1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KAYALP ,SAYIŞTAY RAPORUNA CEVAP VERDİ
KAYALP ,SAYIŞTAY RAPORUNA CEVAP VERDİ

KAYALP ,SAYIŞTAY RAPORUNA CEVAP VERDİ

Kayalp, sayıştay raporuna cevap verdi

A+A-

Mağusa Belediyesi eski başkanı Oktay Kayalp'in açıklaması şöyle:

Bilindiği üzere Sayıştay, Gazimağusa Belediyesinde denetimlerde bulunmuş ve vardığı sonuçları 11.1.2016 ve 22.1.2016 tarihli raporlar ile duyurmuştur. Bununla birlikte Tarafıma 25 Ocak tarihli iki adet yazı ile sonucu bildirmiştir.


Bildiğim kadarıyla ülkemizde Sayıştay, mali denetim organıdır. Kamu gelir ve giderlerini denetler ve sonucu bir raporla Cumhuriyet Meclisine ve Bakanlar kuruluna bildirir.


Sayıştay Başkanının denetçileri 21 Ocak tarihli rapordan anlaşılabildiği kadarıyla, nerdeyse bir yıla yakın bir sürede Gazimağusa Belediyesinde bir mahkeme kurmuşlar, kendilerine göre birtakım tespitler, bulgular ve nihayetinde de bir yargıya varmışlardır. Bu mahkemenin ilgi gösterdiği konulardan biri Mağusa Gençlik Merkezi;
1/1/2011-25/3/2015 tarihleri arasında Mağusa Gençlik Merkezi’ne hatalı bütçe kaleminden ödeme yapılmış. Bir de bağış makbuzu alınmamış.


Tarafımdan 13/2/2015 tarihli yazı ile aktarımların dayanağı hakkında bilgi istenmiştir. İstenilen bilgi de iletilmiş 23/2/2015 tarihli cevap yazımla. Bilindiği gibi Mağusa Gençlik Merkezi hizmet verdiğim süre içerisinde Belediye bünyesinde yürüttüğümüz, önem verdiğimiz bir PROJE idi ve halen de önemini korumakta. Mağusa gençliğinin mümkün olabilecek her türlü sosyal ve sportif alanda Belediyenin katkıları ile ve Belediyenin önderliğinde bu proje hayat buldu. Gazimağusa halkı bunun sonucunda Sakarya’da çocuklarını güvenle teslim edebilecekleri bir adet kapalı spor salonuna ve bir adet merkezi tesise ayrıca Maraş’ta bir adet sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri binaya kavuşmuştur.


Belediye bu merkeze maddi katkılarda bulunmadı mı? Tabi ki bulundu. Neye göre bulundu? Bu projenin uygulanmasına hayat ve yetki veren 26/10/2005 tarihli belediye meclis kararı ve MAGEM dernekleştikten sonra imzalanan 17/12/2007 tarihli işbirliği anlaşmasına göre.
Gazimağusa Belediyesi’nden MAGEM’e yapılan tüm ödemeler ilgili Belediye Meclis kararı doğrultusunda çek ile yapılmış ve tüm çekler MAGEM’in LTKB LTD.’deki hesabına yatırılmıştır. Bu konudaki banka ekstreleri Sayıştay Başkanlığı’na iletilmiştir.


Hal böyle iken Gazimağusa Belediyesinde kurulan Sayıştay Mahkemesi, rakam ve laf karmaşası oluşturarak bir şaibe yaratmaya çalışmaktadır. MAGEM’in banka ekstreleri, ellerinde olduğu ve verilen paraların dernek hesabına yattığı ispatlı olmasına rağmen Sayıştay Başkanlığı bundan hiç bahsetmiyor.


Gazimağusa Belediyesi 2010 yılı sonuna kadar Sayıştay Başkanlığı’nca denetlenmiş ve 26/10/2005 tarihli Meclis kararı ve 17/12/2007 tarihli GMB – MAGEM işbirliği antlaşmasına uygun olarak MAGEM’e katkı yaptığı tesbit edilmiştir.


