1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ÖZYİĞİT: “PARTİ PROGRAMI YENİLENECEK…
ÖZYİĞİT: “PARTİ PROGRAMI YENİLENECEK…

ÖZYİĞİT: “PARTİ PROGRAMI YENİLENECEK…

Özyiğit, ülkede yaşanmakta olduğunu savunduğu, “kaotik ortam ile çarpık düzenin” ancak toplumun değişim iradesine sahip çıkarak, yenilikçi fikirler, ilerici adımlar ve siyasi irade ile değiştirilebileceğini belirtti. Özyiğit, TDP olarak bu bağlamda ev öde

A+A-

ÖZYİĞİT: “PARTİ PROGRAMI YENİLENECEK… PM ÜYE SAYISI 40’TAN 50’YE ÇIKARILDI”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkede yaşanmakta olduğunu savunduğu, “kaotik ortam ile çarpık düzenin” ancak toplumun değişim iradesine sahip çıkarak, yenilikçi fikirler, ilerici adımlar ve siyasi irade ile değiştirilebileceğini belirtti. Özyiğit, TDP olarak bu bağlamda ev ödevlerini yerine getirmek için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Özyiğit, TDP olarak çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını, “Yeniden, Daha Yeniye” sloganı ile tüzük kurultayı gerçekleştirdiklerini, önümüzdeki dönemde programla ilgili çalışmalar başlatacaklarını açıkladı.

Özyiğit, “Diğer yandan da örgütlenme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz, yakın zamanda birçok bölgede örgütlerimiz kurulacak. TDP olarak, tüzüğümüzle, programımızla, söylemimiz ve kadrolarımızla ülkenin geleceğini şekillendirme konusunda kendimizi hazırlıyoruz. TDP, yenilenen anlayışıyla, ülkenin geleceğini şekillendirmeye adaydır” ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ile Tüzük Komitesi’nde görev alan Pembe Birinci, Ercan Hoşkara ve Mehmet Burhan ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Görüş, geçtiğimiz Pazar gerçekleştirilen Tüzük Kurultayı ve karara bağlanan değişikliklerle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

“SEÇİMLERDE BAŞARI YAKALANDI”

Özyiğit, TDP’nin ortaya koymuş olduğu politikaların zaman içerisinde toplumda zemin bulmaya başladığını, bunun yansıması olarak 2014 yerel seçimleri ve son olarak Nisan ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaratılan işbirliği ile başarılar yakalandığını belirtti.

Özyiğit, “Parti kadrolarının gençleşmesi ile sahiplenilen yeni ve özgürlükçü sol siyasetin başarıya ulaşması bu anlamda hem bizim, hem de toplum için mutluluk vericidir" dedi.

Hem partideki yeni yapılanmaya hem de sahiplenilen siyasete karşılık verecek yeni bir tüzük ve program düzenlemesine gidilmesi hususunda parti içinde talep oluştuğunu kaydeden Özyiğit,  bu ihtiyaca karşılık verecek çalışmaları başlatıp ilçe yoklamaları ve tüzük çalıştayı sonucunda çıkan değişiklik önerilerini geniş katılımlı tüzük kurultayında tartışıp şekillendirdiklerini kaydetti.

“PARTİ PROGRAMI YENİLENECEK”

Özyiğit, "Yeniden daha yeniye" sloganıyla gerçekleştirilen kurultaya paralel olarak, değişim yönündeki ikinci adımları olan parti programının yenilenmesi doğrultusundaki çalışmaları başlattıklarını da belirtti.

Özyiğit, parti tüzüğündeki değişiklikleri ele alırken, daha önce mevcut tüzüğün cevap vermekte yetersiz kaldığı uygulama noktasındaki bazı çıkmazlara çözüm getirmeyi planladıklarını, aynı zamanda da TDP'nin sahip çıktığı demokrasi, şeffaflık, katılımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi temel politikalara uyum sağlayacak bir parti mekanizmasının oluşmasına yönelik bir yaklaşım benimsediklerini belirtti.

Tüzük değişiklik sürecinin partiye kazandırdığı yeniliklerin yanı sıra, sağladığı içerikli ve geniş kapsamlı çalışma, fikir alışverişi ve tartışma imkanının kendilerine çok önemli katkısı olduğuna dikkat çeken Özyiğit, TDP’nin bu süreçten güçlenerek, yenilenerek ve kenetlenerek çıktığını ve bu değişimin sadece partiye değil, partinin yaktığı bu ışıkla yakın zamanda toplumun tüm kesimlerine yansıyacağına inandıklarını kaydetti.

