1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. HERŞEYE YİNE ZAM GELDİ!
HERŞEYE YİNE ZAM GELDİ!

HERŞEYE YİNE ZAM GELDİ!

Bu zamlar cep yakacak!

A+A-
 
Bu zamlar cep yakacak

Bakanlar Kurulu, 28 yasa kapsamında hazırlanan tüzüklerde, devlete ödenen harç miktarlarını ortalama yüzde 6 oranında yükseltti

Bakanlar Kurulu ‘pul ve harçlar’ olarak bilinen ve devlete ödenen harç miktarlarına ortalama yüzde 6 oranında zam yaptı. Zam uygulamaları 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

28 yasa altında düzenlenen tüzüklerde değişiklik yaparak harç miktarlarını artıran Bakanlar Kurulu, aldıkları zam kararlarını 20 Ocak 2015 sayılı Resmi Gazete’de yayınladı.
Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meselelerdeki harçlar, evlenmeler, doğumlar ve ölümlerde ödenen harçlar, vasiyetnameler ve terekelerde ödenen harçlar, motorlu araçlar kayıt ve ruhsat harçları ile sürüş ehliyetleri için ödenen harçlar, kamu görevlileri sınav harçları, avukat harçları, yabancıların çalışma izinlerinde ödenen harçlara zam yapıldı.
Ülkede alım gücü düşen, bankalara borcunu ödeyemeyen halk yeni yılın ilk zamlarını tepkiyle karşılarken,  “Hükümet bir yandan verirken, bir yandan da almayı ihmal etmiyor” diyor.

Her şeye yine zam geldi

Bakanlar Kurulu, “Pul Yasası” adı altında, “Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi” olarak adlandırılan ve esas emirname olarak anılan “Pul Vergileri Emirnamesi”ndeki harçları yükseltti.

Aynı Resmi Gazete’de, “Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler Yasası” kapsamındaki “Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler Emirnamesi”nde artırılan harçlar da yayınlandı.

“Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası’nın 9’uncu maddesinin 1’inci fıkrasına bağlı olarak Bakanlar Kurulu, “D Sınıfı Akaryakıtın nakliyesi, İthali, Depolamasının Düzenlenmesi, Muhafaza Edilmesi, Satışı ve Gaz Tüplerinin Denetlenmesi Tüzüğü” ile “1986 Akaryakıt Satışı ve İştigali (Denetim Düzenleme) Tüzüğü adı altındaki harç cetvelini değiştirdi ve rakamları artırdı.

“Alkollü İçkiler Satış Yasası” kapsamındaki “Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri Tüzüğü”ndeki harçlar yükseltildi.

“Avukatlar Yasası” adı altındaki “Avukat Harçları Tüzüğü”nde yeni düzenleme yapan Bakanlar Kurulu, “Avukat Olarak Kaydolma Şahadetnamesi Harcını” artırdı.

“Cezaevi Disiplin Yasası” adı altındaki “Cezaevleri Tüzüğü”ndeki bazı masraf miktarları yükseltildi.

“Reklamların Teşhiri (Denetim) Yasası” kapsamındaki “1987 İlan, Reklam ve Levha Tüzüğü”ndeki harçlar artırıldı.

“Kamu Görevlileri Yasası” adı altında “Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü” hazırlayan Bakanlar Kurulu, buradaki sınav harçlarını da yükseltti.

28 yasa altında düzenlenen tüzükler şöyle:

“Pul Vergileri (Değişiklik) Emirnamesi; Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi; Alkollü İçkiler Satış Ruhsat Ücretleri (Değişiklik) Tüzüğü; Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü; Avukat Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Cezaevleri (Değişiklik) Tüzüğü; İlan, Reklam ve Levha (Değişiklik) Tüzüğü; Kamu Görevlileri Sınav Harçları Tüzüğü; Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlar ve Yol Trafik (Değişiklik) Tüzüğü; Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Oteller (Değişiklik) Tüzüğü; Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü; Radyo ve Televizyon Ruhsat Harçları Tüzüğü; Sakinlerin Kaydı (Değişiklik) Tüzüğü; Sendikalar (Değişiklik) Tüzüğü; Tapu ve Kadastro Dairesi (Harçlar ve Ücretler) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal İlaçlar Denetim (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler (İhraç) (Değişiklik) Tüzüğü; Tarımsal Ürünler Tağşiş (Değişiklik) Tüzüğü; Telsiz Telgraf (Değişiklik) Tüzüğü; Vefat Edenlerin Vergilendirilmesi ile İlgili Sertifika Harçları (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Tüzüğü; Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Tüzüğü; Yollar ve Binalar (Değişiklik) Tüzüğü;
Yurttaşlık Tüzüğü”.

