemini içeren yıllarda kesilen İdari Para Cezaları Bildirim Formları, cezalara ilişkin tahsilâtlar ve yatırımların incelendiği belirtilen raporda, gelir kalemine yatırılan tahsilâtlarda 255 bin 381 TL eksiklik saptandığına yer verildi.

2010-2006’da tahsilâtın yüzde 36’sı yapılmadı

Sayıştay Raporuna göre, denetim kapsamındaki 2006-2010 döneminde; Toplam 1 milyon 974 bin 359 TL 88 Kuruş tutarında tahsilât gerçekleştirildi ve anılan gelir kalemine yatırıldı. Denetimde, 2006-2010 mali yıllarını kapsayan dönemde toplam 1728 adet idari para cezası bildirim formu kesildi.

Bunun parasal karşılığının 3 milyon 75 bin 642 TL 18 Kuruş tutarında olduğu saptandı. Aynı dönemde yapılan fiili tahsilâtın 1 milyon 974 bin 359 TL 88 Kuruş tutarında olduğu göz önünde bulundurulduğunda bu dönemde kesilen idari para cezalarının yaklaşık yüzde 36’sının (1 milyon 101 bin 282 TL 30 Kuruş) tahsilâtının yapılamadığı belirtildi.

2010’da 37 bin 287 TL eksik tahsilât 2010 mali yılında; Lefkoşa Bölge Amirliği’nce kesilen 8 adet, Gazimağusa Bölge Amirliği’nce kesilen 1 adet, Girne Bölge Amirliği’nce kesilen 6 adet,  Güzelyurt Bölge Amirliği’nce kesilen 2 adet olmak üzere toplam 17 adet,  43 bin 472 TL tutarındaki idari para cezası bildirim formuna ait tahsilâtlarda,  63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 24. maddesine aykırı uygulama yapıldığı saptandı.

Kesilen idari para cezalarının, anılan yasa maddesine göre toplam 74 bin 574 TL olarak tahsil edilmesi gerekirken, ilgili yasa maddesine aykırı olarak 37 bin 287 TL tutarında tahsilât yapıldığı, böylece 37 bin 287 TL tutarında eksik tahsilât gerçekleştiği tespit edildi. Eksik tahsilât toplamının 2010 yılında kesilen toplam idari para cezaları içindeki oranının,  yaklaşık yüzde 9.3’e denk geldiği ifade edildi.

2009’un eksik tahsilâtı 28 bin 236 TL

2009 mali yılında; Lefkoşa Bölge Amirliği’nce kesilen 11 adet, Girne Bölge Amirliği’nce kesilen 2 adet, Güzelyurt Bölge Amirliği’nce kesilen 2 adet olmak üzere toplam 15 adet, 26 bin 999 TL tutarındaki idari para cezası bildirim forumlarına ait tahsilâtlarda, 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 24. maddesi ile 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 72. maddesine aykırı uygulama yapıldığı saptandı.

Kesilen idari para cezalarının anılan yasa maddelerine göre toplam 53 bin 998 TL olarak tahsil edilmesi gerekirken, ilgili yasa maddelerine aykırı olarak 25 bin 762 TL tutarında tahsilât yapılarak 28 bin 236 TL tutarında eksik tahsilât gerçekleştiği tespit edildi. Eksik tahsilât toplamının 2009 yılında kesilen toplam idari para cezaları içindeki oranının, yaklaşık yüzde 7.3’e denk geldiği kaydedildi.

 2008’de 27 bin 919 TL eksik tahsilât

2008 mali yılında; Lefkoşa Bölge Amirliği’nce kesilen 16 adet, Gazimağusa Bölge Amirliği’nce kesilen 2 adet, Güzelyurt Bölge Amirliği’nce kesilen 1 adet olmak üzere toplam 19 adet, 27 bin 919 TL tutarındaki idari para cezası bildirim forumlarına ait tahsilâtlarda, 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 24. maddesi ile 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 72. maddesine aykırı uygulama yapıldığı saptandı.

Kesilen idari para cezalarının, anılan yasa maddelerine göre toplam 55 bin 838 TL olarak tahsil edilmesi gerekirken, ilgili yasa maddesine aykırı olarak 27 bin 919 TL tutarında tahsilât yapıldığı böylece 27 bin 919 TL tutarında eksik tahsilât gerçekleştiği tespit edildi.

Eksik tahsilât toplamının 2008 yılında kesilen toplam idari para cezaları içindeki oranının, yaklaşık yüzde 4.0’e denk geldiği ifade edildi.

2007’nin eksik tahsilâtı 86 bin 244 TL
2007 mali yılında; Lefkoşa Bölge Amirliği’nce kesilen 26 adet, Girne Bölge Amirliği’nce kesilen 3 adet, Gazimağusa Bölge Amirliği’nce kesilen 2 adet olmak üzere toplam 31 adet, 86 bin 244 TL tutarındaki idari para cezası bildirim forumlarına ait tahsilâtlarda, 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 24. maddesi ile 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 72. maddelerine aykırı uygulamalar yapıldığı saptandı.

Kesilen idari para cezalarının, anılan yasa maddelerine göre toplam 172 bin 488 TL olarak tahsil edilmesi gerekirken, ilgili yasa maddelerine aykırı olarak 86 bin 244 TL tutarında tahsilât yapıldığı, böylece 86 bin 244 TL tutarında eksik tahsilât gerçekleştiği tespit edildi. Eksik tahsilât toplamının 2007 yılında kesilen toplam idari para cezaları içindeki oranının, yaklaşık yüzde 9.4’e denk geldiği kaydedildi.

