1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. “SINIR ÖTESİ TİCARET STRATEJİSİ EYLEM PLANI”
“SINIR ÖTESİ TİCARET STRATEJİSİ EYLEM PLANI”

“SINIR ÖTESİ TİCARET STRATEJİSİ EYLEM PLANI”

ANAYASADA DEĞİŞİKLİK

A+A-

“TEMEL VİZYON SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TOPLUMSAL VE EKONOMİK YAPI YARATMAK”

“TÜM ALANLARDA İLERİ YAŞAM KALİTESİ”

“KIBRIS TÜRK HALKININ KENDİSİYLE VE ÜLKESİYLE İLGİLİ KARARLARI HERHANGİ BİR MÜDAHALE OLMAKSIZIN ÖZGÜR İRADESİYLE VERMESİ HÜKÜMETİMİZCE DEMOKRASİNİN BİRİNCİ KOŞULU OLARAK DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR”

“ANAYASADA UZLAŞILAN DEĞİŞİKLİKLER HAZİRAN 2014’TEKİ YEREL SEÇİMDE REFERANDUMA GÖTÜRÜLECEK”

“GEÇİCİ MEMUR STATÜSÜ KALDIRILACAK, YENİ GEÇİCİ MEMUR ATANMAYACAK.. BUGÜNE KADAR ATANANLARDAN HUKUKA AYKIRI OLANLARIN SÜRESİ UZATILMAYACAK”

“YASAMA DOKUNULMAZLIĞINA SINIRLAMA GETİRİLECEK... ÜLKE TEK SEÇİM BÖLGESİ YAPILACAK... MEMURA SİYASET YASAĞI KALDIRILACAK.. İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLİ BİR SONRAKİ SEÇİME KADAR BAĞIMSIZ KALACAK”

“AB UYUM ÇALIŞMALARI VE KAMU YÖNETİMİ REFORMU ÇALIŞMALARININ ETKİN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ VE İZLENMESİNİN SAĞLANABİLMESİ YÖNÜNDE BAKANLAR DÜZEYİNDE BİR REFORM YÖNETİM GRUBU OLUŞTURULACAK”

“KAPSAMLI ÇÖZÜM MÜZAKERELERİNDE İZLENEN POLİTİKALARLA İLGİLİ TÜRKİYE İLE YAKIN İSTİŞARE İÇİNDE OLACAK OLAN HÜKÜMETİMİZ KIBRIS TÜRK HALKI’NIN EŞİT EGEMENLİĞİNİ, SİYASİ EŞİTLİĞİNİ, GARANTİLERİN DEVAMINI İÇEREN FEDERAL BİR ANLAŞMAYA VARILMASI DOĞRULTUSUNDA ETKİN BİR POLİTİKA İZLEYECEKTİR”

“KIB-TEK VE TELEKOMÜNİKASYON İDARESİ GİBİ STRATEJİK KURUMLAR ÖZERKLEŞTİRİLEREK VERİMLİLİK, HESAP VERİLEBİLİRLİK, ŞEFFAFLIK VE ETKİNLİK İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE KAMU YARARINA ÇALIŞMALARI SAĞLANACAKTIR”

“ERCAN, AKSA, KTHY VE DAİ-DAK KONUSUNDA ARAŞTIRMA BAŞLATILACAK”

“KAMU VE ÖZEL ORTAKLIĞINA DAYALI BİR HAVAYOLU ŞİRKETİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK”

İLKOKULLARIN 6 YILA ÇIKARILMASI VE BÖLGE OKULLARININ YENİDEN AÇILMASI DA HEDEFLER ARASINDA

“TAK VE BRT KURUMU'NUN BAĞIMSIZ, TARAFSIZ VE DEMOKRATİK BİÇİMDE BÜTÜN KESİMLERİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİ EŞİT VE DENGELİ OLARAK YANSITMASI HÜKÜMETİMİZİN TEMEL PRENSİBİ OLACAKTIR”

KKTC’de 28 Temmuz erken genel seçiminin ardından 30 Ağustos’ta kurulan Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler-Demokrat Parti Ulusal Güçler (CTP/BG-DP-UG) Koalisyon Hükümeti, “Temel vizyonunu sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı yaratmak” olarak belirledi. Yeni hükümet, tüm alanlarda ileri bir yaşam kalitesi hedefiyle yola çıktığını açıkladı.

Hükümetin, Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesini, demokrasinin birinci koşulu olarak değerlendirdiği vurgulandı.

Anayasa’da uzlaşıya varılacak noktaların Haziran 2014’te yerel seçimlerle birlikte referanduma sunulmasını hedefleyen hükümet, birçok alanda yeni uygulamalar için yola çıktı.

Hükümet programında, sürdürülebilir nitelikte toplumsal yapı sayesinde, ekonomide rekabete açık girişimciliğin önemli rol oynaması, çalışma yaşamında iş güvencesi ve sendikal haklar dahil tüm alanlarda ileri yaşam kalitesine ulaşma hedefi yer aldı. Böylesi güçlü bir yapının aynı zamanda Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ve barışa hizmet edeceğine inanç belirtildi.

Tüm bakanlıkların hedeflediği icraatların yer aldığı hükümet programına göre, bakanlardan Reform Yönetim Grubu oluşacak ve bu grup, AB uyum çalışmaları ve kamu reformu çalışmalarının her bir bakanlıkla koordineli hedefleri hayata geçirmek için çalışacak.

PROGRAMI YORGANCIOĞLU VE DENKTAŞ OKUDU

Yeni hükümetin programı, bugün Cumhuriyet Meclisi’nde Başbakan Özkan Yorgancıoğlu ve  Başbakan Yardımcısı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş tarafından okundu.

Yorgancıoğlu, saat 10.20’de okumaya başladığı 50 sayfayı aşkın hükümet programını, saat 11.30’da sayfa 29’dan itibaren Serdar Denktaş’a devretti. Denktaş programı okumayı  12.30’da tamamladı. Hükümet programı görüşmeleri 9 Eylül Pazartesi günü yapılacak ve tamamlanmasından bir tam gün sonra da güven oylamasına gidilecek.

“SIKINTILAR REFORMLARLA AŞILABİLİR”

Ülkenin içinde bulunduğu siyasi, demokratik, ekonomik ve sosyal sıkıntıların ancak bu alanlarda hayata geçirilecek köklü reformlarla aşılabileceğinin bilindiğini ifade edilen hükümet programında, “Söz konusu köklü reformların iç dinamiklerimizin yol göstericiliğinde, kolektif bir bilinçle ve katılımcı, demokratik süreçler sonucunda hayata geçirilmesi toplumumuzun hassasiyetle üzerinde durduğu bir konudur. Köklü reformlar eliyle toplumumuza yaraşır, çağın gereklerine cevap verebilecek bir yapılanmaya gidilirken uluslararası pozitif ilişkilerin de bu sürece katacağı ivme göz önünde bulundurulmalıdır” denildi.

