1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YAKIN DOĞU ENSTİTÜSÜ TANITILDI
YAKIN DOĞU ENSTİTÜSÜ TANITILDI

YAKIN DOĞU ENSTİTÜSÜ TANITILDI

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde kurulan Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) basın toplantısıyla tanıtıldı.

A+A-

AYAZ: “ENSTİTÜNÜN ANA AMACI KIBRIS TÜRK TOPLUMUNU SİYASİ VE SOSYAL AÇIDAN DAHA İLERİYE GÖTÜREBİLECEK İÇ VE DIŞ POLİTİKA ALTERNATİFLERİNİN OLUŞMASINA VE GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SUNMAKTIR”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde kurulan Yakın Doğu Enstitüsü (YDE) basın toplantısıyla tanıtıldı.

YDÜ İletişim Fakültesi’nde gerçekleşen basın toplantısına YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, YDE Müdürü Yrd. Doç. Dr. Umut Koldaş, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü ve Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Erhan Ayaz katıldı

“YDE ÜLKEYE BİLİMSEL ANLAMDA BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”

Basın toplantısının açılış konuşmasını yapan YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Yrd. Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, YDE’nin ülkeye bilimsel anlamda büyük katkı sağlayacağını ve enstitünün bilgiyi etkin şekilde paylaşacağını söyledi.

Ülkede birçok araştırma merkezi bulunduğunu ve çeşitli faaliyetler sürdürdüğünü dile getiren Günsel, “YDE, sadece faaliyet gerçekleştirmeyecek, toplumun ihtiyacı olan bilgiyi ilgili herkesle paylaşacak” dedi.

Günsel, YDE’nin sadece ülkede yaşanan sorunları değil, bölgede yaşanan değişimleri mercek altına alacağını belirterek, olayların global bir çerçeveyle değerlendirileceğine, bu doğrultuda politika üretileceğine ve alternatif yaklaşımlar geliştirileceğine dikkat çekti.

YAŞAM BOYU EĞİTİM MEKEZİ

YDE bünyesinde yer alan Yaşam Boyu Eğitim Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan İrfan Suat Günsel, merkezin farklı alanlarda sertifika programı düzenleyeceğini ifade etti.

Günsel, ilk aşamada 125 faklı sertifika programı olacağını dile getirerek yaşam boyu öğrenme prensibi çerçevesinde oluşturulan söz konusu programlara tüm halkın katılabileceğini söyledi.

İrfan Suat Günsel, YDE’nin benzerlerinden farklı bir anlayış ve hedefle yola çıktığını belirterek, “YDE, kıtaya ‘adalı’ damgasını üreteceği bilgi ile vurmaya hazırdır. Mütevelli Heyeti başkanı olarak ülkenin bilim alanında dışa açılma penceresi ve platformu olacak enstitünün çalışmalarının takipçisi olacağım” dedi.

İrfan Suat Günsel, konuşmasının sonunda YDE’de yapılacak kurs ve sertifika programlarının tüm medya çalışanlarına ücretsiz olacağını açıkladı.

SERAKINCI: “HEDEFLERİNE GİDEN ZORULU YOLDA YDE’NİN YANINDAYIZ”

Günsel’den sonra söz alan Mükemmeliyet Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, YDE’nin toplumun ve ülkenin sorunlarının yanı sıra yakın çevredeki gelişim ve değişimleri inceleyerek çözümler üretmeyi ve düşündürücü farkındalıklar yaratmayı hedeflediğini vurguladı.

Serakıncı, “Bu girişimleri için YDE’yi tebrik eder, hedeflerine giden zorlu yolda ‘Centre Of Excellence’ olarak yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim” ifadesine yer verdi.

Konuşmasında gelişmiş ülkelerin en büyük üniversitelerinin başarılarını mükemmeliyet merkezleri kurarak sürdürdüğünü belirten Serakıncı, “YDÜ’nün bilim dünyasında hem üniversite hem de KKTC olarak varlığının altını çizmek üzere Centre of Excellence’ı kurması farkındalık ve Yakın Doğu’nun geldiği nokta açısından şaşırtıcı değildir” dedi.

