1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GENEL SAĞLIK SİGORTASI DEVRİM NİTELİĞİNDE...
GENEL SAĞLIK SİGORTASI DEVRİM NİTELİĞİNDE...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI DEVRİM NİTELİĞİNDE...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI DEVRİM NİTELİĞİNDE...

A+A-

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, sağlık konusunda yaptığı değerlendirmelerde, hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılan sistemden övgüyle söz etti.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, ülkede hayata geçirilmesi için çalışmaları yapılan Genel Sağlık Sigortası’nın, sağlık anlayışı açısından bir devrim niteliği taşıdığını söyledi. Gülle, bütün sağlık paydaşlarıyla birlikte Genel Sağlık Sigortası çalışmalarının devam etiğini anlatarak, bu sistemin birçok anlayışı değiştireceğini, kontrol denetim mekanizması oluşacağını, özerk hastanelerin yolunun açılacağını, sağlığın kayıt altına alınmasının söz konusu olacağını belirtti.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili çalıştay düzenlenecek

   KIBRIS’a konuşan Gülle, çalıştayın ardından 4 komite oluşturulduğunu anımsatarak, Finansman Genel Sağlık Komitesi’nin en önemli komitelerden biri olduğuna dikkat çekti. Komite’de, Genel Sağlık Sigortası’nın nasıl kurulacağıyla ilgili fizibilite çalışmaları yapıldığı ifade eden Gülle, kasım ayında Çalışma Bakanlığı tarafından Genel Sağlık Sigortası’nın ne şeklide hayata geçirileceğine yönelik bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı. Gülle, uygulamayla ilgili yasal düzenleme çalışmalarının devam ettiği bilgisini de verdi.
Genel Sağlık Sigortası’nın en önemli yanının, hizmeti alanlarla, hizmeti verenlerin ayrılması ve bu iki farklı mekanizmanın, ülkenin tüm sağlık kesimlerinden hizmet alma ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidilmesi olduğunu aktaran Gülle, şöyle devam etti:
“Şu anda bütçemiz hep kamu kaynakları, devlet hastaneleri içindir. Devlet hastanesine giderseniz, belki ücret ödemeden tedavi olursunuz veya bazı kategoridekiler cüzi bir ücret öder. Ancak, özele giderseniz bütün parayı cebinizden verirsiniz. Genel Sağlık Sigortası’nın temeli ise şu:  Siz eğer fonunuza bir katkı yaparsanız, ister özel ister devlette çalışan olsun, o kişi hasta olduğunda, ister devlete gitsin ister özele gitsin, ben ona bir katkı yapacağım. Devlete giderse hiç para vermeyecek, özele giderse muayene de olsa ameliyatta da olsa belli bir oranını karşılayacağım diyor. Sistemin özü budur.”

Sistemin 1 Ocak 2016’da başlaması öngörülüyor

   Ahmet Gülle, sistem doğru çalıştığı ve kayıt altına alma gerçekleştiği zaman, gerçek anlamıyla kendi kendini götürebileceğini, ancak belli bir aşamaya kadar, bir katkıya gereksinim olduğunu söyleyerek, “Bu konuda şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda, TC hükümetinin bize yeniden yapılanma sürecinde işleyebilecek böyle bir mekanizmaya katkı vereceğini gördük. Tabii bütçe de kendini bir disipline etme süreci yaşayacaktır. Bir süre desteğe ihtiyaç olacak. Tahminimize göre 4-5 yıllık bir süreç içinde kendi kendini döndürüyor noktasına gelecek” diye konuştu.
Gülle, sistemin tam anlamıyla 1 Ocak 2016 gibi uygulamaya gireceği bilgisini de verdi.

