1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KKTC'DE İLK SIRADA YER ALAN BAKIN NE...
KKTC'DE İLK SIRADA YER ALAN BAKIN NE...

KKTC'DE İLK SIRADA YER ALAN BAKIN NE...

Kuzey Kıbrıs profili

A+A-

Kuzey Kıbrıs’taki çocuk suçlular profili ile ilgili tüm mahkemelere yansıyan bin 500 dava dosyası incelendi. Ortaya bilinenin aksine farklı gerçekler ortaya çıktı.

** En fazla suç oranının 17 yaş grubunda olduğu tespit edildi

** Çocuk suçluların yüzde 33,8’i Mağusa, yüzde 32,6’i Lefkoşa bölgesinden

** Boşanmış ailelerin çocuklarının daha fazla suça karıştığı miti yanlış çıktı

** Suça karışan çocukların yüzde 89’u anne-babalarıyla ile birlikte yaşıyor

** Çocuk suçlular en fazla hırsızlık suçuna karışıyor

** Suçlu potansiyelinde Mağusa başı çekiyor

Psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Çakıcı başkanlığında Klinik Psikolog Emel Paşa ve Psikolog Danışman Anıl Görkem tarafından Kuzey Kıbrıs’taki çocuk suçlular profili ile ilgili yapılan çalışmadan çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya 2000 yılından başlayan ekip,2010 yılına kadar ülkedeki tüm mahkemelere yansıyan çocuk suçlu dosyalarını tek tek inceledi. Ekip tarafından incelenen bin 500 dosya sonucunda istatistiki veriler elde edildi. Araştırmada bilinenin aksine boşanmış ailelerin çocukları daha az suça karışırken, en fazla anne ve babası ile yaşayan çocukların suç işledikleri belirlendi. Çocukların en fazla 17 yaşında suç işlediği, erkelerin kızlardan daha fazla suça karıştığı ve çoğunlukla lise dönemindeki çocukların suç işledikleri tespit edildi. Araştırma sonucunda suça itilen çocukların hem anne hem de babalarının eğitim düzeylerinin büyük oranla ilkokul seviyesinde olduğu, bu çocukların maddi durumlarının iyi olmadığı, aileleri ile ilişkilerinin kötü olduğu ve çocukların en fazla hırsızlık suçuna karıştığı ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarına dair Star Kıbrıs’a açıklama yapan Mehmet Çakıcı,göçmen aileler ile ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarının daha fazla suça karıştığını ifade etti.

MAĞUSA BAŞI ÇEKİYOR

Yapılan araştırmada çocuk suçluların yüzde 33,8 ile Mağusa, yüzde 32,6 ile onu takip eden Lefkoşa bölgesi, yüzde 5,1 oranla en düşük sırada Lefke bölgesinde olduğu görülüyor.Cinsiyet dağılımına göre bakıldığında ise kız çocuk suçlularınyüzde 37,6 oran ile en yüksek Lefkoşa’da, erkek suçlu çocukların da yüzde 34,4’ü ise Mağusa’dançıkıyor.

EN TEHLİKELİ YAŞ 16 İLE 17

Araştırmada, suça karışan çocukların yaş ortalamasına bakıldığında ise yüzde 31,6’lik oranla en fazla suç oranının 17 yaş grubunda olduğu tespit edildi. Cinsiyet dağılımına göre suç işleme yaşına bakıldığında, kızlarda 11 yaş, erkeklerde ise 8 yaştan itibaren başladığını 16 ve 17 yaşlarda önemli bir artış olduğu görüldü.

ERKEK ÇOCUKLAR DAHA FAZLA SUÇ İŞLİYOR

Suça itilen çocukların yüzde 54,4’ünün Kıbrıs, yüzde 42,1’inin Türkiye, yüzde3,1’inin ise, diğer ülkelerde doğduğu belirlendi. Çocukların yaşadığı yere göre dağılımlarına bakıldığında yüzde 98,7’sinin KKTC’de ikamet etmekte oldukları görüldü. Suça karışan çocukların yüzde 36’sının Mağusa’da olduğu tespit edilirken, ikinci sırada Lefkoşa, üçüncü sırada Girne, dördüncü sırada Güzelyurt ve son olarak Lefke’de yaşadıklarını araştırma sonucunda tespit edildi. Ayrıca erkek çocuklarının kız çocuklarına oranla daha fazla suç işledikleri de ortaya çıktı.

LİSELİLER İLK SIRADA

Suça karışan çocukların eğitim düzeyine bakıldığında yüzde 34,1’inin ilkokul, yüzde 32,5’inin lise yüzde 30,6’sının ortaokul, yüzde 2,8’inin okumamış olduğu ortaya çıktı. Cinsiyete göre bakıldığında kız ve erkek çocuklarda ilkokul mezunlarının, daha çok suç işlediği görüldü.

