1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. “KIBRIS TÜRK TARAFI 5 ADIMDAN OLUŞAN BİR YOL HARİTASINI MASAYA KOYDU”
“KIBRIS TÜRK TARAFI 5 ADIMDAN OLUŞAN BİR YOL HARİTASINI MASAYA KOYDU”

“KIBRIS TÜRK TARAFI 5 ADIMDAN OLUŞAN BİR YOL HARİTASINI MASAYA KOYDU”

Kıbrıs Türk tarafının bu yol haritasında birinci adım olarak önerdiği

A+A-

ERTUĞ: “KIBRIS TÜRK TARAFI 5 ADIMDAN OLUŞAN BİR YOL HARİTASINI MASAYA KOYDU”

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Diplomasi Özel Danışmanı ve Sözcüsü Osman Ertuğ, Kıbrıs Türk tarafının müzakerelerde 5 adımdan oluşan bir yol haritasını masaya koyduğunu bildirdi.

Kıbrıs Türk tarafının bu yol haritasında birinci adım olarak önerdiği tarama sürecinin halihazırda tamamlandığını kaydeden Ertuğ; ikinci adımın sonuç alıcı bir metodolojiyi öngördüğünü, bunun haftada en az iki kez görüşmeciler düzeyinde görüşmeler yapılması, Rum tarafının bunu kabul etmemesi ışığında hiç olmazsa görüşmelerin tam gün olarak düzenlenmesi, gerek liderler gerekse görüşmeciler düzeyinde yapılacak görüşmelerde çözümlenmemiş ana konular üzerinde odaklanılması, köprü kurucu öneriler yapılması, bu arada mevcut yakınlaşmaların özenle korunması, Mayıs ayı başlarında yeniden Ankara ve Atina’ya çapraz ziyaretlerin yapılması gibi unsurlardan oluşmasını; üçüncü adım olarak Mayıs ayı içerisinde tarafların BMGS’nin gözetiminde bir araya gelmesini; dördüncü adım olarak Haziran ayı başında köprü kurucu öneri sunma egzersizinin tamamlanmasını; beşinci ve son adım olarak ise Haziran ayı sonunda Kıbrıs’taki iki taraf, BM, Türkiye, Yunanistan ve istediği takdirde İngiltere’nin de katılımıyla çok taraflı bir toplantının yapılmasını ve bunun bir “son pazarlık” şeklinde olmasını öngördüğünü ifade etti.

Çok taraflı toplantının başarılı olması halinde eş zamanlı, ayrı ayrı referandumların tarihinin konuşulup saptanabileceğini belirten Ertuğ, başarılı olunmaması halinde de bunun nedenlerinin konuşulup saptanması gerekeceğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Diplomasi Özel Danışmanı ve Sözcüsü Osman Ertuğ,ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü’nde “Kıbrıs Görüşmeleri: Önümüzdeki Yol” konulu konferans verdi.

Ertuğ, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Akdeniz Araştırmaları Öğrenci Topluluğu’nun davetlisi olarak katıldığı konferansta Kıbrıs sorununun çözümü yönünde yapılmakta olan müzakerelerle ilgili bilgi verdi.

ODTÜ KKK Rektörü Prof. Turgut Tümer, Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Salih Saner, Akdeniz Araştırmaları Öğrenci Topluluğu Başkanı Sonay Kaya ile bazı akademisyen ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Kültür ve Kongre Merkezi’nde Emekli Büyükelçi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Rafet Akgünay’ın açılış konuşmasıyla başladı.

AKGÜNAY

Emekli Büyükelçi, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Uluslararası İlişkiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Rafet Akgünay yaptığı kısa konuşmada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Akdeniz Araştırmaları Öğrenci Topluluğu’nun davetlisi olarak konferans vermek amacıyla üniversiteye gelen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Diplomasi Özel Danışmanı ve Sözcüsü Osman Ertuğ’un 1963 yılında patlak veren Kıbrıs sorunu ve 1968 yılında Denktaş - Makarios tarafından başlatılıp bugüne kadar devam etmekte olan sorununun çözümü yönünde yapılan müzakerelerle ilgili bilgi vereceğini söyledi.

ERTUĞ

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Diplomasi Özel Danışmanı ve Sözcüsü Osman Ertuğ konferansta yaptığı konuşmaya, Annan Planı olarak bilinen “Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümü” başlıklı BM Planı’nın 10’uncu yıldönümüyle ilgili bir hatırlatmayla başladı ve o günden bu yana Kıbrıs görüşmeler sürecinde yaşanan gelişmeleri anlattı.

Bu bağlamda, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarında yer alan lider değişikliği, uluslararası aktörlerin tutumları ve tüm bu gelişmelerin sürece olan etkilerine değinen Ertuğ, sürecin bırakıldığı yerden devamını öngören Ortak Açıklama metni hakkında bilgi verdi.

