1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI'NA OYBİRLİĞİ!
KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI'NA OYBİRLİĞİ!

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI'NA OYBİRLİĞİ!

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'na oybirliği

A+A-

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e gönderilen, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, oybirliğiyle kabul edildi.

İlk sözü Komite Başkanı, HP Milletvekili Jale R. Rogers: Yasa, geçmiş hükümet döneminde kamu sağlık çalışanlarının 6 kademeli cezalandırılma getirilecek şekilde Meclis’ten geçmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı bu yasayı Meclis’e göndermişti. Diğer yasaları da gözden geçirdik. Yasalarda, kamu sağlık çalışanlarının uyarılara rağmen başka iş yapmaya devam edilirse, işten çıkarıldığı yazıyor. Komite olarak somut bir şekle getirdik. Komitedeki değişiklikle; kamu sağlık çalışanlarının başka iş yapmasının ita amiri tarafından tespit edilmesi halinde önce yazılı uyarı yapılacak, 15 iş günü devam etmesi halinde de işten çıkarılacak. Aynı şekilde ticaret ve kazanç işler yapmak ibaresi de aynı şekilde değiştirdik.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz ise çalışmaları olumlu karşıladığını, bu yasanın yalnızca doktorları değil, tüm sağlık çalışanlarını kapsadığını vurguladı.

Sağlık Eski Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu:
Devlet hastaneleri, özel hastanelerle rekabet eder hale gelmeli

Sağlık Eski Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu ise şöyle konuştu: İkinci iş yasağının kararı verildikten sonra 1 Şubat itibariyle büyük sıkıntılar ortaya çıktı. Bunları çözmek için yasal anlamda Döner Sermaye Yasası hazırlamıştık. O da Akıncı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi, reddedildi.

Döner Sermaye de Kamu Sağlık Çalışanları Yasası gibi olabilirdi, görüşümüz alınmadı. Sağlık reformundan biriydi. Halen bu yasa üzerinde çalışılıyor. Karşı çıkılan 11. madde düzeltilecek. Ülkenin kaybettiği 7-8 aylık süreye üzülüyorum. Sağlıkta bu zaman kaybedilmemeliydi. Hasta Hakları Yasası kısa sürede gündeme gelecek. Genel Sağlık Sigortası geçtikten sonra özel ve devlet hastaneleri arasında rekabet başlayacak. Devlet hastanelerinin de özel hastanelerle rekabet eder hale getirilmelidir.

UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli: Kamuda çalışan herkes, ikinci iş yapıyor

UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli ise kamuda çalışan herkesin ikinci iş yaptığını savundu, yalnızca doktorlar için değil, tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde Kamu Reformu’nu hayata geçirmek gerektiğini söyledi.

Pilli şöyle konuştu: Kamuda çalışan herkes ikinci iş yapıyor. Ticari iş yapmak, babasından annesinden miras kalan tarlayı başkasına verdiği zaman o da ticari kazançtır… Tüm devlet memurlarından vardır. Geçinemedikleri için ikinci işi yapma mecburiyetindedir. Yalnızca doktorlar için değil, tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde Kamu Reformu hayata geçmelidir.

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman:
Doktorların mesaisi bitmiyor

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman: Bir hekimin mesaisi, yalnızca hastanedeki çalışma saatlerini kapsamıyor, 24 saat devam ediyor. Bizim için mesai hiç bitmiyor. Yasal düzenlemeleri hakkını vermeyene cezasını vermek, hakkını vererek iş yapanların ise ekstra işlerinden vergisini almak gerekiyor.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim:
Herkes için eşit ve adil çalışma düzenini oluşturmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sağlıkta herkes için eşit ve adil bir çalışma düzenini oluşturmak istediklerini söyledi.

Besim şöyle konuştu: İkinci iş tartışmaları ciddi boyutta toplumun çalışma barışını bozdu. Ciddi zafiyetler vardı. Yasalar ivedilikle düzenlemelidir. Hekim kitlesini bu tür tartışmaların merkezine koyarsanız, toplumsal anlamda ciddi sıkıntılar oluşturursunuz ki bunları geçtiğimiz dönemde oluşturduk. Herkes için eşit adil bir çalışma düzenini oluşturmak istiyoruz.


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2016-30 Haziran 2017 Mali Dönemine İlişkin Raporu görüşüldü.