Şimdi yapılan denetimde ise bağış makbuzu talep veya ibraz edilmediği için suç duyurusu yapılmaktadır. 2005 – 2010 yılları arasında bağış makbuzu almadan MAGEM’e katkı yapılırken aklanan Gazimağusa Belediyesi’nin şimdi aynı uygulama ile suçlanması Sayıştay kurumunun ne kadar ciddiyetten yoksun olduğunun göstergesidir. Mağusa halkı bilmelidir ki MAGEM’e yapılan her aktarım yine Mağusa gençleri ile titizlikle harcanmış, bu aktarımlar sonucu Dernek yönetiminin almış olduğu çeşitli faaliyetlerde kullanılan malzemeler dahi tesislerden ayrılırken tesislerde bırakılmıştır.


Sayıştay Başkanlığı’nın ilgi gösterdiği bir diğer konu da taşeronlardır.
1998 Gazimağusa Belediyesi İhale Tüzüğüne göre Belediye Başkanı Komisyonun doğal başkanıdır. İhale işlemlerinde 6,000 TL.ye kadar Komisyon Başkanı, 6,001. TL. ile 30,000 TL arasında ihale komisyonu yetkili.


İhale Komisyonu 30/6/2008 tarihli kararında taşeronlara ödeme yapılması ile ilgili (30000TL’ye kadar olan) yetkisini Belediye Başkanı’na devretmiştir. Ayrıca asgari ücrette olabilecek değişiklikler ile ilgili artışın fiyata yansıtılması için de başkana yetki vermiştir.


Bu yetki devri yapılmış olmasına rağmen ihale komisyonu yine 16/10/2009’da kararını tekrarlamıştır. Taşeronlara yapılan hiçbir ödemede ihale komisyonu yetkileri aşılmamıştır.
2010 yılı sonuna kadarki sayıştay denetiminde bu yapı incelenmiş ve Gazimağusa Belediyesi örnek belediye olarak lanse edilmiştir.


Küçük bir ayrıntıya dikkat çekmek isterim. Gazimağusa Belediyesi’nin Meclis Komisyonlarında 2 tanesi Kira Komisyonu ve İhale Komisyonudur. Ancak Sayıştay Mahkemesi raporunda Gazimağusa Belediyesi “Kira İhale Komisyonu”ndan bahsetmektedir. Gazimağusa Belediyesi’nde böyle bir komisyon yoktur.


Bu ayrıntı bile Sayıştay Başkanlığı’nın ne kadar gayrı ciddi, mesnetsiz bir çalışma yaptığını göstermektedir.


Gazimağusalıların, Belediyeyi yönetmesi için uygun gördükleri süre içerisinde Oktay Kayalp’ın haybeye veya yetkisiz harcaması olmamıştır. Bu süre zarfında İhale Komisyonu Yetkisi içerisinde olan ve İhale Komisyonun yetkisi ile yüklenici firmalara ödenen paralar içerisinde yüklenici firma altında çalışana ödenen brüt asgari ücret tutarı ve Sosyal Güvenlik yatırımları düşüldükten sonra yükleniciye kalan ortalama 600 ile 800 TL. Arasında bir rakamdı. Bu süre zarfında yüklenici kişi veya firmalar tarafından tüm çalışanlarının Sosyal Güvenlik yatırımları ise eksiksiz yapılmıştır.
Gazimağusa Belediyesi’nde kurulan Sayıştay Mahkemesi’nin ilgi gösterdiği diğer konu ise kanalizasyon bağlantılarıdır.


Gazimağusa Belediyesi, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklere ayırdığı 259 Milyon Auro’luk paradan aldığı payla kanalizasyon inşasına başlamış ve daha sonra gerek Türkiye Cumhuriyeti katkıları gerekse yerel kaynaklarla 9000’in üzerinde hane kanalizasyona bağlanmıştır. Bu hanelerin kanalizasyon bağlama ücretleri Kanalizasyon Tüzüğü çerçevesinde tarh edilmiş ve tahsilatı yürütülmüştür.


Sayıştay Mahkemesi hükmünde kanalizasyon ile ilgili tahsil edilemeyen vergilerin tarafımdan ödenmesine karar verilmiştir.


