1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SAĞLIK ÇÖKÜYOR
SAĞLIK ÇÖKÜYOR

SAĞLIK ÇÖKÜYOR

Sağlık çöküyor

A+A-

KAYIP BÜYÜK: KKTC’de 2014-2015 döneminde yaklaşık 20 hekim emekli olurken son birkaç yılda en az 16 hekim sözleşme kadrolarından istifa etti veya mecburi hizmetleri bittikten sonra kamu hastanelerinden ayrıldı. 1 hekim ise görevinden alındı


AZ MAAŞ ÇOK İŞ: Uzman hekimlerin ardı ardına istifa etmeleri, halen kamuda görev yapan hekimlerin iş yükünü arttırdı. Devlet hastanelerinde hekimler düşük maaşa yoğun mesai çalıştırılıyor, sık nöbet tutturuluyor, bir hekim birden çok serviste hizmet veriyor


HEKİMLER HIRPALANIYOR: Kamudaki hekim yetersizliği nedeni ile yoğun mesai çalıştırılan hekimler mevcut görev yerlerinin dışındaki hastanelerde de çalıştırılıyor. Ulaşım ücretlerini bile kendi cebinden karşılayan hekimler sürgün misali o hastaneden o hastaneye hizmet vermek için koşuyor


ÇÖZÜM MÜMKÜN: Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği sektördeki sorunların “Kamu Sağlık Çalışanları Yasası”nın tadil edilmesini, “Özel Hastane Yasası”, “Hasta Hakları Yasası” ve “Genel Sağlık Sigortası”nın eş zamanlı ve bir an önce yürürlüğe girmesi ile çözümlenebileceği noktasında hem fikir


Duygu ALAN
KKTC’de sağlık sistemi çöküş noktasına geldi. Ülkemizde 2014-2015 döneminde yaklaşık 20 hekim emekli olurken son birkaç yılda en az 16 hekim sözleşme kadrolarından istifa etti veya mecburi hizmetleri bittikten sonra kamu hastanelerinden ayrıldı.


Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kamuda sözleşmeli olarak görev yapan bir uzman hekimin de “uygun şartlarda çalışmadığı, performansı iyi olmadığı ve sürekli raporlar kullanmaya çalıştığı” gerekçesi ile sözleşmesi 2015 yılı içerisinde iptal edildi.
Huzursuzluk, yorgunluk hat safhada


Kamuda görevli 2014-2015 döneminde yaklaşık 20 hekimin emekliye ayrılmasının ardından uzman hekimlerin ardı ardına istifa etmeleri, devlet hastanelerinde hekim ihtiyacını katladı.
Halen kamuda görev yapan hekimlerin iş yükü arttı, bir hekim birden çok serviste sağlık hizmeti vermeye başladı.


Düşük maaşa yoğun mesai çalıştırılan hekimlerin özel hayatları baltalandı, sağlıkta hizmet kalitesi düştü.


Sağlık örgütleri tepkili
Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, sağlık sisteminin günden güne kan kaybettiğini belirtti. İncirli, “Tıp-İş'e göre ivedi olan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'nın tadilidir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası tadil edilmeden, kamu sağlık hizmetlerinin sunumunda insan iş gücü ekdiklikleri tamamlanmadan, fiziki koşullar iyileştirilmeden, alt yapı sorunları çözülmeden Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın uygulanması mümkün değildir” dedi.


Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bir hekim her yerde iş bulur ancak önemli olan hekimleri halkın hastanelerinde tutabilmektir. Bunun için de bir gayret sarf etmek gerek ama hükümetin gayreti yeterli değil” diye konuştu.


Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim ise sağlık sektöründe yaşanan sorunların “sürdürülemez sistemin” sonucu olduğunu savundu, sağlık sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.


Besim, “Sağlık sistemi ivedi olarak düzeltilmeli, kamu hastaneleri güçlendirilmelidir. Genel Sağlık Sigortası da buna entegre edilerek hastalara hekim seçme hakkı verilmelidir” dedi.


Çözüm yasalarla mümkün
Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin başkanları, hekimlerin istifalarının altında yatan temel nedenin yoğun mesai ve düşük maaş olduğunun altını çizdi.


Birlik başkanları, sektördeki sorunların “Kamu Sağlık Çalışanları Yasası”nın tadil edilmesini, “Özel Hastane Yasası”, “Hasta Hakları Yasası” ve “Genel Sağlık Sigortası”nın eş zamanlı ve bir an önce yürürlüğe girmesi ile çözümlenebileceğini kaydetti.
 
İncirli: Az miktarda istihdam ile eksiklikler tamamlanamaz
Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, KKTC’de 2014-2015 döneminde yaklaşık 20 hekimin emekliye ayrıldığını, yoğun çalışma, özlük hakların yeterli olmaması, hastanelerin fiziki koşullarının iyi olmaması ve alt yapı eksiklikleri nedeni ile de hekimlerin istifa ettiklerini kaydetti.


Hekimlerin istifa ediyor olmalarını özel sebeplere bağlamanın mümkün olmadığını kaydeden İncirli, “Son birkaç yılda hekim istifalarının artması bir rastlantı değildir. Önemsenmeli ve tedbir alınmalıdır. Uyarıyoruz. Hastalara bakacak iyi hekimler bulamayacaksınız” dedi.


İncirli, “Kadrolu olarak uzun yıllar hizmet vermiş olan çok değerli Çocuk Onkoloji, Kardiyoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Endokrinoloji ve Metabolizma, Çocuk Nefroloji uzmanı meslektaşlarımız kamudaki görevlerinden istifa ettiler. Son birkaç yılda en az 3 Dahiliye, 3 Radyoloji, 1 Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, 5 Kadın Hastalıkları ve Doğum, 2 Nöroloji,1 Çocuk Hastalıkları, 1 Yenidoğan Uzmanı meslektaşımız  sözleşme kadrolarından istifa ettiler veya mecburi hizmetleri bittikten sonra kamu hastanelerinden ayrıldılar” diye konuştu.