Türkiye’de de geçerli olacak
   Sağlık Bakanı Gülle, Genel Sağlık Sigortası’nın Türkiye’de anlaşmalı hastanelerde geçerli olmasının da planlandığını kaydetti.
“Bu halkımız için çok yeni ve büyük bir vizyondur” diyen Gülle, sistemin rekabeti getireceğini belirterek, “Her yönüyle aslında bir devrimdir. Ülkemiz sağlık anlayışı için bir devrimdir. Bunu bütün sağlık paydaşlarıyla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bu çalıştaya tüm siyasi partileri de davet ettik ve herkesin buna benzer düşündüğü noktasına geldik. Öyle bir şey çıkarmaya çalıştık ki bu göreve kim gelirse gelsin, bu yola devam etsin” dedi.

Onkolog halen yok
   Ahmet Gülle, kanserle ilgili yeni bir yapılanma içinde olduklarını, ifade etti. Gülle ülkede halen onkolog bulunmadığı bilgisini aktararak, “Bu konuyla ilgili ciddi girişimlerimiz var. Onkoloji Merkezi’mizin yapımına başlandı ve 19 Mayıs’ta bitirilmesi hedefleniyor” şeklinde konuştu.

Özel Muayenehaneler Aile Hekimliği’nin yerini alacak
   Sağlığın yeniden yapılandırılmasında birinci basamağın önemli olduğunu vurgulayan Gülle, şu görüşünü paylaştı:
“Bizim için aslında özel muayenehaneler, aile hekimliği olan birinci basamaktır. Bunu da sistemin içine katarsak, özel muayenehaneler yeniden yapılandırılmış olacak. Kimlere nasıl hizmet edecekler, hangi prensiplerle hareket edecekler bunlar belirlenecek. Bizde özel muayenehaneler, aslında aile hekimliğinin temelini oluşturacak. Ancak, bunu bütün bölgelere yayılacak şekilde daha iyi organize edebilmeliyiz”
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, sağlıkla ilgili soruları yanıtladı.

SORU: Sağlıkta yapılandırmadan söz ediyoruz. Çalıştay yapıldı, dört komite oluşturuldu. Komitelerde son durum nedir? Neler yapılıyor?
GÜLLE:
Sağlıkta yeni bir yapılanma yıllardır beklenen, arzulanan bir olaydır. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği başkanlığını yaptığım 2000-2004 yılları arasında da bu söylem vardı. Ondan önce de vardı. Sistemsizliğin sistem olduğu hep konuşuldu. Pek çok çalışma, düşünce üretildi; şûralar yapıldı. Bizim tek ve esas hedefimiz, bu yeniden yapılanmayı sağlamaktır. Bunun için de yeniden bütün sağlık paydaşlarıyla bir durum değerlendirmesi yaptık.
Bu çalıştay dediğimiz olay, aslında sorunlar daha önce değerlendirildiği gibi aynı mı, değişen, eklenmesi gereken şeyler var mı, hedeflerde farklılıklar bulunuyor mu bunların saptanması. Bunlar konuşuldu, tartışıldı ve sonuçta genel anlamda yeni bir vizyonla yani hasta odaklı bir sağlık organizasyonu için kaliteli yüksek standartlı bir sağlık hizmeti vermek, sağlık çalışanlarının da hastaların da memnun olacağı bir sağlık sistemi yaratmak için bir vizyon oluşturuldu.


Bunun için de bir çalışma mekanizması oluşturuldu. 4 tane komite kuruldu. Bunlardan en önemlisi Genel Sağlık Sigortası yani finansman boyutunu inceleyen komiteydi. İkinci komite Otomasyon ve Standardizasyon Komitesi idi . Üçüncüsü Sağlık Çalışanları ile ilgili Yasal Düzenlemeler Komitesi’ydi. Dördüncüsü de bakanlığın Reorganizasyon Komitesi’ydi. Bunlar çeşitli çalışmalar yaptılar.