Genel Başkan Özyiğit'in konuşmasının ardından, Tüzük Komitesi üyeleri Mehmet Burhan, Pembe Birinci ve Ercan Hoşkara, tüzükte değişen ve yeni eklenen maddelerle ilgili bilgiler verdi.

BURHAN: “ESAS HEDEF EŞİT SAYIDA TEMSİLİYET”

TDP’nin temel ilkeleri ile ilgili yapılan değişiklikler hakkında bilgiler veren Mehmet Burhan, sol siyasetin muhafazakarlığını kırarak, kendini yenilemesi ve taleplere karşılık vermesi gerektiğini belirtti.

Burhan, özellikle ayrımcılıkla mücadele ilkesi doğrultusunda düzenlemeler yapılarak, TDP’nin bu topraklarda yaşayan, din, dil, ırk, renk ve doğduğu yer, cinsiyet, cinsel yönelim ve engellilik durumu gözetmeksizin,  herkese eşit mesafede durduğu ve herkesin emek mücadelesine eşit fırsat haklarına sahip çıktığını göstermek için bir madde konulduğunu söyledi.

Tüzüğe cinsiyetler arası eşitlikle ilgili madde konduğunu da belirten Burhan, partinin seçimle oluşan bütün organlarında kadın ve erkek üyelerine eşit sayıda temsiliyetin, partinin esas hedefi olduğunu vurguladı.

Cinsiyet kotasının, yasanın öngördüğü gibi, partinin seçimle oluşan bütün organları ve tüm seçim listelerinde en az %30 erkek ve en az %30 kadın olacak şekilde zorunlu hale getirildiğini anlatan Burhan, “Mevcut sistem hem kadını siyasal yaşamda etken olamadığı bir konuma getirdi ve bu yönde erkek egemen bir statüko oluştu, hem de örgütleri toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları üretme noktasında rehavete itti. Yapılan değişiklikle gerçek anlamda kadın katılımcılığı çalışmalarına yönelik motivasyonun artacağına inanmaktayız” ifadelerini kullandı.

BİRİNCİ: “TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ HAYATA GEÇİRİLDİ”

Tüzükle birlikte hayata geçirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi hakkında bilgi veren Pembe Birinci de, kadın örgütünün komiteye dönüştürülerek kapsamının genişletildiğini anlattı.

Birinci, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ile en geniş katılımla bir yapıya geçme kararlılığı var. Bu doğrultuda adımlar atıldı” ifadelerine yer verdi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği maddesi ile kadınların siyasal üretimin tüm mekanizmalarında temsiliyetini artırmayı hedeflediklerini belirten Birinci, katkıda bulunmaları için gerekli tüm teşvikin de yapılacağını kaydetti.

Siyasal yapının değişmesi için mücadele verme noktasında önemli bir adım attıkları inancında olduklarını belirten Birinci, komisyonla ilgili bir de yönetmelik hazırlanacağını açıkladı.

“BAŞKANIN BAZI YETKİLERİ PM’YE”

Başkanın bazı yetkilerinin Parti meclisine devredileceğini açıklayan Birinci, “İki Lefkoşa, İki Mağusa, birer de Girne, Güzelyurt ve İskele’de olmak üzere, başkanın 7 tane kontenjan gösterme hakkı, başkanın yetkisinden alınarak Merkez Yönetim kurulu üzerinden Parti Meclisine devredildi” dedi.

Eski tüzüğe göre başkanın Gençlik Örgütünü feshetme yetkisi olduğunu belirten Pembe Birinci, yeni düzenlemeyle birlikte bunun kaldırıldığını, örgütlerin feshedilemeyeceğini, sadece örgütte bir sorun yaşanması halinde örgüt yöneticilerinin PM tarafından görevden alınabileceğini, ancak bu durumda 45 gün içinde yenisinin seçileceğini ifade etti.

Birinci, ayrıca daha önce başkanın önerisi ile kurulması öngörülen komitelerle ilgili yetkinin de MYK’ya devredildiğini vurguladı.

HOŞKARA: “KATILIMCILIK, ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK”

Katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik adına yapılan değişiklik ve düzenlemelerle ilgili bilgi veren Ercan Hoşkara da, parti içi demokrasiyi, katılımcılığı ve hesap verebilir bir yapı oluşturmayı önemsediklerini kaydetti.

Hoşkara, “TDP hesap sorma iddiasında olan bir partidir, dolayısı ile her anlamda hesap verebilir bir yapı kurmakla yükümlüdür. Bunun için de gerekli düzenlemeleri yapmıştır” ifadesini kullandı.