Ateşli silah ruhsatlarına yüzde 6 oranında zam

Bakanlar Kurulu, “Ateşli Silahlar Yasası” adı altında “Ateşli Silahlar Ruhsat ve Harçlarının Belirlenmesi Tüzüğü”nü hazırladı.

Bu tüzük kapsamında, toplu tabanca veya tabanca tasarruf ruhsatlarına, ateşli silah ve ek ateşli silah ruhsatlarına, kayıt belgesi, suret harçlarına ortalama yüzde 6 zam uyguladı.
25 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan karar, 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Buna göre, “Bakanlar Kurulu tarafından kendisine özel izinle toplu tabanca veya tabanca tasarrufu etme izni verilen, tasarruf ruhsatı” için 2014 yılında 536 TL öderken, 1 Şubat 2015’ten itibaren 570 TL ödeyecek.
“Ateşli Silah ve ek Ateşli Silah Ruhsatları” maddesinin a bendinde yer alan ateşli silah ruhsatı için de 2014’te ödenen rakam 202 TL iken, yeni yılda 215 TL’ye yükseltildi. A bendinde saptanan harcı ödemiş bir ateşli silah ruhsatı sahibi, tasarrufundaki, denetimindeki veya muhafazasındaki her ek ateşli silahlı ruhsatı için 2014’te 202 TL öderken, bu rakam 2015’te 215 TL olacak.
Her kayıt belgesi için verilen 136 TL, 2015’te 145 TL’ye; Ateşli Silahlar Yasası kuralları uyarınca verilmiş bir kayıt belgesinin veya tasarruf belgesinin kaza yoluyla tahrip olduğuna, bozulduğuna, kaybolduğuna ilişkin geçerli bir gerekçe olması halinde 2014’te 27.50 TL ödenen harç miktarı, 29 TL’ye yükseltildi.

Konsolosluk Harçlar Tüzüğü adı altında
   Bakanlar Kurulu,  “Dışişleri Dairesi, Kuruluş Görev ve çalışma Esasları Yasası” adı altında yer alan “Konsolosluk Harçları (Değişiklik) Tüzüğü” olarak isimlendirilen ve esas tüzük olarak anılan “2013, Konsolosluk Harçlar Tüzüğü”nde değişikliğe gitti.
Bu kapsamda, “Dışişleri Hizmeti Harçları Listesi”nde yer alan “Gemicilik, denizcilik ve bunlara müteallik Hususlar”ın yer aldığı birinci kısımdaki harçlar artırıldı.
Ayrıca ikinci kısımda yer alan “Noterlik ve Benzeri Meseleler (Gemicilikle İlgili Olmayan) Harçlar”da da artış yapıldı.

Yurttaşlık, pasaport ve vizeler

Üçüncü kısımda yer alan “Yurttaşlık, pasaport, vizeler ve benzeri meseleler” başlığı altındaki harçlara da yüzde 6 oranında zam yapıldı.

Buna göre, “KKTC yurttaşlığına kabul harcı” 564 TL’den, 600 TL’ye; KKTC ikamet harcı 421 TL’den 448 TL’ye yükseltildi.

Pasaport için (beş yıllık normal cilt), temdit edilecek pasaport, kaybedilen veya kasten tahrip edilen pasaport ve bir defaya mahsus kullanılmak üzere verilen seyahat belgesi (Lasse-Passe) için “pasaport harçlarını düzenleyen ve yürürlükte olan Bakanlar Kurulu kararında öngörülen esas ve kıstaslara ilişkin harçlar uygulanır” deniliyor.

“pasaport veya başka seyahat vesikası veya hüviyet vesikası çıkarma veya yenileme veya vize verme hususunda yabancı bir memleketin herhangi bir salahiyette makamına bir rica veyahut tavsiyede bulunmak”ın harcı 73 TL’den 77 TL’ye yükseltildi.

“İkamet teskeresi vermek için bir ecnebi salahiyettar makam tarafından istenen herhangi bir vesikanın verilmesi” 73 TL’den 77 TL’ye çıktı.

“Kıbrıs vatandaşlığına aidiyeti gösterir bir belge veya fevkalede ahvalde verilen bir vatandaşlık belgesi veya talimatnamede pasaport yerine kaim olacağı tasrih olunmayan diğer herhangi bir vesikanın icap eden ahvalde hazırlanması ve verilmesi” 141 TL’den 150 TL’ye; “pasaport veya diğer seyahat vesikası üzerine bir seneye kadar muteber vize verme” 141 TL’den 150 TL’ye yükseldi.