Özellikle en çok üzerinde durduğumuz ve birçok şeyin de buna bağlı olduğunu düşündüğümüz Finansman Genel Sağlık Komitesi’dir. Bu komite, düzenli ve gerçekten çok disiplinli bir şekilde çalıştı. Rakamsal anlamda Genel Sağlık Sigortası’nın nasıl kurulacağı ile ilgili ciddi fizibilite çalışmaları yapıldı. Bunu Türkiye’de SGK ile konuştuk. TC Sağlık Bakanlığı ekibi ile çok ciddi görüş teatilerinde bulunduk. Bütün bunlardan sonra bir rapor oluşturduk. Şu anda bu rapor, büyük oranda kabul görmüştür. Önümüzdeki günlerde, Genel Sağlık Sigortası’nın nasıl hayata geçirileceğine yönelik Çalışma Bakanlığı tarafından Kasım ayında bir çalıştay yapılacak. Bu çalıştayla iyice detaya inilip, bir planlama yapılacak. Ayrıca, Genel Sağlık Sigortası ile ilgili yasa düzenlemeleri devam ediyor. Sonuçta, bunu en uygun zamanda da hayata geçirme hedefimiz vardır.

SORU: Genel Sağlık Sigortası, vatandaşın hayatını nasıl rahatlatacak?
GÜLLE:
Genel Sağlık Sigortası’nın en önemli yanı, hizmeti alanlarla hizmeti verenlerin ayrılması ve bu iki farklı mekanizmanın bir hizmet alımı şeklinde ve ülkenin bütün sağlık kesimlerinden, sadece kamudan değil özelden de hizmet alma şeklinde, yeni bir düzenlemeye girmesidir. Şu anda bütçemiz hep kamu kaynakları, devlet hastaneleri içindir. Devlet hastanesine giderseniz, belki ücret ödemeden tedavi olursunuz veya bazı kategoridekiler cüzi bir ücret öder. Ancak, özele giderseniz bütün parayı cebinizden verirsiniz. Genel Sağlık Sigortası’nın temeli şu: Siz eğer fonunuza bir katkı yaparsanız, ister özel ister devlette çalışan olsun, o kişi hasta olduğunda, ister devlete gitsin ister özele gitsin, ben ona bir katkı yapacağım. Devlete giderse hiç para vermeyecek, özele giderse muayene de olsa ameliyatta da olsa belli bir oranını karşılayacağım diyor. Sistemin özü budur. Bu yeni bir kontrol mekanizması getiriyor. Sağlığın daha yaygınlaşmasını, kamu- özel ayrımının ortadan kalkmasını, bütün sağlığın bir araya gelmesini getiriyor. Burada sağlığa yansıyacak en önemli şey, kamu ve özele bir yerde rekabet getirdiği için artık kamudaki iyileşmeyi büyük oranda gerçekleştiriyor. Bizim öngördüğümüz, bu vizyon içinde kamu hastanelerinin de özerk bir yapıya girmesidir.

SORU: Özel buna nasıl bakıyor?
GÜLLE:
Özel sektör de bunu yüzde 100 destekliyor. Bir fon oluşacak ve onlar da bunun bir parçası olacak. Şu anda herkes cebinden ödemek durumunda. Hastalar büyük bir harcama yapıyor ve özel sektör için de çok tercih edilmeyen bir durum oluşturmaktadır. Genel Sağlık Sigortası, birçok anlayışı değiştirecektir, kontrol denetim mekanizması oluşturacaktır, özerk hastanelerin yolunu açacaktır, sağlığın kayıt altına alınmasını getirecektir. Böylece haramcalar da kayıt altında olmuş olacaktır.
Ülkemizde konuşulan kayıt dışı ekonomi konusunu düşündüğümüzde, bu anlamda çok önemli bir olaydır. Dolaysıyla yeni bir finansman desteği de getirecektir. Diğer önemli bir yanı da hastalar şu andaki uygulamada, sistemsizlik sistemdir dediğimiz olayda, büyük oranda hizmetler özelden ve çoğunlukla cebinden harcayarak yapıyor. Büyük paralar harcıyor. Bu sistem, sigorta anlayışla daha az para harcayarak, yani prim vererek, daha iyi ve daha çok hizmeti almaya benzer.