Programda, gerek iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü öngören müzakereleri destekleyen yaklaşıma bağlı olarak Kıbrıslı Rumlarla, gerek Avrupa Birliği ile gerekse de Türkiye ve tüm diğer ülkelerle ilişkilerde yapıcı, sorunları derinleştiren değil eşitlik ve saygı çerçevesinde, sağlıklı ilişkiler kurulmasını gözeten bir yaklaşım halkın öncelikli tercihi olduğu belirtildi.

“TEMEL VİZYON: SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPI”

Hükümetin temel vizyonu “sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı yaratmak” olarak açıklanan hükümet programında, hükümetin nüfus, sosyal kimlik ve çevrenin korunarak niteliklerinin gelişmesine katkı sağlayıp toplumsal varlığı geliştiren; toplumda farklı kimlik ve yaşam tarzlarına saygı duyan bir anlayışla görev yürüteceği vurgulandı.

GELİR UÇURUMU YARATMAYACAK UYGULAMALAR

Programda şöyle denildi:

“Sosyal devlet anlayışıyla, fırsat eşitliği ilkesiyle, vatandaşlar arasında gelir uçurumunu yaratmayacak uygulamalarla, demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğü temellerinde, yerelde özne olup küresel düzeyde etkin olmayı başarmak adına toplumsal kaynaklarımızın yaşamın her alanında etkin ve verimli kullanımı konusunda düzenleyici ve denetleyici olacak bir devlet yönetimini hedeflemekteyiz.

KAMU HİZMETLERİNDE VERİMLİLİK VE ÜRETKENLİK

Kamu hizmetlerinin halka verimlilik ve üretkenlik temelinde sunulmasını öngören, üst seviyede katma değer yaratacak biçimde istihdam yapısını geliştiren, cari harcamaların azami düzeyde yerel kaynaklarla karşılanacağı, ekonomik ve sosyal yaşam programlarını gerçekleştiren bir kamu yönetimini hayata geçireceğiz.

Oluşturacağımız sürdürülebilir nitelikli toplumsal yapı sayesinde ekonomide rekabete açık girişimciliğin önemli rol oynamasını, çalışma yaşamında iş güvencesi ve sendikal haklar dâhil tüm alanlarda ileri yaşam kalitesine ulaşmayı öngörmekteyiz. Böylesi güçlü bir yapının aynı zamanda Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözüme ve barışa hizmet edeceğine inanmaktayız.

Bu toplumsal vizyon için çalışırken, sürdürülebilirlik, adalet, rekabetçilik, insan merkezlilik, ekolojik duyarlılık, eşitlikçilik ve özgürlükçülük yedi temel ilkemiz olacaktır.”

DEMOKRASİ VE HUKUK DÜZENİ

CTP/UG-DP-UG koalisyon hükümetinin “demokrasi ve hukuk düzeni” bağlamında yapacakları bölümünde, Anayasa’nın 1. maddesinde yer alan “Demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerinin” hakiki anlamıyla hayata geçirileceği ve uygulanacağı kaydedildi.

KARARLAR ÖZGÜR İRADEYLE

“Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi, hükümetimizce demokrasinin birinci koşulu olarak değerlendirilmektedir” denilen hükümet programında basın özgürlüğü konusunda ise şöyle devam edildi:

“Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanması sağlanacaktır.

MEDYA... TAK... BRT...

TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması hükümetimizin temel prensibi olacaktır.

Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecektir.

Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf  bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.

Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktır. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktır.”

ANAYASADA DEĞİŞİKLİK

Hükümet Programı’nda anayasa değişikliğiyle ilgili hedefler de yer alıyor. Buna göre uzlaşılacak tüm değişiklikler Haziran 2014’te yapılacak olan Yerel Seçimlerde referanduma götürülecek. Diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde, Anayasa’nın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikler Haziran 2014’te referanduma sunulacak, bu konudaki çalışmalar Haziran 2014’ten sonra da sürdürülecek.

YASAMA DOKUNULMAZLIĞINA SINIRLAMA.. MEMURA SİYASET YASAĞININ KALDIRILMASI

Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması; temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi; Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi; memurlara siyaset yasağının kaldırılması; kadın, çocuk, engelli haklarında modern gelişmelere uygun düzenlenmesi de hükümetin hedefleri arasında.

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması”nın da yer aldığı hükümet programında, Anayasa’nın geçici 10. Maddesi’nin kaldırılması hedefleniyor.

TEK SEÇİM BÖLGESİ

Yeni hükümet, Meclis İç Tüzüğü’nün 6 ay içinde değişmesini; siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenlemenin 6 ay içinde yapılmasını; Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın da yine 6 ay içinde değişerek, tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesinin sağlanmasını hedefleri arasına aldı.

İSTİFA EDEN MİLLETVEKİLLERİ

“Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktır” denilen hükümet programında diğer bazı hedefler şöyle sıralanıyor:

“Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.

Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktır.

İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktır.

Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktır.

Çevre Yasası değiştirilerek, ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır.

Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayri insanî koşullarda çalıştırılması engellenecektir.

İşgücü teminiyle ilgili bürokratik süreç gözden geçirilecek ve daha etkin ve verimli bir hale getirilecektir.

Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktır.

İyi İdare Yasası altı ay içerisinde Meclis’e sevk edilecektir.”

Hükümet, yasa ve Anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulmasını da programına koydu.

TÜRKİYE VE AB İLE İLİŞKİLER

Hükümetin Türkiye Cumhuriyeti ve AB ile ilişkilere büyük önem verdiği belirtilen programda, “Mali Yardım Tüzüğü’nün geliştirilerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile aramızda serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için gerekenler yapılacaktır” denildi.

Programın bu başlığında şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı finansman yardımlarının Altyapı Yatırımları, Mali Destek ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Programları ile proje bazlı ve denetim ayağının geliştirileceği bir yapıda yaşam bulması gözetilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluşlar ile her alanda sağlıklı ilişkileri ve toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımları önemsemekteyiz.”

KAMU YÖNETİMİ... AB MÜKTESEBATINA UYUM

CTP/BG-DP/UG hükümetinin programında, kamu yönetiminin etkinliğini artırma hedefiyle AB müktesebatına uyum programı arasında bağ kurulduğu ve bu çerçevede bir çalışma yaklaşımı benimsendiği kaydedildi.

Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi’nin AB uyum sürecindeki etkinliğinin artırılacağı ifade edilen programda, 2008’deki müktesebata uyum programının önceliklerinin eşgüdüm sağlanacak şekilde yeniden takvimleneceği belirtildi.

REFORM GRUBU

Hükümet programında kamu reformu konusunda şu ifadeler yer aldı:

“AB’ye uyum çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır.  Bu çerçevede kamu personel sisteminin verimliliğini artırma, liyakate dayalı yönetim anlayışını getirme ve kamu yönetiminde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefiyle AB’deki iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Taslağı gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecektir. Bununla eş zamanlı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun şeffaf, adil ve etkin çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması yönünde gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır.

Kamu yönetimi reformu kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı güçlendirilecektir. Bu bağlamda, kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çatışmaları ile bir takım mükerrerliklerin ortadan kaldırılması için, daire ve hizmet birimlerine ait yürürlükteki kuruluş, görev ve çalışma esasları yasaları yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir.