Evlenmeler, doğumlar, ölümler

 “Evlenmeler, Doğumlar ve Ölümler” konusuna artırılan harçlar şöyle:

“Evlenmek için yapılan müracaat” 214 TL’den 227 TL’ye; “Evlenme muamelesini durdurulmasına dair yapılan ihbarın kabulü” 214 TL’den 227 TL’ye; “KKTC Evlendirme kanunu tahtında tesit edilen evlenmeyi resmen icra veya evlenmede hazır bulunarak, evlenme muamelesini kayıt ve her iki tarafı yemin ettirme” 358 TL’den 381 TL’ye; “yemin ettirme ücretine ilaveten önceden verilip asılan ve evlenmeye mani hal bulunmadığını gösteriri bir vesikanın verilmesi için” 73 TL’den 77 TL’ye; “hazır bulunma ücretine ilaveten mahalli kanuna göre yapılmış olan bir evlendirme muamelesinin kaydı” 214 TL’den 227 TL’ye; “doğum veya ölüm kaydı” 9 TL’den 9.50 TL’ye çıktı.

“Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kayıt için araştırma yapma” ile “Konsolosluğun doğum, ölüm veya evlenme siciline olan bir kaydın tasdik edilmiş bir suretinin verilmesi” 73 TL’den 77 TL’ye yükseldi.

Kimlik kartları
“Vasiyetnameler ve Terekelerde” ödenen harçlara da zam yapan Bakanlar Kurulu,  “Kimlik Kartları” ile ilgili ödenen harçları da belli oranlarda yükseltti.

Buna göre;

“‘Yasanın öngördüğü süre içerisinde ilk kez kimlik kartı alanlar’ 19 TL yerine 20 TL ödeyecek.
Yasanın öngördüğü süre içinde kimlik kartı çıkartmadığı halde hakkında kavuşturma yapılması Kayıt Dairesi Müdürlüğünce gereksinme duyulmayanlarda 7 gün ile 6 ay arasında gecikmelerden 65 TL yerine 69 TL; 6 ay ve daha sonraki gecikmelerden 87 TL yerine 92 TL alınacak. İlgili bölümün, 66, 67, 68 ve 69 maddelerindeki ilgili harçlar da artırıldı.

“Maden ve Taş Ocakları (Düzenleme) Yasası” adı altındaki, “Maden ve Taş Ocakları (Değişiklik) Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseldi”.

Araç ruhsatlarına da zam

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi Tüzüğü”ne bağlı olarak ruhsat harçları artırıldı.

Buna göre, “Motorlu Araç Ruhsat Harçları”nda yer alan özel motorlu araçlar (motorlu üç tekerlekliler ile dış ticaret (düzenleme ve denetim) yasası uyarınca ithal edilen ve geçici kaydı yapılan araçlar dahil)

Benzinle çalışanlar bir yıllık ücret:
Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2014’te her bir kg için 0.21 TL ödenirken, 2015’te bu rakam 0.21 oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2014’te her bir kg için 0.35 TL ödenirken, 2015’te bu rakam 0.37 oldu.

Ağırlığı 1271-1524  kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2014’te her bir kg için 0.86 TL ödenirken, 2015’te bu rakam 0.92 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2014’te her bir kg için 1.20 TL ödenirken, 2015’te bu rakam 1.29 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışanlar:

Ağırlığı 1016 kilograma kadar olanlar (1016 kg dahil) 2014’te her bir kg için 0.33 TL ödenirken, 2015’te 0.35 TL oldu.

Ağırlığı 1017-1270 kilogram olanlar (1270 kg dahil) 2014’te her bir kg için 0.51 TL ödenirken, 2015’te bu rakam 0.54 TL oldu.

Ağırlığı 1271-1524  kilograma kadar olanlar (1524 kg dahil) 2014’te her bir kg için 0.86 TL ödenirken, 2015’te bu rakam 0.92 oldu.

Ağırlığı 1524 kilogramdan yukarı olanlar (1016 kg dahil) 2014’te her bir kg için 1.20 TL ödenirken, 2015’te bu rakam 1.29 oldu.

Benzinden başka yakıtla çalışan motorlu yük araçları, vinçler ve forkliftler 2014’te 805 TL öderken, 2015’te 857 TL ödeyecek.

Benzin veya benzinden başka yakıtla çalışan, otobüs, ambulans ve motorlu karavanlar 2014’te 1.075 TL öderken, 2015’te 1.144 TL ödeyecek...”

Sürüş ehliyetleri harcı yükseldi

Sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar da tüzük kapsamında artırıldı.