 2006’da 75 bin 695 TL eksik tahsilât
2006 mali yılında; Lefkoşa Bölge Amirliği’nce kesilen 24 adet, Girne Bölge Amirliği’nce kesilen 13 adet, Güzelyurt Bölge Amirliği’nce kesilen 1 adet olmak üzere toplam 38 adet, 71 bin 708 TL tutarındaki idari para cezası bildirim forumlarına ait tahsilâtlarda, 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 72. maddesine aykırı uygulamalar yapıldığı saptandı.

Kesilen konu idari para cezalarının anılan yasa maddesine göre toplam 143 bin 416 TL olarak tahsil edilmesi gerekirken, ilgili yasa maddesine aykırı olarak 67 bin 721 TL tutarında tahsilât yapıldığı böylece 75 bin 695 TL tutarında eksik tahsilât gerçekleştiği tespit edildi. Eksik tahsilât toplamının 2006 yılında kesilen toplam idari para cezaları içindeki oranının yaklaşık % 11’e denk geldiği belirtildi.

 5 yılda 255 bin 381TL eksik tahsilât

Sayıştay raporunda, bu bağlamda, 2006-2010 mali yıllarını içeren dönemde Çalışma Dairesi Bölge Amirlikleri’nce kesilen toplam 120 adet idari para cezasında, 63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 24. maddesi ile 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 72. maddelerine aykırı uygulamalar nedeniyle toplam 255 bin 381 TL eksik tahsilât gerçekleştirildiği belirtildi. Eksik tahsil edilen miktarın toplam kesilen idari para cezaları içindeki oranının yüzde 8.3’üne denk geldiği kaydedildi.

Sorumlular belirlendi

63/2006 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası’nın 24. maddesi ile 22/1992 sayılı İş Yasası’nın 72. maddelerine aykırı olarak 120 adet idari para cezası bildirim formunun tahsilâtına ilişkin, 255 bin 381 TL tutarındaki eksik tahsilât yapılması talimatını verenler ve uygulayanlar açısından dağılımı Tablo

Sorumlular

Bu bağlamda, raporun bulgular bölümünde ayrıntılı olarak izah edildiği üzere, eksik tahsil edilen toplam 255.381,00 TL’nin öncelikle ilgili gerçek ve/  veya tüzel kişilerden tahsil edilmesi yönüne gidilmesi, edilememesi durumunda ise Sayıştay Başkanlığı Denetim Raporu’nda şu sonuç ve öneriler belirtildi.


TABLO

“* Yasa hilafına, yazılı talimatlarına atfen eksik tahsil edilen toplam 8.565,00 TL’den dönemin Çalışma Dairesi Müdürü Sn. Erman Yaylalı’nın şahsen sorumlu tutulması,
* Yasa hilafına, yazılı talimatlarına atfen eksik tahsil edilen toplam 6.410,00 TL’den dönemin Bakanlık Müdürü Sn. H. Sarper Özdoğa’nın şahsen sorumlu tutulması,
* Yasa hilafına, yazılı talimatlarına atfen eksik tahsil edilen toplam 16.140,00 TL’den dönemin Özel Kalem Müdürü Sn. Mustafa Kıralp’ın şahsen sorumlu tutulması,
*Yasa hilafına, yazılı talimatlarına atfen ve Çalışma Dairesi Müdürlüğü'nün kendi inisiyatifiyle eksik tahsil edilen toplam 49.339,00 TL'den dönemin Çalışma Dairesi Müdürü Sn. Yusuf Önderol'un şahsen sorumlu tutulması,
* Yasa hilafına, yazılı talimatlarına atfen ve Çalışma Dairesi Müdürlüğü'nün kendi inisiyatifiyle eksik tahsil edilen toplam 50.220,00 TL'den dönemin Çalışma Dairesi Müdürü Sn. ismet Lisaniler'in şahsen sorumlu tutulması,
*Yasa hilafına, yazılı talimatlarına atfen ve Lefkoşa Bölge Amirliği'nin kendi inisiyatifiyle eksik tahsil edilen toplam 101.563,00 TL'den Lefkoşa Bölge Amiri Sn. Bülent Mullahasan'ın şahsen sorumlu tutulması,
*Yasa hilafına, Gazimağusa Bölge Amirliği'nin kendi inisiyatifiyle eksik tahsil edilen toplam 1.237,00 TL'den Gazimağusa Bölge Amiri Sn. Hasan Daniş'in şahsen sorumlu tutulması,
* Yasa hilafına, Girne Bölge Amirliği'nin kendi inisiyatifiyle eksik tahsil edilen toplam 3.090,00 TL'den dönemin Girne Bölge Amiri Sn. İsmail Bayhanlı'nın şahsen sorumlu tutulması,
*Yasa hilafına yazılı talimatına atfen eksik tahsil edilen toplam 1,237.00 TL'den dönemin Çalışma Dairesi kıdemli müfettişi Sn. Ülkü Uzun'un şahsen sorumlu tutulması,
*Yasa hilafına imzalarıyla onay vermeleri neticesinde eksik tahsil edilen toplam 17,580.00 TL tutarındaki idari para cezasının;
- 8,218.00 TL kısmından Çalışma Dairesi Kıdemli Müfettişi Sn. Erman Eroğlu'nun,
- 3,916.00 TL kısmından Çalışma Dairesi Müfettişi Sn. Ahmet Tınaztepe'nin,
- 5,446.00 TL kısmından Çalışma Dairesi Müfettişi Sn. Mehmet Yavuzhan'ın, şahsen sorumlu tutulmaları gerektiği ve değiştirilmiş şekliyle 18/1978 sayılı Sayıştay Yasası'nın 22. Maddesi gereği, sorumluluk tutarının ilgililere Sayıştay Başkanlığı'nca bildiriminden itibaren 3 ay içerisinde, Çalışma Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırmaları gerekmektedir.”

 

Haberal Kıbrıslı

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.