AB uyum çalışmaları ve kamu yönetimi reformu çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi ve izlenmesinin sağlanabilmesi yönünde ise bakanlar düzeyinde bir Reform Yönetim Grubu oluşturulacaktır.

Reform Yönetim Grubu, ilgili bakanlıkların katılımıyla öncelikli olarak istatistik, tüketicinin korunması, ürün güvenliği ve malların serbest dolaşımı, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hakları, rekabet politikaları, kamu ihale, kara para aklanması ile mücadele, sigortacılık, mali disiplinin sağlanması, yol güvenliği, trafik eğitimi, kaza kara noktalarının belirlenmesi, periyodik araç muayeneleri, sürüş ehliyetlerine yönelik AB müktesebatına uyum, Telekomünikasyon Dairesi’nin özerkleştirilmesi, sosyal politikalar ve istihdam, tarım ve kırsal kalkınma ile gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile çevre konularında AB’ye uyum çalışmalarını koordine edecektir.”

KAMUNUN ETKİNLİĞİ VE VERİMLİLİĞİ İÇİN İVEDİLİKLE YAPILACAKLAR

Hükümetin, kamunun etkinliğini ve verimliliğini artırma amacıyla ivedilikle hayata geçireceği belirtilen maddeler de şöyle:

“1.Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında yer alan “İstatistik” başlığının gereği yerine getirilecektir. Sürdürülebilir ekonomik politikaların oluşturulmasında ve kayıt dışılığın önüne geçilmesinde, sağlıklı ve güvenilir istatistiki verilerin üretilmesi temel rol oynamaktadır. Bu gerçekten hareketle, ülkemizdeki istatistik hizmetlerinin AB ve uluslararası normlar çerçevesinde güncel, geçerli ve güvenilir veriler üretebilir hale getirilebilmesi için bağımsız bir İstatistik Kurumu oluşturulacaktır. Bu bağlamda, AB’ye uyumlu İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Taslağı ivedilikle gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulacaktır.

2.Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasa, altı ay içerisinde Meclis’ten geçirilecektir. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar derhal başlatılacak ve bu çerçevede Kamu Görevlileri Yasası bir yıl içerisinde Meclis’ten geçirilecektir.

3.Merkez Bankası’nın yönetimi doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanacaktır.

4.Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nın KKTC yurttaşlarından olması ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesi sağlanacaktır.

5. Polis nakil tüzüğü gözden geçirilecek ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurları gözetilerek Polis Yasası yeniden düzenlenecektir.

6.Ceza Yasası değiştirilerek, rüşvet, görevi ihmal, suiistimal, yolsuzluk gibi suçlar, cezalarının artırılması ve milletvekilleri tarafından işlenen benzer fiillerin de bu kapsama alınması gözetilerek yeniden düzenlenecektir.

7.Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktır. Zorunlu hallerde geçici memur ihtiyacı, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişiklikler çerçevesinde sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktır.

8. Bugüne kadar atanan geçici memurlardan atamaları hukuka aykırı biçimde yapılmış olanların görev süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır. Uzun süreden beridir geçici statüsünde çalışanların durumları gözden geçirilerek gereken tedbirler alınacaktır.

9.Geçmiş hükümetler döneminde yapılan hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ve kamu görevlileri tarafından işlenmiş suçların savcılığa havale edilmesi için özel bir çalışma komitesi kurulacaktır.”

KIBRIS SORUNU VE DIŞ POLİTİKA

Kıbrıs sorunu ve dış politika faaliyetlerinde proaktif bir siyaset izleneceği belirtilen hükümet programında, dış politikanın tüm muhataplarla yapıcı yaklaşımla sürdürüleceği kaydedildi.

Kıbrıslı Türklerin dış dünyada seslerini duyurabilmeleri, haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılması ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için dünya ile bütünleşmeye yönelik bir siyaset izleyecektir.

Programda, makul sürede kapsamlı çözümle neticelenmesi hedeflenen Kıbrıs sorununda hükümetin “Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yürütülen müzakere sürecine destek veren yapıcı ve üretken bir politika izleyerek, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm hedefine ulaşılması için üzerine düşeni yapacağı” belirtildi.

TÜRKİYE’YLE YAKIN İSTİŞARE

Kapsamlı müzakerelerin başlaması için destek verileceği vurgulanan hükümet programında, şu ifadeler yer aldı:

“Kapsamlı çözüm müzakerelerinde izlenen politikalarla ilgili Türkiye ile yakın istişare içinde olacak olan Hükümetimiz Kıbrıs Türk Halkı’nın eşit egemenliğini, siyasi eşitliğini, garantilerin devamını içeren federal bir anlaşmaya varılması doğrultusunda etkin bir politika izleyecektir.

“DÜNYAYLA BÜTÜNLEŞME İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLECEK”

Sonsuza dek süremeyeceği açık olan müzakere sürecinin tüm çaba ve iyi niyetimiz hilafına olumlu bir sonuca ulaşamaması durumunda, uluslararası camianın Ada’daki her iki tarafla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapması gerektiğine inanan Hükümetimiz, Kıbrıslı Türklerin dünya ile bütünleşmesi yönünde tüm imkânları seferber edecektir.

Hükümetimiz ana hedefimiz olan kapsamlı çözüme ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar başta olmak üzere, her durumda Kıbrıs Tük halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi ve kendisine uygulanan uluslararası tecride bir an evvel son verilmesi için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütecek ve bu bağlamda gerek yurt dışında gerekse de ülke içinde yabancı ülke ve kurum temsilcileri ile yoğun temaslar içerisinde olacaktır.

Yurt dışında, Kıbrıslı Türklerin haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılmasını teminen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki girişimler artarak devam edecek ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, üçüncü ülkelerle ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi temel hedefine yönelik girişimler başlatılacak, hali hazırda devam eden çalışmalara hız verilecektir.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere sürecinin ivedilikle başlatılması ve sonuç odaklı bir prensiple yürütülmesine ilişkin görüşlerimizin ilgili tüm taraflara aktarılmasını teminen Kıbrıs sorunu ile yakından ilgilenen uluslararası aktörlerin Ada’daki temsilcileriyle düzenli temas ve istişarelere öncelik verilecektir.

Avrupa Birliği ve üye ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların artırılması dış politikamızın temel unsurlarından biri olacaktır. AB kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. Bunun yanında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) başta olmak üzere Avrupa Konseyi nezdindeki girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve her iki uluslararası örgüte üye ülkelerle temas, işbirliği ve diyaloğun daha da artırılması hükümetimizin önümüzdeki dönemdeki diğer öncelikli konularını teşkil edecektir. Anılan uluslararası kuruluşların üye ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için oluşturulan somut projelerin önümüzdeki dönemde ivedilikle hayata geçirilmesi sağlanacak, bu çerçevede ülkemizin ev sahipliğinde bir dizi etkinlikler düzenlenmesi için gerekli çalışmalara ivme kazandırılacaktır. Ayrıca, halen gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki etkinliğimiz ve her iki Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

İzlemeyi öngördüğümüz proaktif siyaset ve halkımız üzerindeki kısıtlamaların kalkması bağlamında Türkî Cumhuriyetler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler ve bize müzahir diğer ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni ilişkiler tesis edilmesine önem verilecektir.”