BOŞANMIŞ AİLELERİN ÇOCUKLARI DAHA AZ SUÇA KARIŞTI

Çocuk suçluların yüzde 39,8’inin öğrenci, yüzde 24,1’inin işçi ve işsiz yüzde 10,2’sininn serbest, yüzde 1’inin ise diğer meslek grubunda oldukları belirlendi. Suça karışan çocukların yüzde 89’unun anne-baba ile birlikte yaşadıkları araştırma sonucu ortaya çıktı. Öte yandan suçlu çocukların yüzde 97,1’inin anne ve babasının hayatta olduğu, yüzde 2,9’unun ise ya anne ya da babasının hayatta olmadığı tespit edildi. Ayrıca çocukların yüzde 87,6’sının anne ve babalarının evliliklerini sürdürdükleri, yüzde 9,3’ünün de boşanmış oldukları görüldü.
****

EĞİTİM DÜZEYİ DÜŞÜK AİLELERİN ÇOCUKLARI DAHA ÇOK SUÇ İŞLEDİ

Çocukların ailelerinin eğitim durumu ile ilgili elde edilen verilere göre, babalarının yüzde 55,5’inin ilkokul, yüzde 20,9’unun ortaokul mezunu oldukları görüldü. Ayrıca çocuk suçluların babalarının yüzde 56’sının işçi, yüzde 23,6’sının ise serbest mesleklerde çalıştığı ortaya çıktı. Çocuk suçluların annelerinin eğitim düzeyine bakıldığında, babaların eğitim düzeyinden pek de farklı olmadığı hatta annelerin eğitim durumunun, babaların eğitim durumundan daha alt düzeyde olduğu kaydedildi.

SUÇA KARIŞAN ÇOCUKLARIN BÜYÜK ORANI MADDİ DURUMU KÖTÜ ÇOCUKLAR

Annelerin ilkokulu bitirme oranı yüzde 51,1 iken, okumamış oranı ise yüzde 25,9 olduğu belirlendi. Çocuk suçluların annelerinin meslek dağılımlarına bakıldığında yüzde 62,1’ini işsiz, yüzde 19,2’sinin de işçi oldukları görüldü.Suçlu çocukların sosyo-ekonomik düzeyi yüzde 54 oranında kötü olduğu ortaya çıkarken, yüzde 29,7’sinin ekonomik durumun çok kötü olduğu tespit edildi.

ANNE VE BABALAR İLE İLİŞKİLER KÖTÜ

Çocukların aileleri ile ilişkilerine dair yapılan incelemede ise yüzde 48,1’inin annesi ile orta düzeyde, yüzde 29,4’ünün kötü, yüzde 18,7’sinin ise annesi ile iletişiminin iyi olduğubelirlenirken, baba ile ilişkilerine bakıldığında yüzde 46,8’ininin orta, yüzde 30,5’inin kötü, yüzde 16,6’sının iyi olduğu tespit edildi.

EN FAZLA HIRSIZLIK YAPILIYOR

Araştırmada çocuk suçluların en fazla hırsızlık suçuna karıştığı ortaya çıktı. Çocukların yüzde 33,2’si hırsızlık, yüzde 13,4’ü Trafik suçları, yüzde 10,6’sı mahkeme emrine riayet etmeme, ahlak dışı davranışlar, avlanmak, sulh ve sükûnu bozmak gibi suçlar, yüzde 10,5’i kavgada yer alma, yüzde 8,3’ü darp, yüzde 6,7’si de ev açma suçlarına karıştığı tespit edildi.
***

ÇAKICI: “EKONOMİK DURUM ETKİLİ”

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’ne göre 18 yaşın altındaki herkesin çocuk sayıldığını belirten Çakıcı, Kuzey Kıbrıs’taki çocuk suçluluğu ile ilgili 10 yılı temel alan bir çalışma yaptıklarını, tüm mahkemelerdeki kayıtları inceleyerek veriler elde ettiklerini söyledi. Ülkemizde çocuk suçluluğunun olduğunu belirten Mehmet Çakıcı, göçmen aileler ile ekonomik durumu kötü olan ailelerin çocuklarının daha fazla suça karıştığını ifade etti.

“HERKES YANLIŞ BİLİYOR”

Erkek çocukların kız çocuklarına göre daha fazla suça karıştıklarını kaydeden Çakıcı, araştırma sonucunda çok ilginç bir detay ortaya çıktığını söyledi. Eğitim düzeyi düşük ve ekonomik açıdan zayıf ailelerde yaşayan çocukların daha fazla suça karıştığını dile getiren Çakıcı, bilinenin aksine boşanmış aileler değil birlikte yaşayan ailelerin çocuklarının daha fazla suç işlediğini vurguladı.

“EĞİTİM EKSİKLİĞİ EN ÖNEMLİ ETKEN”

Yapılan araştırmada çocukların çoğunlukla hırsızlık suçu işlediğini belirten Çakıcı, ekonomik düzeyi düşük çocukların hırsızlık yaparak, ev açarak bir çözüm yolu aradığını ifade etti. Çakıcı, “Her maddi durumu kötü ailenin çocukları hırsızlık yapmıyor. Ancak araştırma sonucuna göre suça karışan çocukların ailelerinin eğitim düzeyi düşük. Ayrıca çocukların anne ve babaları ile ilişkileri kötü. Bazı ailelerde şiddet ve baskı da var. Hem yoksulluk, hem kötü ilişki, hem de aile içi şiddet çocuk suçluların ortaya çıkmasına neden oluyor” dedi.

“YA ISLAH EDERİZ YA DA DAHA KÖTÜ OLURLAR”

Çakıcı, KKTC’de suça karışan çocukları ıslah edecek bir sistem olmadığını, ülkede suç işleyen çocukların cezaevine gönderildiğini belirterek, bunun çocukları daha da kötü bir duruma soktuğunu söyledi. Çocukları tekrar topluma kazandıracak bir şekilde ıslah edecek bir sistemin oluşturulması gerektiğine vurgu yapan Çakıcı, “Islah edilmeyen çocuklar erişkin yaşlarında cinayet, soygun, adam kaçırma suçları ile karşımıza çıkacaklar” şeklinde konuştu. Çakıcı, 16 ya da 17 yaşındaki çocukların hırsızlığın yanı sıra silah taşıma ve kumar oynama gibi suçlar işlediğini ifade etti.

Star Kıbrıs

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.