1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. KKTC'NİN EN BÜYÜK TEHLİKESİ BU!
KKTC'NİN EN BÜYÜK TEHLİKESİ BU!

KKTC'NİN EN BÜYÜK TEHLİKESİ BU!

KKTC'NİN EN BÜYÜK TEHLİKESİ BU!

A+A-

Kıbrıs Türk Toplumu’nun alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanım alışkanları masaya yatırıldı. Sonuç olarak eğitim yükseldikçe uyuşturucu kullanım oranının arttığı, sigara alkol ve uyuşturucu tüketiminde erkeklerin kadınlardan önde olduğu ortaya çıktı

Kıbrıs Türk Toplumu’nun alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanım alışkanları üzerine gerçekleştirilen araştırma sonucu ilginç verilere ulaşıldı. Araştırma sonucunda sigara, alkol ve uyuşturucuyu kullanımının kadınlara nazaran erkelerde daha yaygın olduğu, nüfusun yarısına yakınının sigara kullandığı ve eğitim düzeyi arttıkça uyuşturucu deneme ve kullanma oranının yükseldiği ortaya çıktı.Araştırma sonucunda erkelerin yüzde 55’şinin kadınların ise yüzde 37’sinin sigara içtiği,ülke genelinde yüzde 68,5 oranında hayat boyu alkol kullanımı olduğu, alkol deneme yaşının 11 yaş altına düştüğü belirlendi. Uyuşturucu madde kullanım oranlarına bakıldığında ise erkelerin yüzde 12’si kadınların ise yüzde 3,2’sinin uyuşturucu denediği ve kullandığı ortaya çıktı.

KIBRIS TÜRK HALKININ ALIŞKANLIKLARI İNCELENDİ
Kıbrıs Türk Halkı’nın madde kullanım alışkanları üzerine ülke genelinde araştırma gerçekleştirildi. Ülke genelinde 2003 ve 2008 yıllarında yapılan ev araştırmalarının bir devamı olarak sürdürülen araştırma Psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Çakıcı,Doç. Dr. Ebru Tansel Çakıcı önderliğinde yapıldı. 2013 yılının Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde ve kırk anketörün görev aldığı araştırmadabölgelere göre nüfus dağılım oranları,yaş, cinsiyet kotası baz alındı. Tüm bölgeleri kapsayan araştırmada bin 112 evden bir kişi ile konuşuldu. Çok tabakalı rastgele örneklem yönetimi ile gerçekleştirilen araştırma sonucunda ise ilginç verilere ulaşıldı.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜSTÜNE ÇIKTIK
Araştırma sonuçlarına göre Kıbrıs Türk Halkı’nın yarısında yakınının sigara kullandığı, yarısından fazlasının ise sigara denediği ortaya çıktı. Hayat boyu en az bir kez sigara kullanım oranı yüzde 62,1, şuadan sigara kullananların oranı ise yüzde 46,7olarak belirlendi. Dünya sigara tüketim ortalamasına bakıldığında Kıbrıs’taki oranın ortalamanın çok üstünde çıktığı tespit edildi.

ERKELER KADINLARDAN DAHA ÇOK İÇİYOR
Sigara kullanım oranına bakıldığında Türkiye, Rusya, Ukrayna ülkelerine göre daha az tüketim olduğu ancak Latin Amerika ülkelerine göre ise çok daha fazla sigara tüketildiği belirlendi. Ayrıca erkelerin yüzde 55’şinin kadınların ise yüzde 37’sinin sigara içtiği tespit edildi. Ancak sigara kullanım oranının 2003 ile 2008 yılına göre çok azda olsa düştüğü gözlemlendi.2003 yılında yüzde 65 olan hayat boyu en az bir kez sigara kullanım oranı2008 yılında yüzde 66’ya yükselirken 2013 yılında çok az gerileyerek yüzde 62.1’e düşmesi sigara ile ilgili alınan yasal tedbirlere bağlandı.

NÜFUSUN YARISINDAN FAZLASI
Kıbrıs Türk Halkı’nın alkol tüketim oranlarına bakıldığında ise Türkiye’de daha fazla tükettiği, batı ülkeleri ile aynı oranda alkol içtiği ortaya çıktı. Alkol tüketim oranlarına bakıldığında yüzde 68,5oranında hayat boyu kullanımolduğu, alkol deneme yaşının 11 yaş altına düştüğü, sürekli ve yoğun kullanımın ise 18 yaş ve üzeri kişilerde görüldüğü belirlendi. Erkelerin kadınlara oranla daha fazla alkol tükettiği, Türkiye’ye oranla alkol kullanımının çok yüksek olduğu ancak Avusturalya ve Amerika’daki kullanımdan daha düşük olduğu rapor edildi.

EN FAZLA 18-29 YAŞ ARASI GENÇLER
Uyuşturucu madde kullanma oranlarının da belirlendiği araştırma sonucuna göre, uyuşturucu madde kullanımı ve en az bir kez deneme oranı yüzde 8,4 olarak belirlendi. 2003 yılında yüzde 3 olan madde kullanımının 2008 yılında yüzde 8’e yükseldiği, 2013 yılında ise 8.4 olarak belirlenen oranının 2008 yılında göre çok az artış gösterdiği ancak tercih edilen uyuşturucu madde türünün değiştiği ortaya çıktı. Araştırmada en fazla uyuşturucu madde kullanan yaş grubunun 18 ile 29 yaş arasındaki kişiler olduğu, yüzde 7,7 oranı ile en fazla hintkenevirinin tercih edildiği kaydedildi.