KAMU MALİYESİ.. KRONİKLEŞMİŞ SORUNLAR...

CTP/BG-DP/UG Hükümetinin programında, “Kamu maliyesinin gelirlerini artırma kabiliyeti ve bu gelirlerin özellikle dolaysız vergiler yönünde geliştirilmesine yönelik çok ciddi kronikleşmiş sorunları bulunduğu” ifade dilerek, bütçenin gelirlerinin artırılması ve giderlere yeni mükellefiyetler getirmemek gerektiği vurgulandı.

SAVURGANLIK OLMAMASI İÇİN ŞEFFAFLIKLA ÖZEN GÖSTERİLECEK

“Hükümetimiz vergi tabanını genişleterek dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını artırmayı sağlayacak çalışmalar yapacaktır” denilen programda, savurganlık içermeyecek şekilde harcama yapılması için gereken özenin şeffaflık ilkesi ön planda tutularak yapılacağı anlatıldı.

Dolaysız vergilerden alınan gelirlerin artırılmasının mümkün olduğu ifade edilen hükümet programında, gerçek ve tüzel kişilerin KKTC sınırları içerisindeki ekonomik aktivitelerinin izlenebilmesi için teknolojinin tüm imkânlarının kullanılacağı belirtildi.

BAĞIMSIZ VERGİ İTİRAZ KOMİSYONU... BÜTÇEDE GELİR- GİDER DENGESİ

Programda, kayıt dışılıkla mücadele, Bağımsız Vergi İtiraz Komisyonu oluşturularak vergide adalet sağlanması; bütçede tasarruf, bütçede gelir-gider dengesi gibi hedefler de yer alırken, “Maliye Bakanlığı’nın web sitesinde “Maliyenin Seyir Defteri” ile uygulamaya konan, vatandaştan alınan her kuruş verginin nerelerde harcandığının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda her hafta halkla paylaşılmasına devam edileceği” kaydedildi.

Kamuoyuna daha etkin hizmet verebilmek amacıyla uygulamaya konulan “ALO MALİYE 124”, ayrıca Maliye Bakanlığı web sitesinden de “Biz Size Ulaşalım” başlığı altında mail ortamından da şikâyet, öneri ve taleplerin alınarak değerlendirilmesi uygulaması aktif hale getirilerek sürdürüleceği de belirtilen programda, Gelir ve Vergi Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde otomasyon projelerine hız verileceği ifade edildi.

VERGİ BEYAN İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK

Hükümet programında vergi ve kayıtlı yaşama geçiş konusunda özetle şu hedefler yer aldı:

“Vergi Dairelerine beyan sunma işlemleri kolaylaştırılacak ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve sistemin oluşturulması çalışmaları yürütülecektir.

Mükellefe hizmet odaklı bir yapı oluşturulacak, hizmet kalitesi artırılacak ve bekleme süreleri süratle kısaltılacaktır.

Kayıtlı yaşama geçişin kolaylaştırılması amacıyla; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kira Stopaj Beyannameleri ile Sürüş Ehliyetleri Başvuru Formu Türkçe olarak, ayrıca Kira Stopaj Beyannamesi ile Ehliyet Başvuru Formları da İngilizce olarak elektronik ortamda hazırlanmış, bilgisayarda doldurulup muhafaza edilebilme ve çıktı alınarak ıslak imza ile kullanılması imkânı getirilmek üzere Maliye Bakanlığı www.kktcmaliye.com web sitesinde yerini almıştır. Kullanımda olan diğer formların da bilgisayar ortamında paylaşılarak vatandaşın hayatının kolaylaştırılması süreçleri sürdürülecektir.”

“DEVLET İLANLARI OBJEKTİF VE ÖLÇÜLEBİLİR KRİTERLE”

Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı’nın hassasiyetle hayata geçirileceği belirtilen hükümet programında, devlet ilanlarının objektif ve ölçülebilir kriterlerle dağıtılmasının sağlanacağı yer aldı.

Programda, kamu bankalarının kamu açıklarını finanse eden kurumlar olmaktan kurtarılacağı; ülkedeki büyük projelere yerel bankaların konsorsiyum kurarak katılmaları teşvik edileceği ve mevzuat düzenlemesine gidileceği belirtildi.

KIB-TEK VE TELEKOMÜNİKASYON’A ÖZERKLİK

Programda, “KIB-TEK ve Telekomünikasyon İdaresi gibi stratejik kurumlar özerkleştirilerek verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkeleri çerçevesinde kamu yararına çalışmaları sağlanacaktır” denildi.

KAMU İHALELERİ

Hükümet programında, “Kamu ihaleleri, kara para aklanmasıyla mücadele, sigortacılık, mali disiplinin sağlanması” başlıklarında da hedefler sıralandı.

İhaleler konusunda “Kamu ihalelerinin devlet bütçesinde süreklilik arz eden etkin bir tasarruf unsuru teşkil etmesi ve ihale süreçlerinin öncesi ve sonrasında hesap verebilirliğin sağlanması için AB ihale uygulamaları ile örtüşen çağdaş bir Kamu İhale Yasası yürürlüğe girecektir. Merkezi İhale Komisyonu’nun kurumsallaşması ve AB’ye uyumlu Kamu İhale Yasası’nın siyasi erkten bağımsız bir yapılanmaya sahip bir ihale komisyonu tarafından uygulanması amacıyla Merkezi İhale Komisyonu Yasası yürürlüğe konacaktır” ifadesi yer aldı.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK MEKANİZMASI

Ülkede nüfus ve vatandaşlık mekanizmasının keyfilik ve siyasi müdahalelerden arındırılması ve toplumun temel karakterini bozmayacak bir yaklaşımla objektif, şeffaf ve adaletli esaslarla yeniden düzenlenmesinin sağlanacağı ifade edilen hükümet programında, şu hedefler yer aldı:

“Yeni vatandaşlık mekanizması ile a) Doğal nüfus artışı göz önünde bulundurularak her yıl için kota belirlenmesini, b) Evlilikler dışındaki koşullarda 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet edenlere beyaz kimlik için başvuru hakkı verilmesini, c) Beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet etmesi halinde vatandaşlığa başvurma hakkının tanınmasını, d) Başvuruların en eski tarihte gelenden başlayarak en yeni tarihte gelene doğru sırayla değerlendirilmesini, e) Özel durumlarda verilecek vatandaşlıklar için Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar üreteceği bir yapının oluşturulmasını, f) Yeni vatandaş olanların ilk genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmamasını, g) KKTC’de doğmuş, ilk, orta ve lise tahsilini burada yapmış kişilere, 18 yaşını geçmeleri durumunda, vatandaşlık konusunda, kota çerçevesinde, öncelik hakkı verilmesini, h) Yabancı yatırımcılara yasada belirlenen objektif ve ayrıntılı düzenlemeler çerçevesinde ikamet hakkı verilmesini, i) Bölünmüş ailelerin bütünleştirilmesi için yeni vatandaşlık hakkı yaratmamak koşuluyla çalışma başlatılmasını sağlayacağız.”