“ENSTİTÜ YAKIN DOĞU BÖLGESİNDE VE YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ’NE YARARLI OLACAK”

Serakıncı’dan sonra söz alan Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Umut Koldaş, basın mensupları ile YDE’nin amaç ve hedeflerini paylaştı.

Dünyada son yıllarda sayıları hızla artan düşünce kuruluşlarının sosyo - ekonomik ve kültürel politikaların oluşturulmasında, uygulamaya geçirilmesinde ve denetlenmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Koldaş, YDE’nin bu düşünce ile kurulduğunu, enstitünün Yakın Doğu bölgesinde ve YDÜ’ye yararlı olacağına inanç belirtti.

YDE’nin çok boyutlu yapısı nedeniyle diğer araştırma, uygulama kurum ve kuruluşlarından ayrıldığını belirten Umut Koldaş, “YDE bir yandan bir düşünce kuruluşu anlayışıyla araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik faaliyetlerde bulunurken diğer yandan üniversitenin evrensel değerleri çerçevesinde eğitim ve yayın faaliyetlerini hayata geçirecek” dedi.

“YDE HEM DÜŞÜNCE HEM DE EĞİTİM KURULUŞU NİTELİĞİYLE OLAYLARI ÇOK BOYUTLU BİR BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRECEK”

YDE’nin toplumla iç içe bir üniversite anlayışının pekişmesinde önemli rol oynayacağını da vurgulayan Koldaş şöyle devam etti:

“YDE, toplumun her kesimiyle birlikte düşünen ve üreten akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin faaliyetlerini koordine eden bir düşünsel çekim merkezi olacaktır.

Bu bağlamda YDE hem düşünce hem de eğitim kuruluşu niteliğiyle ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yaşanan değişimleri ve olayları çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirecektir. 

Aynı zamanda politika üretme süreçlerine katkı koyacak, onları bilimsel yöntemler ışığında eleştirecek ve alternatif yaklaşımlar geliştirme çalışmalarında bulunacaktır.”

Umut Koldaş, YDE’nin kısa, orta ve uzun dönemli çalışmalarını dört ana bağlamda ve alanda çok yönlü proje yönetimi prensibiyle planlayıp hayata geçireceğini dile getirdi, bu alanların eğitim faaliyetleri, araştırma faaliyetleri ve yakın dönemdeki konferanslar, yaygın faaliyetler, toplumsal fayda ve uygulama projelerinden oluştuğunu söyledi.

YDE’NİN BİLİM İNSANINI VE ARAŞTIRMACISINI ADAYA TAŞIMA HEDEFİ

Koldaş’tan sonra söz alan YDE Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Nur Köprülü, “Enstitü, bir yandan ülkemiz akademisyenlerini ve araştırmacılarını dünya ile bütünleştirirken, bir yandan da yakın coğrafyamızın kültürel dokusunu, bilim insanını ve araştırmacısını da adamıza taşıma hedefi taşıyor” dedi.

YDE’nin bünyesinde yürütülecek yayın faaliyetlerinin Raporlar ve Bültenler olarak ikiye ayırabileceğini dile getiren Köprülü, raporların ve bültenlerin içerikleri hakkında bilgi verdi.

Köprülü şunları söyledi:

“Raporlar; Araştırma ve Değerlendirme Raporları olarak tasarlanmakta ve dünyada meydana gelen olayları, krizleri ve uyuşmazlıkları yerel, bölgesel ve küresel düzeyde incelemeyi amaçlamaktadır.

“Özellikle “ülke-odaklı” analiz raporlarımızda, karşılaştırmalı siyaset, demokratikleşme, vatandaşlık, azınlıklar, ekonomi politiği, kimlik, toplumsal ve kültürel konular, güvenlik ve dış politika analizlerine yer verilecektir.

