1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. İSRAİL-YUNANİSTAN-GÜNEY KIBRIS “ENERJİ GÜVENLİĞİ ŞEMSİYESİ”
İSRAİL-YUNANİSTAN-GÜNEY KIBRIS “ENERJİ GÜVENLİĞİ ŞEMSİYESİ”

İSRAİL-YUNANİSTAN-GÜNEY KIBRIS “ENERJİ GÜVENLİĞİ ŞEMSİYESİ”

Rum Savunma Bakanı Fotis Fotiu, Tel Aviv ve Atina’da yaptığı temasların sonuçlarını ve İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin hangi noktaya kadar varabileceğini açıklarken Rum yönetiminin İsrail’le işbirliğini, “enerji güvenliği” ve savunma başta

A+A-

“İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME ORTAK KARARI ALDIK”

“SAVUNMA ALANINDAKİ REÇETE ÇOK ŞEY YAPIP AZ KONUŞMAKTIR. SİLAHLI KUVVETLER BARIŞ ZAMANINDA DA MİLLİ ÇIKARLARIN YERİNE GETİRİLMESİNE KATKI KOYABİLİR”

“KIBRIS-İSRAİL-YUNANİSTAN SONBAHARDA DOĞU AKDENİZ’DE ORTAK TATBİKAT YAPACAK”

“YUNANİSTAN BARIŞ İÇİN ORTAKLIK’A KATILIMIMIZI DESTEKLİYOR”

“MEB’TEKİ EGEMENLİK HAKLARIMIZI SAVUNMAMIZA YARDIMCI OLACAK SİLAHLANMA PROGRAMLARI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYORUZ”

Rum Savunma Bakanı Fotis Fotiu, Tel Aviv ve Atina’da yaptığı temasların sonuçlarını ve İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin hangi noktaya kadar varabileceğini açıklarken Rum yönetiminin İsrail’le işbirliğini, “enerji güvenliği” ve savunma başta olmak üzere derinleştirmek istediğini söyledi.

Alithia’nın “Savuma Bakanı Fotis Fotiu Kartlarını Alithia’ya Açtı... İsrail-Yunanistan-Kıbrıs Enerji Güvenliği Şemsiyesi” başlığıyla aktardığı söyleşide Fotiu, İsrail ile güvence altına almaları gereken müşterek çıkarları olduğunu, bu ülke ile enerji güvenliği ve genel işbirliği konularında bir stratejik diyalog başlattıklarını ifade etti.

İsrail’le başlattıkları bu diyaloğun Güney Kıbrıs’ın çıkarlarının –bütün anlamlarıyla birlikte- güvence altına alınmasıyla ilgili olduğunu belirterek “enerji güvenliği olmadan enerji işbirliğinden söz edilemez” diyen Fotiu şunları da ekledi:

“Elbette böyle bir işbirliği kimseye tehdit değil. Savunma Bakanlığı’nın yetki alanları bağlamında enerji güvenliği, teknoloji değişimi, eğitim, arama ve kurtarma ve sair konularda kapsamlı bir işbirliği stratejisi oluşturma hedefi ile hareket ediyoruz.”

Fotiu’ya, Anastasiadis’in İsrail’le kurmak istediği ilişkilerin enerji alanıyla sınırlı görünmediği çünkü kendisinin (Fotiu) geçen hafta gerçekleştirdiği temaslar sırasında iki taraf arasında askeri alandaki ilişkilerin derinleştirilmesiyle de ilgili kararlar alındığı hatırlatılarak, bu tür bir işbirliğinin mümkün olup olmadığı soruldu, özetle şu cevabı verdi:

“İSRAİL SAVUNMA BAKANLIĞI İLE ASKERİ İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRME ORTAK KARARI ALDIK”

“Halklarımızın malum çıkarlarına ve uluslararası hukuka uygun olması şartıyla İsrail, Lübnan ve Mısır gibi bütün dost ve komşu ülkelerle her türlü işbirliği mümkün. İsrail devleti ile bugüne kadar arama ve kurtarma, gizli bilgilerin karşılıklı korunması, savunma konularında karşılıklı anlayış konularında işbirliği anlaşmaları imzaladık. İsrail Savunma Bakanlığı ile bu işbirliğini derinleştirme ortak kararı aldık.

Başkan Anastasiadis’in kısa süre önce gerçekleştirdiği ziyareti sırasında İsrail’le başlattığı stratejik diyalog ülkelerimiz için yeni bir refah dönemidir. Ortak kalkınma, müşterek hidrokarbon yatakları, enerji ve su alanlarında çok taraflı karşılıklı anlayış memorandumları oluşturmak maksadıyla bir çerçeve anlaşmasını süratle tamamlama taahhüdümüze bağlıyız. Buna ilaveten turizm, yenilenebilir enerji kaynakları, telekomünikasyon, sağlık, teknoloji ve ticaret alanlarıyla ilgili fırsatlar da var.