GECE KULÜPLERİ... İNSAN HAKLARI...

Hükümet programının “İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı” başlığında “Arşiv otomasyon projesine geçmek, e-kaymakamlık projesi, sınır kapılarında çipli pasaport ve kimlik geçiş sistemleri kurulması, köy dönüşüm ve gelişim projesi, yerel yönetimler reformu, Güngör Düzenli Depolama Alanı’na ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi kurulması; ülke genelindeki belediyelere ait çöplüklerin kapatılması, rehabilitasyonu ve transfer istasyonları yapımı için AB ile süren çalışmaların bakanlık ve yerel yönetimlerle hayata geçmesi, gece kulüpleri ve insan ticareti konusunda alınan eleştiriler ve ülkenin insan haklarını en çok ihlal eden ülkeler kategorisinde yer almasını önlemek için insan haklarına saygı temelinde yeni düzenlemeler, yeni cezaevi, e-nüfus sistemine geçiş, ülkesel fiziki plana uygun planlar hazırlanması, tapu ve kadastroda otomasyona geçilmesi” gibi hedefler yer alıyor.

EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA

Hükümetin ekonomik ve sosyal kalkınma için çalışacağı vurgulanan programda, toplumu 21. yüzyıl koşullarına adapte etmenin öngörüldüğü ifade edildi.

“ÖZELLEŞTİRME YASASI GÖZDEN GEÇİRİLECEK”

“KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2013-2015 Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün KKTC ekonomisinin canlandırılmasına yönelik olarak değerlendirilmesi için çalışma yürütülecektir. Rekabet Kurulu ile ilgili mevzuat değiştirilerek kurumun özerkliği ve işlevselliği güvence altına alınacaktır” denilen programda, Özelleştirme Yasası’nın gözden geçirileceği, Özelleştirme Yasası’nda tekelleşmeye yol açacak özelleştirmenin yasak olduğu açıkça düzenleneceği kaydedildi.

Bu başlıkta yer alanlar özetle şöyle:

“Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Ercan, AKSA, KTHY ve DAİ-DAK konusunda araştırma başlatılacaktır. Ercan, AKSA ve DAİ-DAK ile ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin hazırlanma süreçlerinin hukuka uygunluğunun ve yapılan sözleşmelere uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacak ve komisyon çalışmaları doğrultusunda, hukuka aykırılığın tespit edilmesi durumunda, ülke ekonomisine zarar vermeyecek biçimde tek yanlı fesih işlemleri yapılacaktır.

Yeniden Yapılandırma Yasası, Faiz Yasası ve İcra-İflas’a ilişkin düzenlemeler, bir paket halinde ivedi olarak hazırlanacak, İpotekli Mal Satış Tüzüğü’nün uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.”

SAĞLIK

“Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı insanların yaşadığı ve sağlıklı nesillerin yetiştirildiği, sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğu, yüksek standartta sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir toplumsal yapılanma içerisinde sürdürülebilirlik ve verimlilik temelinde hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, oluşturulacak sağlık sisteminin insana sağlık hizmeti temelinde şekillendirildiği çağdaş bir saplık sistemi oluşturma vizyonu ile çalışmalar sürdürülecektir” denilen hükümet programında ülkede sık görülen kalp damar hastalıkları, kanser, diyabet, obezite, hipertansiyon gibi hastalıkların gıdalarla bağlantılı hastalıklar olduğu kaydedildi.

Koruyucu hekimliğin etkinleştirilmesi gereğinin vurgulandığı programda, ana ve çocuk sağlığına özel öncelik verileceği belirtildi.

ONKOLOJİ HASTANESİ İÇİN EKİMDE İHALE

Programda, kanserle savaş ve Onkoloj Hastanesi konusunda şu hedefler yer aldı:

“Toplumumuzda ciddi bir sağlık tehdidi haline gelen kanser hastalığının tedavisinde, kamu sağlık servislerimizde şu an için radyoterapi hizmetleri verilememektedir. Mevcut çocuk ve yetişkin onkoloji servislerinin fiziki altyapı koşulları ise günümüz şartlarında yetersizdir. Bu nedenle kanser tedavisinde gerekli tüm sağlık hizmetlerinin hastalara kamu sağlık servislerinde sunulabilmesi, ayrıca hastaların kendi ülkelerinde, konforlu bir şekilde gerekli tedavilerinin yapılabilmesi ve hastaların yurtdışı tedavi masraflarının en aza indirgenmesi için Onkoloji Hastanesi yapılacaktır. Toplam 5900 m2 alan, 56 normal, 6 yoğun bakım yatağı olmak üzere 62 yatak kapasiteli hastane için Ekim’13 ayında ihaleye çıkılacak ve bir yıl içerisinde, Onkoloji Hastanesi Projesi tamamlanacaktır. Kanserle savaş konusunda sürekliliği sağlamak amacıyla kurumsal bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.”

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın, sağlık çalışanlarının yönetimde sorumluluk aldığı özerk hastane yönetimleri perspektifiyle yeniden düzenleneceği, bu düzenlemelerin hizmeti verenlerin ve alanların da memnun olacağı bir temelde yapılması planlandığı kaydedilen hükümet programında, 5 hastane ile sağlık merkezlerinde ve İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde otomasyon sisteminin tam kapasite kullanımı sağlanacağı yer aldı. Böylece sağlıklı veri akışı, veri depolaması, istatistikî bilgi akışı sağlanacağı anlatıldı.

“Hasta Hakları Yasa taslağı en kısa sürede Meclis’ten geçirilerek, sağlık sisteminin hasta merkezli olarak yeniden organize edilmesinin zemini hazırlanacaktır” denilen hükümet programında, sağlıkta finansman sorununu kökten çözecek olmazsa olmaz diye nitelendirilen Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağı vurgulandı.

Hükümet programının sağlıkla ilgili bölümünde hastanelerdeki eksiklerin giderilmesi için alınacak cihazlar ve açılacak bölümle ilgili hedefler yanında Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Sağlığın Korunması” başlığı altında yer alacak hedefler de yer buldu.

ÇALIŞMA YAŞAMI

Hükümetin, istikrarlı, sürdürülebilir ve verimli bir ekonomi için insan odaklı, güvenli ve çağdaş bir çalışma yaşamı gerekliliğine inandığı vurgulanan hükümet programında, “Bu amaçla tüm yurttaşların eşit işe erişim hakkı gözetilerek insanca, çağımıza uygun yaşamasını sağlayacak yeterli bir işe sahip olması, çağdaş çalışma koşullarında çalışması ve sosyal güvenlik hakkına sahip olması için etkin çalışma yapılacaktır” denildi.

“AB ve ILO konvansiyonlarına tam uyum; İş Yasası’nın AB müktesebatına uygun yeniden düzenlenmesi; asgari ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son verilmesi için özel sektörde kurumsallaşma; işe alınma ve istihdam koşullarında çağdaş düzenlemeler, 2008’de çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanması, yurt dışından işgücü ithalinin etkin bir kontrol mekanizmasına tabi olması, işsizliğin azaltılması, sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması, toplumsal cinsiyet eşitliğindeki ciddi sorunları çözecek uygulamalar, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması, kayıt dışılıkla mücadele, kadın sığınma evleri açılması, engelliklerin istihdamının teşviki” de bu başlıktaki hedeflerden bazıları.