Sayıştay Komitesi Başkanı Faiz Sucuoğlu yasaya ilişkin raporu okudu.

Raporun okunmasının ardından toplantı sona erdi. Meclis’in bir sonraki oturumu yarın saat 10.00’da yapılacak.

 


Erhürman: Çok sayıda ihalesiz mal verildi

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanan ya da verilen araziler, Meclis’te tartışma konusuna neden oldu.

Başbakan Tufan Erhürman, Devlet İhale Yasası’nın hayata geçmesinden bugünkü hükümet dönemine kadar ilgili yasaya dayandırılarak, çok sayıda ihalesiz mal verildiğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Erhürman, 1987 yılından bugüne ise 1000’in üzerindeki eşdeğer malın çeşitli amaçlarla verildiğini ya da kiralandığını söyledi.

Bu konuda 1987 yılında verilen Anayasa Mahkemesi kararına değinen Erhürman, özetle şöyle konuştu: Eşdeğer hakkı sahiplerinin şikayetlerini dayandırdıkları nokta Anayasa’nın geçici maddelerinden biridir. Bu madde Kıbrıslı Rumlardan kalan malların, eşdeğer hak mallarının

1987 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar var.

Kamu yararı kapsamını dar yorumluyor, eğer bu karar üzerinden gidilirse bu tarihten sonra Kıbrıslı Rumlardan kalan malların eşdeğercilerden dışında birilerine verilmesi imkansız görünüyor. Bugüne kadar çeşitli amaçlarla verilen, kiralanan. 1000’in üzerinde bu şekilde tahsis edilen gayrimenkul var. Bir kısmı yurt, bir kısmı turizm amaçlı tahsis edildi. Şimdi bu devlet ne yapacak?

Devlet İhale Yasası geçti. Defalarca bu konu Meclis’te gündem olmuştu. Devlet İhale Yasası’nın geçmesinden bugünkü hükümetin dönemine kadar Daire’nin Yasası’na dayanarak, çok sayıda ihalesiz mal verildi. Bugünkü hükümet böyle bir şey yapmadı.

Kamuoyuna yansıyan, rezerv ayırma kararı da bizim hükümet dönemimizde değil. Eski bakanlardan Ersin Tatar, Hasan Taçoy Devlet İhalesi Yasası’nı biliyordu. Nasıl oluyor da geçtiğimiz hükümet döneminde bu yasaya uyulmadan, kiralama işlemi neden yapıldı?

Gelecek cevaba göre gelecek cevaba göre hareket edilecek.

Yenişehir’deki mesele ile ilgili gerek Başbakanlık gerek İçişleri Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor. Biz susup, kalmadık. 2005 yılında yapılan değişiklikle, bu bölge merkezi iş alanı ilan edildi. Sınır, 12 kattır. Şu anda yapılan 8 kat. Bunun üzerinden tartışmak doğru değil. Serdar Denktaş’ın oğlu üzerinden tartışmayı anlarım. Şehir Plancısı değilim… Bu dönemde Devlet Malzeme Dairesi, Evkaf, Turizm Bakanlığı’nın yaptığı her türlü kiralamadan haberim olacak. Aksi takdirde böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bu işlere kriter getireceğiz. Hangi kriterlere göre kiralama yapılacak, oralardakilerin iki dudağı arasında kalmayacak.

Tatar’dan Erhürman’a hodri meydan: Benim zamanımı da araştırsınlar…

Erhürman’ın konuşmasını UBP Milletvekili Tatar yerinden kesti.

Tatar, “Benim zamanımı araştırdılar. Hodri meydan buradan… Kamuoyu vicdanı diye bir şey var. Ben Yenişehir’e gittim, konuştum. Tek tek kiralamalara bakın, mal devletindir. Devletin gelirlerini maksimum şekilde artırmaya bakınız.” dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da yerinden söz alarak, Erhürman’a konuyla ilgili soru sordu. Manavoğlu, ülkedeki taşınmaz malları ile ilgili Sayıştay Başkanlığı’nın rapor hazırlandığını, 2018 ortasında bu raporun çıkacağına dair bilgi vererek, söz konusu raporun hızlandırılmasını istedi. Erhürman da Sayıştay Başkanı ile konuyu görüşeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e gönderilen, Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası, oybirliğiyle kabul edildi.