“KIBRIS TÜRK TARAFI 5 ADIMDAN OLUŞAN BİR YOL HARİTASINI MASAYA KOYDU”

11 Şubat 2011 tarihli Ortak Açıklama’yla yeniden başlayan görüşmelerde liderler arasında iki, görüşmeciler arasında ise bir düzineye yakın görüşme yapıldığına, bu arada BM’nin taraflar arasında mekik diplomasisi uyguladığına da dikkat çeken Ertuğ, Kıbrıs Türk tarafının 5 adımdan oluşan bir yol haritasını masaya koyduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının bu yol haritasında birinci adım olarak önerdiği tarama sürecinin halihazırda tamamlandığını kaydeden Ertuğ; ikinci adımın sonuç alıcı bir metodolojiyi öngördüğünü, bunun haftada en az iki kez görüşmeciler düzeyinde görüşmeler yapılması, Rum tarafının bunu kabul etmemesi ışığında hiç olmazsa görüşmelerin tam gün olarak düzenlenmesi, gerek liderler gerekse görüşmeciler düzeyinde yapılacak görüşmelerde çözümlenmemiş ana konular üzerinde odaklanılması, köprü kurucu öneriler yapılması, bu arada mevcut yakınlaşmaların özenle korunması, Mayıs ayı başlarında yeniden Ankara ve Atina’ya çapraz ziyaretlerin yapılması gibi unsurlardan oluşmasını; üçüncü adım olarak Mayıs ayı içerisinde tarafların BMGS’nin gözetiminde bir araya gelmesini; dördüncü adım olarak Haziran ayı başında köprü kurucu öneri sunma egzersizinin tamamlanmasını; beşinci ve son adım olarak ise Haziran ayı sonunda Kıbrıs’taki iki taraf, BM, Türkiye, Yunanistan ve istediği takdirde İngiltere’nin de katılımıyla çok taraflı bir toplantının yapılmasını ve bunun bir “son pazarlık” şeklinde olmasını öngördüğünü anlattı.

ÇOK TARAFLI TOPLANTININ BAŞARILI OLMASI HALİNDE...

Çok taraflı toplantının başarılı olması halinde eş zamanlı, ayrı ayrı referandumların tarihinin konuşulup saptanabileceğini belirten Ertuğ, başarılı olunmaması halinde de bunun nedenlerinin konuşulup saptanması gerekeceğini ifade etti.

Ertuğ, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafının yol haritasına olan tepkisinin, birkaç adım hariç, genelde olumsuz olmasına karşın henüz kendi yol haritasını masaya koymamış olduğuna da işaret etti.

Sözcü Ertuğ konuşmasında, görüşmelerde karşılaşılan bazı önemli zorluklara da işaret ederek, bunlar arasında Kıbrıs Rum tarafının yeni ortaklığın oluşumunun sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin evrimsel transformasyonuyla bir federasyona dönüşmesi” şeklinde gerçekleşeceği iddiasının bulunduğunu anımsattı.

Rum tarafının Dönüşümlü Başkanlığı kabul etmeyip Kıbrıslı Türkler için ancak Başkan Yardımcılığını önerdiğini, bunun da veto hakkı içermemesini, Bakanlar Kurulu’nun 7 Rum ve 3 Kıbrıslı Türk’ten oluşmasını, ancak kararların basit çoğunlukla alınmasını teklif ettiğini, bunun Kıbrıs Türk halkını 1960’ın da gerisine götürmeyi öngören bir teklif olduğunu anlatan Osman Ertuğ, halbuki, Federal Yürütme’nin belki de olası federasyonun en önemli organı olduğunu ve siyasi eşitlikle etkin katılımın bu organda mutlaka sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Rum tarafının iki kesimliliğe olan yaklaşımının da önemli bir zorluk yarattığına ve BM’nin bu konudaki tanımlamasına ters düştüğüne dikkat çeken Ertuğ, çok hassas bir konu olan toprak konusunda da Rum tarafının maksimalist bir yaklaşım sergileyerek kendilerine verilmesini talep ettikleri topraklara 100 bin Rum’un yerleştirilmesi yanında 60 bin Rum’un da Kuzey’deki eski mülklerine dönmekte ilk tercih hakkına sahip olması gerektiğini savunduğunu belirtti.

TOPRAK VE NÜFUS KONULARI

Toprak konusunun harita ve rakam boyutlarının en son görüşülecek unsurlar olduğu hususunda mutabakat bulunduğunu hatırlatan Ertuğ, nüfus konusunda ise KKTC vatandaşlar arasında ayrımcılık yapma çabası içinde olan Kıbrıs Rum tarafının bu konudaki yaklaşımının kesinlikle kabule şayan olmadığını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Güven Yaratıcı Önlemler’e (GYÖ) de değinen Ertuğ, bir konunun güven yaratması için her iki tarafça da böyle algılanması gerektiğini, bu tür önlemleri Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman desteklediklerini, bu cümleden olmak üzere, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun ara bölgede ve her iki tarafın topraklarında bulunan mayınların temizlenmesini önerdiğini belirtti.

Ertuğ, buna ilaveten, Kıbrıs Türk tarafının transit ticaret ve turizm gibi siyasi açıdan nötr konularda önerilerde bulunduğuna, bu arada her iki tarafta günlük yaşamı kolaylaştırıcı faaliyetlerden sorumlu teknik komitelerin de canlandırılabileceğine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun Diplomasi Özel Danışmanı ve Sözcüsü Osman Ertuğ sözlerini, Kıbrıs’ta uzlaşıya giden yolun “uzun ince bir yol olduğunu”, önümüzde ciddi zorluklar yanında bir fırsat penceresi de bulunduğunu, bunun uzun süre açık kalmayacağını, Kıbrıs Türk tarafının uzlaşıya giden yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğini söyleyerek tamamladı.

Tak

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.