TARIMSAL ÜRETİM

Ülke iklimine uygun tarımsal üretimin planlanması hedefinin yer aldığı hükümet programında, hedefler şöyle özetlendi:

“1.Tarım ve kırsal kalkınma ile Gıda Güvenliği, Veteriner ve Bitki Sağlığı konularında AB’ye uyum çalışmaları Müktesebata Uyum Programına uygun olarak yürütülecektir.

2.Tarım ve kırsal kalkınma alanında, işletmelerin gelirini ve rekabet gücünü artıracak, çiftlik kayıtlarının etkin bir şekilde tutulmasını sağlayacak yeni bir sisteme gidilecektir. Bu amaçla Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri ve Çiftlik Kayıtları ile ilgili yasa çalışması yürütülecek ve bu yasanın onaylanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte, gerek kamu, gerek özel, gerek üretici grupları tarafından tarımın her alanında çiftçiye veya tarımla uğraşan her bireye danışmanlık hizmeti sağlanarak çiftlik yönetimi geliştirilecek ve kırsal alanda yaşayan nüfusun yaşam standartları artırılacaktır.

3.Mevcutta dağınık bir yapıda verilen tarım ve kırsal alanlara desteklerin, belli kurallar çerçevesinde tek bir çatı altına toplanarak etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda tarımsal ve kırsal alanlara verilecek destekler ve tarımsal ödemeler ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecek ve Bakanlık bünyesinde gerekli yapılandırma gerçekleşecektir.

4.Üretimde verimin ve üretici birliklerinin etkinliğinin artırılması ve Avrupa Birliği standartlarına getirilmesi amacıyla, Tarımsal Üretici Gruplarının ve Çiftçilerin Temsiliyetinin Düzenlenmesi ile ilgili yasal düzenleme yapılacaktır.

5.Tarıma elverişli alanların etkin bir şekilde korunabilmesi ve tarımsal verimin sağlanabilmesi amacıyla toprak koruma ile ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecektir.

6.Organik tarım dâhil olmak üzere tarımsal ürünlere yönelik sertifikasyon programlarının etkin bir şekilde uygulanması için yasal bir zemin oluşturulacak ve üreticiler kaliteli ürünler üretmesi yönünde teşvik edilecektir.

7. Kırsal Kalkınma Planı güncellenerek kırsal alanlarda yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik destekler sağlanacaktır.

8. Yasal düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Bakanlık bünyesinde gerekli idari yapılandırma çalışmaları Kamu Yönetimi Reformu’na paralel olarak gerçekleştirilecektir.

9. Gıda Güvenliğinin çiftlikten sofraya denetiminin sağlanabilmesi için, Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde Gıda Güvenliği mevzuatı ile ilgili yasa ve tüzük çalışmalarının yasallaşması için gereken adımlar atılacaktır. Bu yönde idari düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

10. Veterinerlik alanında hâlihazırda yasallaşmış olan Hayvan Sağlığı ve Hayvan Refahı Yasalarının uygulanmasını sağlayacak olan tüzüklerin onaylanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin üretimi, pazarlanması, ithalatı ve ihracatı, paketlenmesi, etiketlenmesi, elde bulundurulması, dağıtımı ve denetlenmesini sağlamaya yönelik tedbirlerin AB standartlarında uygulanması amacıyla gerekli yasal ve idari çalışmalar gerçekleştirilecektir.  Veteriner hizmetlerinin etkinleştirilmesi ve yem güvenliğinin sağlanması hedefiyle ilgili yasa çalışmalarının onaylanıp yürürlüğe girmesi için gerekli adımlar atılacaktır.

11.Bunun yanında, çiftlikten sofraya gıda güvenliğinin sağlanması açısından çok önemli bir halka olan yem güvenliğine ve hayvan hastalıklarının eradikasyonuna yönelik adımlar atılacak ve ülkemizde ekonomik zarara neden olan ve gıda güvenliğini etkileyen hastalıkların yok edilerek etkin denetimlerle yeniden oluşma riskini ortadan kaldıracak projeler hayata geçirilecektir.

12.İnsan sağlığını ve tarımsal ticaretimizi etkileyen bitki sağlığı, bitki koruma ürünleri, tohumculuk ve bitki çeşit hakları alanında etkin ve kapsamlı bir denetim mekanizması oluşturmak yönünde gerekli tüm yasal düzenlemeler AB müktesebatına uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.”

EKONOMİ

Ekonominin önünün açılması ve ülkenin çağdaş yaşama ulaşması için yoğun çalışmalar yürüteceğini belirten yeni hükümet, “Tüketicinin Korunması, Ürün Güvenliği ve Malların Serbest Dolaşımı”, “Şirketler Hukuku”, “Fikri Mülkiyet Hakları”, “Rekabet Politikaları” başlığı altında hedefler koydu.

Hükümetin ihracatı desteklemek ve artırmak için Kalkınma Bankası’nın İhracat Bankası (Eximbank) yetkilerini üstlenmesini sağlayacağı belirtilen hükümet programında,

“Ekonomide verimliliği ve rekabeti artıracak ve üretim potansiyelimizin tam olarak kullanımını sağlanacaktır. Bu reformlar, tüm toplum kesimlerinin katılımı ile toplumsal barış ve uzlaşı içerisinde ülke koşulları dikkate alınarak süratle hayata geçirilecektir. Yeni pazarlara ulaşmak için pazarlama teşvik sistemi uygulanacaktır” denildi.

Özel sektörün markalaşma yönündeki çalışmalarının özendirileceği ve teşvik edileceği ifade edilen programda, girdi maliyetlerinin düşürülmesiyle rekabet gücünün artırılacağı kaydedildi.

“SINIR ÖTESİ TİCARET STRATEJİSİ EYLEM PLANI”

Ekonomi bölümünde ayrıca Güney Kıbrıs’la ticaret konusundaki araştırma raporu dikkate alınarak “Sınır Ötesi Ticaret Stratejisi Eylem Planı” hazırlanacağı bildirildi.

SPOR

Genç ve dinamik bir nesil için sporun geliştirileceği ve yaygınlaştırılacağı belirtilen hükümet programında, “Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan gençlik ile ilgili protokolün etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanacağı”, “Gençlik Kurultayı’nda alınan tavsiye kararları dikkate alınarak icraat yapılacağı” yer aldı.

Ülke gençliğinin yurtiçi ve özellikle yurtdışındaki faaliyetlere katılması desteklenerek, yurtdışı açılımlarına olanak yaratılacağı kaydedilen programda, spora destek sağlayan sponsorlukla ilgili yasaların gözden geçirileceği belirtildi.