Gazimağusa Belediyesinde kurulan Sayıştay Mahkemesi tüm bunları yaparken, tüm Mağusa’nın tanıdığı, Belediye işlerinde titizlik ve dürüstlüklerine yönelik kimsenin dedikodu dahi yapamayacağı, hizmet yaptığım dönemde güvenilir takım arkadaşlarımdan olan bazı belgelerde sadece kadrolarından dolayı imzaları bulunan Belediye Müdürlüğünden emekliye çıkan Ali Murat Özad ve Belediye Mali İşler Şube Amiri olan Zeki Rado’yu da unutmamış, aynı titizlik ve hassasiyetle onlara da yaklaşmış ve onlar aleyhine de yargılarda bulunmuştur.
Bu tuhaf kararı genelleştirirsek ülkemizdeki tüm Belediye Başkanları, Belediye Müdürleri, Mali İşler Sorumluları ile tüm Başbakan ve Maliye Bakanları ve sorumlu müdürleri tahsil edilemeyen vergileri ödemekle yükümlü olacaklardır. Bu karar beceriksizliğin ülkeyi nasıl kaosa sokulabileceğinin güzel bir örneği olsa gerek.


Raporun başında yazılanlardan anladığım, Sayıştay söz konusu raporlarını Sayıştay yasasının 3. Maddesi uyarınca hazırlamış. Yine kapak yazısında yazılanlardan anladığım Sayıştay Yasası uyarınca Sayıştay: “mali denetim yapmaya yetkili olduğu alanlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanılıp kullanılmadığını da denetlemekte ve sonucu bir raporla Cumhuriyet Meclisine sunmaktadır.” Bu ibareler de 3. Maddenin 9’uncu fıkrasına tekabül etmekte. Belirtilen yasa maddesi altında çıkarılan bir de tüzük var. Bu Tüzüğün “Denetimin Raporlanması” yan başlıklı 7’inci maddesine göre “Denetim sonuçları tamamlandıktan sonra, raporun ana hatları hazırlanır. Ana hatları hazırlanan rapor, Sayıştay Başkanı tarafından ilgililerle görüşmeye hazır bulunduktan sonra, rapor içeriği bulguları görüşmek üzere ilgililerle toplantı düzenlenir. Toplantı sonucu, ilgililerin rapor içeriği bulguları kabul edip etmemesine veya bulgular konusundaki son izahatlarına dayanarak raporun son hali hazırlanır. Nihai rapor, Sayıştay Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Cumhuriyet Meclisine ve ilgili kamu idaresine gönderilir.” Bu tüzüğün “Sorumluluk” yan başlıklı 8’inci maddesi ise “Kamu kaynaklarının verimli, etkin ve tutumlu kullanıp kullanılmadığına ilişkin yapılan denetimler mali ve hukuki sonuç doğurmaz” demektedir.


Yukarıdaki yasa maddelerini dikkate aldığınızda aslında Sayıştay Başkanlığı’nın kendini mahkeme yerine koyduğu ve birçok konuda tutarsız ve gayrı ciddi gerekçelerle hüküm verdiği görülmektedir.


Sayın Sayıştay Başkanı oturduğu koltuğun hakkını vermeli, Başında oturduğu kurumu yüceltmek için elinden geleni yapmalı ve topluma güven vermelidir. Başında oturduğu kurumun asli görevlerini iyi etüd etmelidir. Yalan dolan entrikalara alet olmamalı topluma hizmet etmeyi kendine görev edinmelidir. Aksi tüm çalışmaları başında oturduğu kuruma zarar verecek ve görevi bırakma zamanı geldiğinde geride inanılırlığı olmayan bir kurum bırakacaktır.
Oktay Kayalp Gazimağusa Belediyesini Gazimağusa halkının onayı ile almış olduğu 1994 yılından itibaren yine Gazimağusa halkının tamam yeter dediği 2014 yılına kadar kurumun çıkarlarını gözetmiş ve yüceltmeye çalışmıştır. Bu süre zarfında yaptığı bütün işlerde hesap verebilir olmuştur. Görev yaptığı süre içerisinde hesap veremeyeceği herhangi bir icraatı yoktur.


Oktay Kayalp
Mağusa Belediyesi eski belediye başkanı
21.02.2016

Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.