Sıla Usar İncirli, “2015 yılı içinde açılan münhallerin sınavlarının gerçekleşmesi aylar sürdü. 15 kadar kadronun önümüzdeki günlerde sınavları gerçekleştirilecek. 5 hekime de Sağlık Bakanlığı sözleşme yaptığını açıkladı. Kayıplar ortada, yapılan az miktarda istihdam ile eksiklikler tamamlanamaz” dedi.


“Hekim istifaları devam edebilir”
Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, maaşların ve çalışma koşullarının iyileştirilmemesi, kadro açılmaması halinde hekim istifalarının devam edebileceği uyarısında bulundu.
İncirli, kamuda halen mecburi hizmet görevini sürdüren bazı hekimlerin ise mevcut koşullara bağlı olarak mecburi hizmetlerini tamamladıktan sonra görevlerine devam etmeyeceğini açıkladı.


“Hekimler sürgün misali”
Tıp-İş Başkanı Sıla Usar İncirli, zaten mevcut çalışma koşulları altında ezilen hekimlerin bir de görev yerleri dışındaki hastanelerde hizmet vermek zorunda bırakıldığını, bu durumun hekimleri daha fazla yıprattığını kaydetti.


İncirli, “Sanki Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bütün branşlarda hekim fazlaymış gibi hekimler, diğer devlet hastanelerinde sağlık hizmeti vermek zorunda bırakılıyor. Yasaya göre, olağandışı durumlarda uzman hekimler diğer hastanelerde görevlendirilebilir ancak bizde bitmek tükenmek bilmeyen bir olağandışı durum, ihtiyaç söz konusu. Hekimler sürgün misali hastane hastane dolaştırılıyor. Üstelik ulaşım masrafını da hekimler cebinden karşılıyor” diye konuştu.


İncirli, hekimin mesleğini özgür şekilde ve en iyi imkanlarla yapması için Sağlık Bakanlığı’nın yardımcı olması gerektiğini ifade etti.


“Halkın hastaneleri çökmesin”
Sağlık hizmetinin çok pahalı bir hizmet olduğuna vurgu yapan Sıla Usar İncirli, bu hizmeti en ucuz devletin vermesi gerektiğini söyledi.


“Bizim derdimiz halkın hastaneleri çökmesin” diyen İncirli, halkın Yeşilırmak’tan Dikarpaz’a kadar eşit sağlık hakkı bulunduğunu, fakat sağlık sisteminin günden güne kan kaybetmeye devam ettiğini belirtti.


Bütçeden sağlığa ayrılan miktarla, sağlıklı bir sistem kurmanın da mümkün olmadığını kaydeden İncirli, gerçek katılımcılık ve STÖ’lerle halkın da içinde bulunduğu bir reformla başarıya ulaşılabileceğini bildirdi.
 
Besim: Yaşananlar sistemin sonucudur
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim, kamuda görev yapan hekimlerin yoğun iş yükü altında ezildiğini söyleyerek hekimlerin çalışma koşullarından ve maaşlarından memnun olmadıklarını ve birçoğunun bu nedenlerle kamudaki görevinden istifa etiğini kaydetti.


Sağlık sisteminin ivedi olarak düzeltilmesi gerektiğinin altını çizen Besim,  sağlıkta yaşanan olumsuzlukların sistemin sonuçları olduğunu savundu.


Besim, “Kamu hastaneleri güçlendirilmelidir. Genel Sağlık Sigortası da buna entegre edilerek hastalara hekim seçme hakkı verilmelidir. Ayrıca kamu ve özel sektör çok ciddi denetlenmelidir” dedi.


Filiz Besim, artık günü birlik çözümler yerine sistemi bütünü ile ele alıp sorunlara köklü çözümler üretmek gerektiğini vurguladı.


“Hasta hekim birbirine hekim hekime düşüyor”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Filiz Besim, sağlık sisteminde yaşanan sorunların ve bu sorunlara bağlı olarak ortaya çıkan kaostan hem hekimlerin hem de hastaların çok ciddi yaralar aldığını dile getirdi.  Besim, “Gün oluyor hasta hekim birbirine düşüyor, gün oluyor hekim hekime düşüyor. Bu kaos bizi fazlası ile üzüyor. Bu kaos da sistemin yarattığı bir sonuçtur. Artık irade koyup sağlığı öncelikler arasına koymanın zamanı çoktan geldi de geçti” diye konuştu.
Besim, sistemin yeniden inşa edilmesi gerektiğini savundu.
 

“Ciddi hekim göçü var”
Filiz Besim KKTC’de devlet hastanelerinde görevli birçok hekimin istifa ettiğini, açılan münhallere ise hiçbir hekimin başvuruda bulunmadığını, birçok hekimin ise yurtdışında çalışmayı tercih ettiğini belirtti.


Besim, “Hekimler istifa ediyor, açılan münhallere başvuru yapılmıyor. Çünkü çalışma şartları çok kötü. En kötüsü de hekimler artık ülkeye gelmiyor, başka ülkelerde çalışmayı tercih ediyor. Çok ciddi bir hekim göçü var” dedi.


Besim, “Bunun acısını ileriki yıllarda daha büyük oranda hissedeceğiz. Hekimler bizim milli servetlerimiz, milli beyinlerimizdir. Ciddi bir denetim, disiplin olmalı kamu hastaneleri iyileştirilmelidir” dedi.

Havadis

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.