İlk sözü Komite Başkanı, HP Milletvekili Jale R. Rogers: Yasa, geçmiş hükümet döneminde kamu sağlık çalışanlarının 6 kademeli cezalandırılma getirilecek şekilde Meclis’ten geçmişti. Cumhurbaşkanı Akıncı bu yasayı Meclis’e göndermişti. Diğer yasaları da gözden geçirdik. Yasalarda, kamu sağlık çalışanlarının uyarılara rağmen başka iş yapmaya devam edilirse, işten çıkarıldığı yazıyor. Komite olarak somut bir şekle getirdik. Komitedeki değişiklikle; kamu sağlık çalışanlarının başka iş yapmasının ita amiri tarafından tespit edilmesi halinde önce yazılı uyarı yapılacak, 15 iş günü devam etmesi halinde de işten çıkarılacak. Aynı şekilde ticaret ve kazanç işler yapmak ibaresi de aynı şekilde değiştirdik.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz ise çalışmaları olumlu karşıladığını, bu yasanın yalnızca doktorları değil, tüm sağlık çalışanlarını kapsadığını vurguladı.

Sağlık Eski Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu:
Devlet hastaneleri, özel hastanelerle rekabet eder hale gelmeli

Sağlık Eski Bakanı, UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu ise şöyle konuştu: İkinci iş yasağının kararı verildikten sonra 1 Şubat itibariyle büyük sıkıntılar ortaya çıktı. Bunları çözmek için yasal anlamda Döner Sermaye Yasası hazırlamıştık. O da Akıncı tarafından Anayasa Mahkemesi’ne gönderildi, reddedildi.

Döner Sermaye de Kamu Sağlık Çalışanları Yasası gibi olabilirdi, görüşümüz alınmadı. Sağlık reformundan biriydi. Halen bu yasa üzerinde çalışılıyor. Karşı çıkılan 11. madde düzeltilecek. Ülkenin kaybettiği 7-8 aylık süreye üzülüyorum. Sağlıkta bu zaman kaybedilmemeliydi. Hasta Hakları Yasası kısa sürede gündeme gelecek. Genel Sağlık Sigortası geçtikten sonra özel ve devlet hastaneleri arasında rekabet başlayacak. Devlet hastanelerinin de özel hastanelerle rekabet eder hale getirilmelidir.

UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli: Kamuda çalışan herkes, ikinci iş yapıyor

UBP Milletvekili Dr. Ali Pilli ise kamuda çalışan herkesin ikinci iş yaptığını savundu, yalnızca doktorlar için değil, tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde Kamu Reformu’nu hayata geçirmek gerektiğini söyledi.

Pilli şöyle konuştu: Kamuda çalışan herkes ikinci iş yapıyor. Ticari iş yapmak, babasından annesinden miras kalan tarlayı başkasına verdiği zaman o da ticari kazançtır… Tüm devlet memurlarından vardır. Geçinemedikleri için ikinci işi yapma mecburiyetindedir. Yalnızca doktorlar için değil, tüm devlet memurlarını kapsayacak şekilde Kamu Reformu hayata geçmelidir.

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman:
Doktorların mesaisi bitmiyor

DP Milletvekili Dr. Koral Çağman: Bir hekimin mesaisi, yalnızca hastanedeki çalışma saatlerini kapsamıyor, 24 saat devam ediyor. Bizim için mesai hiç bitmiyor. Yasal düzenlemeleri hakkını vermeyene cezasını vermek, hakkını vererek iş yapanların ise ekstra işlerinden vergisini almak gerekiyor.

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim:
Herkes için eşit ve adil çalışma düzenini oluşturmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, sağlıkta herkes için eşit ve adil bir çalışma düzenini oluşturmak istediklerini söyledi.

Besim şöyle konuştu: İkinci iş tartışmaları ciddi boyutta toplumun çalışma barışını bozdu. Ciddi zafiyetler vardı. Yasalar ivedilikle düzenlemelidir. Hekim kitlesini bu tür tartışmaların merkezine koyarsanız, toplumsal anlamda ciddi sıkıntılar oluşturursunuz ki bunları geçtiğimiz dönemde oluşturduk. Herkes için eşit adil bir çalışma düzenini oluşturmak istiyoruz.


Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Sayıştay Komitesi’nin KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumu’nun 1 Temmuz 2016-30 Haziran 2017 Mali Dönemine İlişkin Raporu görüşüldü.