Buna göre;

Öğrenci ehliyeti sınavı için 2014’te ödenen 200 TL, yeni yılda 210 TL’ye; öğrenci ehliyeti için ödenen 200 TL, 2015’te 209.90 TL’ye; motorlu araç sürüş sınavı için 2014’te ödenen 270 TL, 2015’te 287 TL’ye; motorlu araç sürüş ehliyetleri için iki yıllık 200 TL’den 209.80 TL’ye; üç yıllık 270 TL’den 284.70 TL’ye; beş yıllık 405 TL’den 429.50 TL’ye; on yıllık 670 TL’den 709 TL’ye; yaş nedeniyle tahditli olarak verilen (bir yıllık) 135 TL’den 144.90 TL’ye yükseltildi.
Geçici sürüş ehliyeti 200 TL’den 209.90 TL’ye; uluslar arası sürüş ehliyeti 405 TL’den 432 TL’ye; kaybolan bozulan yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti 100 TL’den 106 TL’ye çıktı.

Ayrıca ilgili madde altında, motorlu araç satıcı ruhsatları, yeni olmayan motorlu araç satış ruhsatı, muayene belgesi, yurtdışına çıkışta ödenecek harçlar da artırıldı.

“Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası” kapsamındaki “1974 Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü”ndeki harçlar değişti.

“Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası” kapsamındaki “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Harçlar Tüzüğü”nde değişiklik yapıldı.

Yabancıların çalışma izinleri

“Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası” adı altındaki “ Yabancıların Çalışma İzinleri Tüzüğü”ndeki harçlar da yükseltildi.

Buna göre, süreli çalışma izinleri “6 ayı geçmeyen” 2014’te 142 TL öderken, 2015’te 150 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2014’te 305 TL öderken, 2015’te 325 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2014’te 610 TL öderken, 2015’te 650 TL; iş yapma izinlerde 2014’te 650 TL ödenirken, 2015’te 692 TL;

Öğrenci çalışma izinlerinde: “6 ayı geçmeyen” 2014’te 85 TL öderken, 2015’te 90 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2014’te 170 TL öderken, 2015’te 181 TL;
İş Kurma izinleri: “6 ayı geçmeyen” 2014’te 850 TL öderken, 2015’te 905 TL; “6 ayı geçen, 12 ayı geçmeyen” 2014’te 1.680 TL öderken, 2015’te 1.789 TL; “12 ayı geçen, 24 ayı geçmeyen” 2014’te 3.350 TL öderken, 2015’te 3.565 TL;
Türkiye Cumhuriyeti ve III. Devlet kamu kuruluşlarından geçici görevle KKTC’deki kurumlarda görevlendirilen yabancı uyruklu kamu görevlileri 2014’te 93 TL öderken, 2015’te 99 TL ödeyecek”.

Evlenmeyle ilgili harçlar

Türk Cemaat Meclisi Evlenme ile İlgili Resimler (Değişiklik) Emirnamesi kapsamında alınan harçlar şöyle:

“evlenme ücretlerinde, evlendirmenin evlendirme memurluğunda yapılması halinde 2014’te 225 TL olan harç, 2015’te 239 TL’ye; evlendirmenin evlendirme memurluğu dışında herhangi bir yerde yapılması halinde 2014’te ödenen 455 TL, 2015’te 484 TL’ye;  evlenme ihbarının tasdiki 23 TL’den 24.50 TL’ye; itiraz ihbarı verilmesi 23 TL’den 24.50 TL’ye; ihbarın taliki amacıyla bir şahadetname verilmesi 23 TL’den 24.50 TL’ye; evlenme şahadetnamesinin veya herhangi bir suretinin alınması 23 TL’den 24.50 TL’ye; evlenmenin sicile kaydı ücreti (sicile yapıştırılacaktır) 90 TL’den 95 TL’ye yükseldi.

Pasaport harçları

Pasaport ve Seyahat Belgesi Harçları Tüzüğü’ndeki değişiklik şöyle:

“Beş yıl süreli pasaport (diplomatik pasaportlar dahil) 225 TL’den 239 TL’ye; iki yıl süreli diplomatik pasaport 165 TL’den 175 TL’ye; bir yıl süreli diplomatik pasaport 110 TL’den 115 TL’ye; beş yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan pasaport  (diplomatik pasaportlar dahil) 450 TL’den 479 TL’ye; iki yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 330 TL’den 351 TL’ye;  bir yıl süreli kayıp edilen veya tahrip olunan diplomatik pasaportlar 220 TL’den 234 TL’ye;  seyahat belgesi 27 TL’den 28.50 TL’ye yükseldi.

Kıbrıs Gazetesi

 

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.