Programın spor bölümünde “Vizyonumuza bağlı olarak önümüzdeki dönemde genç nesillerin spor kültürüyle artan düzeylere taşınabilmesi, her yaştan insanımızın sporla iç içe yaşamasının sağlanması, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenerek ülke sporu, tanıtımı, turizm ve ekonomisine destek verilmesi, sporcu ve teknik adamlarımızın yeteneklerini ülke sporu için ortaya koymalarını sağlayacak merkezi yönetim ve çalışma sistemlerinin oluşturulması için gerekli kaynakların yaratılması ve hizmete sunulması öngörülmektedir” denildi.

KÜLTÜR... DEVLET KONSERVATUVARI VE ARKEOLOJİ MÜZESİ KURULACAK

Hükümet programının “Kültür” başlığında, bütünlüklü bir kültür politikasının yaşama geçirilmesinden bahsedilerek, “Devlet Konservatuarı ve Arkeoloji Müzesi” kurulacağı açıklandı.

Kültür sanat kurultayının yeniden toplanacağı, sanatçıların dışa açılmasını sağlayacak girişimler yapılacağı, özel sektörün kültürel ve sanatsal faaliyetler etkinliğinin arttırılması için çalışmaların yoğunlaştırılacağı kaydedildi.

TURİZMDE HEDEF 365 GÜN TURİST ÇEKMEK

365 gün turist çekmek hedefiyle çalışmalar yürütüleceği vurgulanan hükümet programında,

“Turizm politikamız, sürdürülebilir, doğal ve kültürel çevre ile uyumlu, dış rekabet koşullarına dayanıklı bir kapasite oluşturmayı, turizm gelirlerinin turizme hizmet veren tüm sektörler arasında dengeli bir dağılımını ve sektöre yatırım yapan ya da hizmet veren kişi ve kuruluşlar arasında fırsat eşitliğinin temel alan bir yapıyı hedefleyecektir. Turizmde çekiciliği artıran altyapı kalitesi ile tarihi ve doğal alanların korunması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve sosyal unsurların korunarak geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır” denildi.

TURİZM ÖRGÜTÜ KURULACAK

“Kıyıların korunması, temiz bakımlı, düzenli bir ülke, turizm pazarında yarışmak ve pazar payının artması, sürdürülebilir pazarlama ve Turizm Örgütü kurulması” gibi hedefler belirleyen yeni hükümetin diğer bazı hedefleri şöyle:

“Turizm gelirlerinin ülke geneline yayılmasını kolaylaştırmak için özellikle ilçe merkezlerine uzak tesislerde tatil yapan turistlere pratik ve ucuz ulaşım imkânları sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kamu alanlarının yağmalanmasına ve çevreye yük getirecek yöntemlerle kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Turizmde yerel kaynak kullanan küçük konaklama tesislerinin yapılması ve özel ilgi turizmine katkı sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesi için yeni girişimcilere proje kredileri verilmesi konusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.

Bafra – İskele turizm bölgesinde arazi tahsis edilen yatırımların tamamlanarak hizmet vermeye başlamaları için gerekli tedbirler alınacaktır.

Yarım kalmış otellerin tamamlanması, küçük ve orta ölçekli otellerin iyileştirilmesi desteklenerek ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Yatırım teşvikleri 3 ve 4 yıldızlı oteller ile butik oteller üzerinde yoğunlaşacaktır.

Özellikle restoran işletmeciliğinde ve diğer yan turizm hizmetlerinde standartlar belirlenip bu standartlara uygun olanların turizm teşvik kredilerinden yararlanmaları sağlanacaktır.

Lefke, Karpaz ve diğer uygun bölgelerde Slow Turizm ve Eko Turizm gibi doğa ve kültürel varlıklara duyarlı yerel ürünleri öne çıkaran modeller desteklenecektir.

Yeni destinasyonların açılması ve mevcutların sürdürülmesi yönündeki çalışmalar desteklenecek, ulaşıma yönelik destekler ise daha etkin ve verimli olacak şekilde gözden geçirilerek sürdürülecektir.

Turizmin ara eleman açığını kapatmak amacıyla işbaşı eğitimini de içeren ortak çalışmalar Üniversitelerle ve OTEM işbirliği içinde yapılacak ve OTEM eğitim birimi olarak daha etkin olarak kullanılacaktır.

Kuzey Kıbrıs - ‘North Cyprus’ markasının özellikle hedef destinasyonlar ve mevcut pazarlarda tanınması için tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilecektir.

Turizm yatırımcısının önündeki bürokratik engellerin giderilmesi hedeflerimiz arasındadır.”

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE BİLİŞİM... DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI KURULACAK

Hükümetin “Bayındırlık, Ulaştırma, Haberleşme ve Bilişim” başlığındaki hedefleri arasında, “Ulaştırma altyapısı için özel sektörün katılımını artıracak modeller geliştirilmesi, şehirlerarası otoyol projelerinin ivedilikle ihale edilip yapılması ve standartlarının yükseltilmesi ile mevcut karayolu alt yapısı iyileştirilmesi, çevre politikalarına ters düşmeyecek yeni marinalar yapılabilmesi için gerekli girişimlere başlanılması, Denizcilik Birimi’nin hayata geçirilmesi, Denizcilik Müsteşarlığı ve Deniz Ticaret Odası kurulması, kent içi ulaşım altyapısı ihtiyaçlarına, belediyelerin öz kaynaklarıyla uyumlu ve ulusal standartlar doğrultusunda çözümler üretilmesi, bilgi toplumuna dönüşümü destekleyecek yönde bilgi ve iletişim teknolojisi alt yapısı geliştirilmesi ve internet kullanımı yaygınlaştırılması” yer aldı.

E-DEVLET İVEDİLİKLE TAMAMLANACAK

Posta’da rekabetçi anlayışla yeniden yapılandırma hedefleyen hükümet; E-devlet Projesi’nin de ivedilikle tamamlanıp hayata geçirileceğini ve kamu reformunun bir parçası olacağını da programına koydu.

HÜKÜMRANLIK ALANI

Programda “KKTC’nin kara sınırı olan batısında Yeşilırmak ile doğusunda Gazimağusa arasında kalan tüm kıyı alanları ile bu kıyıya bağlantılı kıyı kenar çizgisinden 12 deniz mili ile ölçülen ve denize doğru kapsayan deniz alanlarının politik, ekonomik, sosyal açıdan egemenlik (hükümranlık) alanı olarak ilan edileceği” bildirildi.

Bu alanda geçerli olacak yeni kıyı kanunu çıkarılarak uygulamaya konulması da hedefler arasında...

TOPLU TAŞIMACILIK YAYGINLAŞTIRILACAK

Ülkedeki gemicilik işletmelerinin vergi muafiyeti ve istisnaları sağlanmak suretiyle teşviklendirileceği belirtilen hükümet programında, şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımacılık hizmetleri geliştirilerek yaygınlaştırılacağı kaydedildi.