Sayıştay Komitesi Başkanı Faiz Sucuoğlu yasaya ilişkin raporu okudu.

Raporun okunmasının ardından toplantı sona erdi. Meclis’in bir sonraki oturumu yarın saat 10.00’da yapılacak.

 


Erhürman: Çok sayıda ihalesiz mal verildi

Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi tarafından kiralanan ya da verilen araziler, Meclis’te tartışma konusuna neden oldu.

Başbakan Tufan Erhürman, Devlet İhale Yasası’nın hayata geçmesinden bugünkü hükümet dönemine kadar ilgili yasaya dayandırılarak, çok sayıda ihalesiz mal verildiğini açıkladı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Erhürman, 1987 yılından bugüne ise 1000’in üzerindeki eşdeğer malın çeşitli amaçlarla verildiğini ya da kiralandığını söyledi.

Bu konuda 1987 yılında verilen Anayasa Mahkemesi kararına değinen Erhürman, özetle şöyle konuştu: Eşdeğer hakkı sahiplerinin şikayetlerini dayandırdıkları nokta Anayasa’nın geçici maddelerinden biridir. Bu madde Kıbrıslı Rumlardan kalan malların, eşdeğer hak mallarının

1987 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar var.

Kamu yararı kapsamını dar yorumluyor, eğer bu karar üzerinden gidilirse bu tarihten sonra Kıbrıslı Rumlardan kalan malların eşdeğercilerden dışında birilerine verilmesi imkansız görünüyor. Bugüne kadar çeşitli amaçlarla verilen, kiralanan. 1000’in üzerinde bu şekilde tahsis edilen gayrimenkul var. Bir kısmı yurt, bir kısmı turizm amaçlı tahsis edildi. Şimdi bu devlet ne yapacak?

Devlet İhale Yasası geçti. Defalarca bu konu Meclis’te gündem olmuştu. Devlet İhale Yasası’nın geçmesinden bugünkü hükümetin dönemine kadar Daire’nin Yasası’na dayanarak, çok sayıda ihalesiz mal verildi. Bugünkü hükümet böyle bir şey yapmadı.

Kamuoyuna yansıyan, rezerv ayırma kararı da bizim hükümet dönemimizde değil. Eski bakanlardan Ersin Tatar, Hasan Taçoy Devlet İhalesi Yasası’nı biliyordu. Nasıl oluyor da geçtiğimiz hükümet döneminde bu yasaya uyulmadan, kiralama işlemi neden yapıldı?

Gelecek cevaba göre gelecek cevaba göre hareket edilecek.

Yenişehir’deki mesele ile ilgili gerek Başbakanlık gerek İçişleri Bakanlığı bu konu üzerinde çalışıyor. Biz susup, kalmadık. 2005 yılında yapılan değişiklikle, bu bölge merkezi iş alanı ilan edildi. Sınır, 12 kattır. Şu anda yapılan 8 kat. Bunun üzerinden tartışmak doğru değil. Serdar Denktaş’ın oğlu üzerinden tartışmayı anlarım. Şehir Plancısı değilim… Bu dönemde Devlet Malzeme Dairesi, Evkaf, Turizm Bakanlığı’nın yaptığı her türlü kiralamadan haberim olacak. Aksi takdirde böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bu işlere kriter getireceğiz. Hangi kriterlere göre kiralama yapılacak, oralardakilerin iki dudağı arasında kalmayacak.

Tatar’dan Erhürman’a hodri meydan: Benim zamanımı da araştırsınlar…

Erhürman’ın konuşmasını UBP Milletvekili Tatar yerinden kesti.

Tatar, “Benim zamanımı araştırdılar. Hodri meydan buradan… Kamuoyu vicdanı diye bir şey var. Ben Yenişehir’e gittim, konuştum. Tek tek kiralamalara bakın, mal devletindir. Devletin gelirlerini maksimum şekilde artırmaya bakınız.” dedi.

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu da yerinden söz alarak, Erhürman’a konuyla ilgili soru sordu. Manavoğlu, ülkedeki taşınmaz malları ile ilgili Sayıştay Başkanlığı’nın rapor hazırlandığını, 2018 ortasında bu raporun çıkacağına dair bilgi vererek, söz konusu raporun hızlandırılmasını istedi. Erhürman da Sayıştay Başkanı ile konuyu görüşeceğini belirtti.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.