SORU: Tüm bu yapı oluşturulurken ilk başta finansmanı nasıl karşılanacak? Bunun bir kısmı Türkiye’den mi alınacak yoksa bütçeden bir pay mı verilecek?
GÜLLE:
Aslında sistem doğru çalıştığı ve kayıt altına alma gerçekleştiği zaman, gerçek anlamıyla sistem kendi kendini götürebilecektir. Ancak belli bir aşamaya kadar, herkesin kayıt altına girmesi, herkesin bu sistemin olumluğunu görüp destek vermesi aşamasına kadar bir katkıya gereksinim vardır. Bu konuda şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda, TC hükümetinin bize yeniden yapılanma sürecinde işleyebilecek böyle bir mekanizmaya katkı vereceğini gördük. Tabii bütçe de kendini bir disipline etme süreci yaşayacaktır. Bu, bizim istediğimiz bir şeydir. Bütçemizin daha gerçekler üzerinden ve disipline olması adına, yeni bir yapılanmaya ihtiyacı vardır. Buna da katkı sağlayacaktır. Bir süre desteğe ihtiyaç olacak. Tahminimize göre 4-5 yıllık bir süreç içinde kendi kendini döndürüyor noktasına gelecek.

SORU: Bu sistemin tam olarak uygulanması için öngördüğünüz zaman ne kadar?
GÜLLE:
Bu sistemin tam anlamıyla başlamasıyla ilgili, yani yasaların geçmesi, alt yapının uygulanması göz önüne alındığında 1 Ocak 2016 gibi düşünülüyor. Bu arada sistemin bazı bölümleri işlemeye başlayacak ama tam anlamıyla uygulamaya girmesi 2016 Ocak gibi düşünülüyor.

SORU: Genel Sağlık Sigortası Türkiye’de kullanabilecek mi?
GÜLLE:
Bu nokta çok önemlidir. Bir süre önce Türkiye’nin Genel Sağlık Sigortası (SGK) Uygulama Kurumu buraya gelerek, özel bir hastaneyle anlaşma yapmıştı. Bizimle de anlaşma yaptı. Onlar şöyle bir yasa geçirdi: ‘TC vatandaşları, yani sigortalı vatandaşlarının yurtdışına gittiğinde de sağlık harcamalarını karşılayacağım. Dolayısıyla ister üniversite hastanesi ister devlet ister özel ister başka hastanelerden de hizmet alabilirim’ dedi. Bizim de aynı mekanizmamız gündeme gelecek. Genel Sağlık Sigortası kurumumuz diyecek ki ‘benim de hastalarım Türkiye’ye gittiği zaman, anlaşmalı kurumlarıma giderse ben de onların masrafını karşılayacağım’. Bu halkımız için çok yeni ve büyük bir vizyondur. Bu, rekabeti, gelişimi getirir. Her yönüyle aslında bir devrimdir. Ülkemiz sağlık anlayışı için bir devrimdir. Bunu bütün sağlık paydaşlarıyla birlikte yapmaya çalışıyoruz. Bu çalıştaya tüm siyasi partileri de davet ettik ve herkesin buna benzer düşündüğü noktasına geldik. Öyle bir şey çıkarmaya çalıştık ki bu göreve kim gelirse gelsin, bu yola devam etsin…