Hoşkara, parti kararları ile mali raporların, gizli kararlar hariç, web sitesinde yayınlanacağını, üye listelerine üyelerin ulaşabileceği bir sistem yaratılacağını, böylece parti içi işleyişin daha kurumsal bir hale geleceğini kaydetti.

Meclis’ten son dönemde geçirilen Siyasi Partiler Yasası’nın da öngördüğü gibi, istisnai durumlar hariç, tüm seçimlerde ön seçim uygulamasına geçilmesi yönünde düzenleme yapıldığını belirten Hoşkara, “Parti üyeleri gelip kendi iradeleri doğrultusunda adayları belirleyecek” dedi.

Olağanüstü bir durum olmadığı sürece adayların ön seçimle belirleneceğini açıklayan Hoşkara, aday olacak kişileri ön seçimle seçecek üyenin ‘en az üç ay önceden partiye üye olması gerektiği’ maddesinin de kabul gördüğünü belirtti.

Hoşkara, partinin topluma daha çok açılımını sağlamak amacıyla getirilen önerilerin de kurultayda kabul gördüğünü belirtti.

Hoşkara, ‘Parti gönüllülüğü’ uygulamasının yanı sıra, kamu görevlisi olması veya benzer bir nedenle siyasi partilere üye olamayan kişiler için de Parti Danışma Meclisi oluşturarak, partiye ve dolayısı ile ülkeye katkı sağlayacak düşüncelerin önünü açmayı hedeflediklerini söyledi.

ÖZYİĞİT: “PM ÜYE SAYISI 40’TAN 50’YE”

Tüzük Komitesi üyelerinin ardından yeniden söz alan Genel Başkan Özyiğit, tüzükte yapılan bazı değişiklik maddeleri ile ilgili bilgi verdi. Özyiğit, eski tüzükte 40 olan Parti Meclisi üye sayısının, ülke genelinde mevcut olan milletvekili sayısına orantılı olarak 50’ye çıkarıldığını kaydetti.

“EŞ BAŞKANLIK TARTIŞILDI…GÜNDEME ALINMASI İÇİN PRENSİP KARARI ALINDI”

Kurultayda ayrıca eş başkanlık konusunun da tartışıldığını, ancak tüzüğe girmesi yönünde bir karar alınmadığını belirten Özyiğit, bu konunun gündeme alınarak çalışma başlatılması için prensip kararı alındığını ifade etti.

PM’de bu konu ile ilgili bir görevlendirme yapılarak çalışma başlatılacağını belirten Özyiğit, çalışmaların olgulaşması halinde ilk genel kurulda gündeme alınacağını söyledi.

“EN GENİŞ İŞBİRLİĞİNDEN YANAYIZ…HALKA GİDECEK YOLU KONUŞALIM”

TDP’nin çalışmaları hakkında da bilgiler veren Özyiğit, geçtiğimiz yerel seçimlerde başlayan işbirliğinin kendileri açısından sürdüğünü, bunu daha da genişleterek ve güçlendirilerek en geniş halk koalisyonunu sağlamak hedefinde olduklarını kaydetti.

Ülkede yeni bir hükümet arayışı olduğunu, ancak son iki seçimin bu meclis yapısına halkın güvenmediğini ortaya koyduğunu savunan Özyiğit, “Bu irade yeniden tesis edilmelidir. Bizim önerimiz halka gidecek yolu konuşmaktır. Gelin önümüze bir seçim takvimi koyalım ve Seçim ve Halkoylaması Yasası, Göç Yasası’nın etkilerinin ortadan kaldırılması, özel sektörde sendikalaşmanın güvenceye alınması, polisin sivile bağlanması ve bağımsız tarafsız, şaibesiz bir Kamu Hizmeti Komisyonunun kurulması gibi temel unsurları değiştirip seçime gidelim. Bizim bu konudaki duruşumuz nettir” ifadelerini kullandı.

TDP olarak çok yoğun bir çalışma içinde olduklarını, önümüzdeki dönemde programla ilgili çalışmalar başlatacaklarını açıklayan Özyiğit, “Diğer yandan da örgütlenme çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz, çok yakın zamanda birçok bölgede örgütlerimiz kurulacak. TDP olarak, tüzüğümüzle, programımızla, söylemimiz ile ve kadrolarımızla ülkenin geleceğini domine etme konusunda kendimizi hazırlıyoruz. TDP ülkenin geleceğini şekillendirmeye en önemli adaydır” ifadesine yer verdi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.