HAPLAR YERİNİ BONZAİYE BIRAKTI
Araştırma sonucu 2003 yılında 2,9 olanhintkeneviri kullanım oranının2008 yılında yüzde 6’ya 2013 yılında ise yüzde 7,7’ye yükseldiği belirlendi.Uyuşturucu hap olan extacy kullanımının 2003’te yüzde 0,9 olduğu, 2008’de 2,9çıktığı 2013 yılında ise yüzde 2’ye düştüğü ortaya çıktı. Son yıllarda uyuşturucu hapların yerini centetik cannabionid (/Bonazi) bıraktığı, yapılan araştırmada yüzde 3 oranında ise bonzai kullanıldığı tespit edildi.

ERKEKLER YİNE ÖNDE
Uyuşturucu madde kullanım oranları erkelerde yüzde 12 olarak belirlenirken, kadınların oranının ise yüzde 3,2 olduğu, hintkeneviri deneme ve başlama yaşının 15 ile 20 yaş arası olduğu, yüzde 4,2 oranında 11 yaş altındakilerin hintkeneviri denemeye başladığı ortaya çıktı.

EN DÜŞÜK DİĞER MADDELER
Yatıştırıcı maddeler, kodein gibi uyuşturucu olarak kullanılan şuruplar, balli gibi uçucu maddelerin kullanım oranları ise diğer maddeler göre oldukça düşük çıktı. Bu maddelerin kullanım oranları yüzde 0,3 ile yüzde 1 arasında çıkarken, ortaya çıkan bir ilginç gerçek ise ezberleri bozdu.

SONUÇLAR EZBER BOZDU,EĞİTİM YÜKSELDİKÇE ORAN YÜKSELİYOR
Araştırma sonuçlarında uyuşturucu deneme ve kullanım oranlarının eğitim düzeyi yüksek insanlarda daha sık görüldüğü, eğitim seviyesi düştükçe kullanım yüzdeliğinin düştüğü gözlemlendi. Uyuşturucu madde kullanım ve deneme oranının eğitimi yüksek olanlarda daha çok görüldüğü araştırma sonucunda, üniversite düzeyinde eğitim alanlarda uyuşturucu deneyenlerin oranının yüzde 42, lise mezunlarının yüzde 36,ortaokul ve altı eğitim düzeyindekilerin ise yüzde 20 olduğu tespit edildi. Ayrıca şehirlerde, köylere göre daha yüksek kullanım olduğu; şehirlerde yüzde 68, köylerde ise yüzde 32 oranında tespit yapıldığı kaydedildi. Öte yandan ailesi ile yaşayanların yüzde 75,9’unun ailesi ile yaşamayanların ise yüzde 24,1’inin uyuşturucu madde denediği belirlendi.

ÇAKICI, “EĞİTİMLİ OLMAK KORUMUYOR”
Psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, sonuçlara bakıldığında eğitimli olmanın uyuşturucu madde kullanımını durdurmadığını ve engellemediğini, uyuşturucu için uyuşturucuya yönelik bir program olması gerektiğini ifade etti. Verilere bakıldığına uyuşturucu kullanımının gün geçtikçe arttığını kaydeden Çakıcı, madde tercihlerinin değiştiğini,hintkeneviri ve bonzai türü uyuşturucu maddelerin en fazla tercih edilen maddeler olduğunu söyledi. Çakıcı,18 ile 29 yaş arası gençlerin uyuşturucu madde kullandığını belirterek, gençlere yönelik eğitim ve önleme programları geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Çakıcı, ne lise ve ortaokullarda ne de üniversitelerde önleme ve eğitim programları bulunmuyor. Ayrıca bu konuyla ilgili bir çalışmada gündemde yok” dedi.

BU İŞİ UZMANLAR YAPAR
Ülkede uyuşturucu bağımlılarını tedavi edecek bir merkezin dahi bulunmadığını ifade eden Çakıcı, “Geçmişte Pembe Köşk gibi özel merkezler vardı.Devlet destek yerine köstek oldu. Şimdi sadece Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi var. Öte yandan uyuşturucu tedavisi için uzman kişiler gerekiyor. Son zamanlarda bu konuda ehil olmayan kişiler devletten katkı talep ederek merkez açmak istediklerini söylüyorlar” şeklinde konuştu.

DENETİM YOK
Kıbrıs Türk Halkı’nın sigara ve alkol tüketim alışkanlarına dair ortaya çıkan verileri de değerlendiren Çakıcı, sigaranın çok kullanılmasındaki etkenlerin halen daha sigara reklamlarının serbestçe yayınlanıyor olması, düşük sigara fiyatları olduğunu söyledi. Çakıcı, Dünya ülkelerine göre sigaranın çok daha ucuz olmasının erken yaşta satın alınıp başlanmasına neden olduğunu belirtti. 2003 yılında yüzde 65 olan hayat boyu en az bir kez sigara kullanım oranının 2008 yılında yüzde 66’ya yükseldiğini, 2013 yılında ise çok az gerileyerek yüzde 62,1’e düştüğünü ifade eden Çakıcı, sigara ile ilgili alınan yasal tedbirlerin, kapalı alanda sigara içme yasağının bu düşüşte etkili olduğunu vurguladı. Çakıcı, alkol tüketiminin yaygın olmasını ise Kıbrıs’ın turistlik ada olması, alkol reklamlarının yaygınlığı, yetersiz hukuki denetimin olmaması ve yine düşük fiyatlar olmasının etkili olduğunu dile getirdi. Çakıcı, erkelerin kadınlardan daha fazla alkol tükettiğini de sözlerine ekledi.

StarKıbrıs

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.