SORU: Aslında bu, ülkemizdeki genel bir sıkıntı. Her iktidar değiştiğinde iyi olan projeler de değişiyor. Bu noktada ne düşünüyorsunuz?
GÜLLE:
Biz göreve başladığımızda ve çalıştay yapacağız dediğimizde, arkadaşlar ‘çalıştaya ne gerek var sorunlar biliniyor, üzerine yürüyün’ demişti. Biz herkesin sahipleneceği bir yapı çıkarmak istiyoruz. Çalıştayın amacı buydu. Tüm siyasi partiler geldi. Hepsi de benzer görüşleri ortaya koydu. Bu hepimizin sağlıkta yapmaya çalıştığımız bir olay. Başka bir hükümet de gelse onun da istemiş ve sürecine katılmış olduğu bir olaydır. Öte yandan, otomasyonla ilgili önemli adımlar attık. Hedefimiz birkaç ay sonra devlet hastanelerinin kâğıtsız hastaneler olmasıdır. Reçete olayını da kaldırmak hedefindeyiz. Her şey tamamen bilgisayar üzerinden yapılacak. Sistemden görülecek. Bu mekanizmayı, giderek özelle de birleştirmeyi hedefliyoruz. Yani iletişimin bir şekilde tamamen dijital ortamda olmasını hedefliyoruz.

SORU: Randevu sistemiyle ilgili kişilere aynı anda randevu verildiğine dair şikâyet telefonları alıyoruz. Bu konudaki sıkıntının giderilmesi yönünde çalışma var mı?
GÜLLE:
Aslında randevu sistemi iyi bir şekilde çalışıyor. Zaman zaman gerek çalışanların tam adapte olamamasından gerek hastaların randevu almadan gelmesinden dolayı sıkışıklıklar oluyor. Halen bazı vatandaşlarımız sabahleyin kalkıp oraya gidiyor. Siz bu arada başkasına randevu veriyorsunuz. O da geliyor ve tedavi olmak istiyor. Bu anlayışın tam olarak oturması biraz zaman alacak. Bunu kararlılıkla sürdürmek önemlidir. Hiçbir sistem düğmeye bastığınız anda değişmez. Ancak olumlu bir süreç başladı ve devam ediyor. Sağlık çalışanlarıyla ilgili sağlık yasaları konusunda sendikalar ve örgütlerden belli görüşler istedik. Bu konudaki çalışmalar, arzuladığımız kadar hızlı gitmedi. Oraya da konsantre olup bir an önce düşüncelerin , görüşlerin buluşmasını sağlamaya çalışacağız. Bakanlık da re-organize olacak. Örneğin kanserle ilgili tamamen yeni bir yapılanma içindeyiz. Kanser Kayıt Sistemi olarak arkadaşlarımızı eğitme gönderdik. Erken tanıda yeni bir yapılanma içersine gireceğiz, yapımızı güçlendireceğiz.

SORU: Onkolog geldi mi?
GÜLLE:
Henüz ülkemizde onkolog yok. Bu konuyla ilgili ciddi girişimlerimiz var. Onkoloji Merkezimizin yapımına başlandı ve 19 Mayıs’ta bitirilmesi hedefleniyor.

SORU: Ülkemizde hastalar birinci basamak olarak  hastaneyle temasa geçer. Bizde aile hekimliği yok. Bu konuda çalışmalarınız var mı?
GÜLLE:
Sağlığın yeniden yapılandırılmasında birinci basamak olayı çok önemli. Türkiye’de bu sistem oluşurken, özellikle aile hekimliği olayına büyük önem verildi. Genel Sağlık Sigortası’na devlet ve özel hastaneleri kattılar. Yani özel muayenehanelerle ile işbirliği yapmadılar. Onun yerine aile hekimliği kuracağız dendi. Bizim için aslında özel muayenehaneler, aile hekimliği olan birinci basamaktır. Bunu da sistemin içine katarsak özel muayenehaneler yeniden yapılandırılmış olacak. Kimlere nasıl hizmet edecekler, hangi prensiplerle hareket edecekler bunlar belirlenecek. Bizde özel muayenehaneler aslında aile hekimliğinin temelini oluşturacak. Ancak bunu bütün bölgelere yayılacak şekilde daha iyi organize edebilmeliyiz. Toplumun özgüveni ve gereksinimleri açısından sağlığın, en öncelikli konu olduğunu biliyoruz. Sağlıkta yeniden yapılanmanın, toplumun yeniden yapılanmasının önün açacağına inanıyoruz.

Kıbrıs

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.