KAMU-ÖZEL ORTAKLIĞINDA BİR HAVAYOLU ŞİRKETİ

Hükümet programında, kamu-özel ortaklığına dayalı bir havayolu şirketinin oluşturulması için çalışma başlatılacağı da yer aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, hayata geçecek 11 başlık arasında ise “Yol güvenliğinin artırılması ve karayolu taşımacılığının geliştirilmesi yönünde yasal ve idari düzenlemeler yapılması; trafik eğitiminin ilkokuldan başlayarak liseye kadar verilecek öğrencilerin seviyelerine göre ve AB ülkelerindeki uygulamalar da göz önünde bulundurularak tüm müfredatlara entegre edilmesi; kaza kara noktalarının belirlenerek rehabilite edilmesi ve onar yıllık karayolu master planları hazırlanması; araç muayenelerinin özel sektöre devredilmesi ve hem muayenelerin hem de sürüş ehliyetleri mevzuatının AB müktesebatına uyumlaştırılması; trafikle ilgili birimlerin tek elde toplanmasına yönelik geçen dönem başlatılan çalışmaların sürdürülerek Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı altında bu birimleri bünyesinde toplayacak Trafik Hizmetleri Dairesi kurulması” yer aldı.

EKOLOJİK EKONOMİ MANTIĞIYLA İLERLENECEK

Program, çevre konusunda ‘‘ekolojik’’ ekonomi mantığıyla ilerlenmesini öngörüyor.

Bu bağlamda Çevre Yasası’nın tadil edilmesi ve gereken tüzüklerin zaman kaybedilmeden çıkarılması yanında, ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine neden olanlar ile ilgili yasal yaptırımların hayata geçirilmesi planlanıyor.

Program kapsamında, Teknecik ve Kalecik Aksa elektrik santrallerinin filtrelerinin hemen takılması; kaliteli mazot alımı için gereken çalışmaların başlatılması; çevreye yapılacak olan tahribat ve çevre kirliliği ile mücadele kapsamında Çevre Koruma Dairesi bünyesinde Çevre mühendislerinden oluşacak teknik/uzman personel kadrosu oluşturulması; Çevre Yasası’na istinaden KKTC genelinde Yeni Erenköy, Aslanköy, Akdoğan gibi bölgelerde atık su tesislerinin kurulması; Güngör düzenli depolama alanına geri dönüşüm ve ayrıştırma tesisinin inşa edilmesi planlanıyor.

BÜYÜK KAZALARA YÖNELİK ACİL EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Ayrıca, Gazimağusa Limanı’nda dökme yüklerin kontrolüne yönelik denetim ve çalışmaların hayata geçirilmesi; büyük tesislere acil müdahale planlarının yaptırılması; çevreye zarar verecek olası felaketlere ve büyük kazalara yönelik acil eylem planlarının hazırlanması; kirli yatırımlar ile ilgili yasal mevzuatın yeniden düzenlenmesi; çevre dersinin Milli Eğitim kapsamına alınması, baz istasyonlarıyla ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesi ve ormancılık politikası geliştirilmesi öngörülüyor.

Program, Türkiye’den boru ile su getirilmesi kapsamında yeni organizasyon yapıları oluşturulmasını da içeriyor.

Bunlar yanında Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak Reform Yönetim Grubu’nun “Çevresel Etki Değerlendirme Tüzüğü’nün onaylanması; Su Yönetim Yasası ile birlikte Su politikasının tamamlanması; yapılacak olan plan ve programların çevre üzerine yaratacağı etkinin değerlendirilmesine ilişkin Stratejik Çevresel Değerlendirme Tüzüğü’nün tamamlanması; hava kirliliğinin takip edilerek, egzoz emisyon ölçümleri sıkı kontrol altına alınması gibi” hedeflere yönelik çalışma yapması planlanıyor.

MİLLİ EĞİTİM....İLKOKULLARIN ALTI YILA ÇIKARILMASI VE BÖLGE OKULLARININ YENİDEN AÇILMASI HEDEF

CTP/BG-DP/UG Koalisyon Hükümeti Programı’nda Milli Eğitim Sistemi’nin çağdaş düzeye ve bilimsel temellere dayandırılarak yapılandırılmasına, ülke geleceği açısından önem verildiği belirtildi.

“Üniversiteleri yüksek öğrenim ve eğitim turizminde, uluslararası rekabet gücüne sahip bir marka haline getirerek ülkenin uluslararası yüksek öğrenim pazarında aldığı payı ve öğrenci sayısının artırılmasının; Talim Terbiye Dairesi’nde bulunan kurulun akademik kurul seviyesine yükseltilerek merkezi sınav sistemi, müfredatların düzenlenmesi, Ar-Ge, kitap yazımı ve insan kaynakları yönetimi sisteminin bu kurul tarafından yapılmasının hedeflendiği” kaydedilen programda, çıraklık ve meslek eğitimin destekleneceği de belirtildi.

GCE (A Level) uygulamasının daha da yaygınlaştırılması için çaba harcanacağı; din kültürü ve ahlak bilgisi dersi tüm ilkokul ve orta öğretimde okutulmaya devam edileceği, ortaöğretimden itibaren yeterli oranda talep olması halinde her türlü dini inanca yönelik seçmeli dersin müfredatta yer alacağı belirtilen programda, okul öncesi dört yaş eğitiminin yaygınlaştırılması, ilkokulların altı yıla çıkarılması ve bölge okullarının yeniden açılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Orta eğitimin modern kampuslara taşınması, mesleki teknik okulların da bu kampuslarda yer alması ve eğitimin tüm donanımı ile birlikte kontrollü alanlarda yapılması; İkinci yabancı dilin yaygınlaştırılması; Öğrenci sayılarının okullara dengeli dağılması amacı ile kapsam ve taşımacılık bölgelerinin yeniden düzenlenmesi de hedefler arasında.

Programa göre; Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında ise hayata geçirilecek hedefler şöyle:

“Eğitim sistemi günün ihtiyaçlarına göre düzenlenecek ve yüksek öğretimde talep artırılacak; Mesleki eğitim günümüz şartlarına uygun olarak geliştirilecek ve Mesleki Yeterlilik Kurulu AB’ye uyumlu bir şekilde oluşturulacak; AB Müktesebatı’na uyumlu Mesleki Niteliklerin Karşılıklı Tanınmasına yönelik mevzuat çalışmaları tamamlanacak, uluslararası akreditasyon işlemleri desteklenecek ve AB standartları ile eş düzeye getirilecek.”

SERDAR DENKTAŞ DESTEK İSTEDİ

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’nun ardından 53 sayfalık hükümet programının yaklaşık yarısını okuyan Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş, Meclis’ten destek istedi.

Denktaş, hükümet programının sonunda şöyle konuştu:

“Ortaya koyduğumuz temel vizyon ışığında gerek demokrasi ve hukuk düzeni bağlamında atacağımız adımlar, gerek kamu yönetiminde öngördüğümüz hedefler gerekse ekonomik ve sosyal kalkınmayı öngören çabalarımız devletimizi ve halkımızı sadece AB normlarına yakınlaştırmayacak, aynı zamanda başta Kıbrıs sorununun çözümü olmak üzere tüm uluslararası ilişkilerimizde daha saygın bir pozisyona sahip olmamıza hizmet edecektir.

Bu düşünce ve anlayışla Yüce Meclis'ten destek bekliyoruz. Güvenoyunuza mazhar olduğumuz takdirde Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğimizden emin olabilirsiniz.”

CTP-BG DP-UG HÜKÜMET PROGRAMI
 

document.jpg

 

TAK

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.