Ülke analizleri, Yakın coğrafyamızda yer alan, Ürdün, İsrail, Lübnan, Suriye, Mısır, Irak gibi ülkelerden başlayarak, uluslararası ilişkiler alanında uzman araştırmacıların katılımlarıyla seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yolu ile desteklenecektir.”

“TÜRKİYE VE KKTC GİBİ JEO-STRATEJİK VE JEO-POLİTİK AÇIDAN ÖNEMLİ BİR COĞRAFYADA BULUNAN ÜLKELER İÇİN…”

Basın toplantısında son sözü alan YDE Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Erhan Ayaz, Türkiye ve KKTC gibi jeo-stratejik ve jeo-politik açıdan önemli bir coğrafyada bulunan ülkeler için düşünce,  araştırma ve eğitim merkezlerinin önemine vurgu yaptı.

YDE’nin Kıbrıs’ın tarihsel, coğrafi, politik ve sosyolojik özellikler göz önüne alınarak kurulan bir düşünce, araştırma ve eğitim enstitüsü olduğunu belirten Ayaz, “Enstitünün ana amacı Kıbrıs Türk toplumunu siyasi ve sosyal açıdan daha ileriye götürebilecek iç ve dış politika alternatiflerinin oluşmasına ve geliştirilmesine katkı sunmaktır” dedi.

“KONFERANS, ÇALIŞTAY, PANEL, SEMPOZYUM, HAFTALIK SÖYLEŞİ, ÇEŞİTLİ SERTİFİKA PROGRAMLARI VE SERGİLER DÜZENLENECEK"

Ayaz, “Bu amacı gerçekleştirmek maksadıyla düzenli makale, rapor, kitap yayını yapmakla beraber KKTC, Türkiye ve Yakın Doğu coğrafyası üzerine siyasi, sosyal ve kültürel alanları kapsayacak konferans, çalıştay, paneller, sempozyumlar, haftalık söyleşi forumları, çeşitli sertifika programları ve sergiler düzenlenecek” ifadesine yer verdi.

Ayaz şunları da ekledi:

“YDE yaratacağı ve oluşturacağı yeni düşünceler ile içinde bulunduğu coğrafyanın sorunlarının çözümüne katkı koymayı amaçlamaktadır.

YDE bölgesel gelişmelerin yaşadığımız küreselleşme çağında sadece bölgesel nitelikte olmadığının bilincinde olarak uluslararası sistemin diğer bölgeleri üzerinde de çalışmalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda başta Kıbrıs ve Doğu Akdeniz olmak üzere Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika, Rusya ve Orta Asya gibi bölgelerdeki gelişmeleri takip ederek, dış politika yapıcılara alternatiflerini geliştirmede ve yeni stratejiler üretmede, araştırmacı ve akademisyenlere de çalışmalarında farklı bakış açıları sağlamayı amaçlamaktadır.”

“YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ, TOPLUMUN YAŞAM STANDARTLARINI YUKARI ÇEKMEK VE ÜLKENİN KALKINMASINA KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYOR”

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi hakkında da bilgi veren Ayaz, merkezin iş yaşamına yeni atılacak bireylerin kariyer ve bireysel gelişmelerine hızla değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olabilmek için kurulduğunu söyledi.

Merkezin, toplumun yaşam standartlarını yukarı çekmek ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamayı hedeflediğini belirten Erhan Ayaz şöyle devam etti:

“Batı dünyası ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çok önemli yer tutan yaşam boyu eğitim faaliyetleri için YABEM Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik araştırma ve tecrübelerini kamunun ve özel sektörün talepleriyle bütünleştirerek çok çeşitli alanlarda programlar yürütür.

Üniversitenin 25’inci yılı teması çerçevesinde 2013-2014 akademik yılında 5 ana alanın her birinde 25 adet olmak üzere 125 sertifika programı halkımızın ve öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır.”

TAK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.