Kıbrıs birçok şekilde İsrail’le bağlantılıdır. Kıbrıs İsrail için güvenilir ve öngörülebilir bir ortaktır. Denizde de müşterek çıkarlarımız var. AB’nin en doğu sınırı ve aynı zamanda İsrail’le sınır teşkil eden Kıbrıs bütün Doğu Akdeniz ülkeleri ve Arap ülkeleriyle ezelden beri yürüttüğü iyi ilişkileri ile çeşitli bölgesel anlaşmazlıklarda arabulucu ve iletişim köprüsü olma olanağına sahiptir. İsrail bu rolümüze olumlu bakıyor.”

Gazetenin “İsrail ve Yunanistan’la bir savunma şemsiyesi oluşturmayı mı planlıyorsunuz” sorusuna muhatap olan Fotis Fotiu şu cevabı verdi:

“SAVUNMA ALANINDAKİ REÇETE ÇOK ŞEY YAPIP AZ KONUŞMAKTIR. SİLAHLI KUVVETLER BARIŞ ZAMANINDA DA MİLLİ ÇIKARLARIN YERİNE GETİRİLMESİNE KATKI KOYABİLİR”

“Savunma alanındaki reçete, çok şey yapıp az konuşmaktır. Ancak, stratejik planımız temelinde, uluslararası meşruiyet içerisinde ülkemizde ve bölgede barışı, güvenliği, istikrarı ve kalkınmayı güvence altına almak için sistemli çalıştığımızı söylemekle yetineceğim. Bu çerçevede de Savunma bakanlıklarımızın oynayacak çok önemli rolleri var. Modern dünyada silahlı kuvvetler barış dönemlerinde de milli çıkarların yerine getirilmesine katkı koyabilir. Asimetrik tehditlerin göğüslenmesinde, arama ve kurtarmada, insani ve barış misyonlarına eşlikte olduğu gibi...

Yunanistan Savunma Bakanlığı ile ilişkilerimiz çok sıkıdır ancak bu işbirliğini derinleştirip Doğu Akdeniz bölgesindeki yeni stratejik olgular temelinde güçlendirmemiz şart. Bu nedenle görüşmemiz sırasında Yunan mevkidaşımla bölgedeki yeni stratejik olguları ve yeni gelişmeleri dikkate alarak işbirliğimizi yeniden planlama yöntemlerini ele aldık. Bunun yanında diğer bir dizi hassas meseleyi de irdeledik. Bunlar bölgedeki ve Orta Doğu’daki durum, Münhasır Ekonomik Bölge içindeki gelişmeler ve Türkiye tarafından sürdürülen tehdit ve itirazlarla alakalıydı. Sayın Panayotopulos’la ele aldığımız bir diğer konu da özellikle hassas ve dikkatli icraatlar gerektiren enerji güvenliği konusuydu. İsrail, böyle bir işbirliği geliştirdiğimiz komşumuzdur ancak başka ülkelerin de iştirakini göz ardı etmiyoruz. Yunanistan da enerji güvenliği planlamasına katılmak istiyor görünüyor. Önümüzdeki birkaç ayda sonuç alabilmek için bu hassas konuda yoğun çalışmak istiyoruz.”

“KIBRIS-İSRAİL-YUNANİSTAN SONBAHARDA DOĞU AKDENİZ’DE ORTAK TATBİKAT YAPACAK”

Fotiu, Güney Kıbrıs-İsrail-Yunanistan arasında üçlü işbirliği ileri götürülüp götürülmediği ve bu üç ülkenin güvenlik konularında ortak tatbikatlar yapıp yapmayacakları sorusuna karşılık da şu cevabı verdi:

“Gerçekten de, İsrail ve Yunanistan’a peş peşe gerçekleştirdiğim ziyaretler üç ülke arasında müşterek arama kurtarma tatbikatına karar verilmesi sonucunu doğurdu. Tatbikat Doğu Akdeniz bölgesinde, sonbaharda icra edilecek. Tabii Lübnan, Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık gibi üçüncü ülkeler ve Avrupa ülkeleriyle de bu tür tatbikatlar yaptık ve sürdürmeyi planlıyoruz. Her iki görüşmemde de (İsrail ve Yunanistan) enerji güvenliği konusunda stratejik bir diyalog başlaması arzusu ortaya çıktı.”

“YUNANİSTAN BARIŞ İÇİN ORTAKLIK’A KATILIMIMIZI DESTEKLİYOR”

Yunanistan’daki temaslarında, Güney Kıbrıs’ın Barış İçin Ortaklık’a katılım niyetinin de ele alınıp alınmadığı sorulduğunda, bu programa katılımın Anastasiadis hükümetinin önceliklerinden biri olduğuna vurgu yapan Fotiu, gerek Savunma Bakanı Panayotopulos’un gerek Dışişleri Bakanı Avramopulos’un, Yunanistan’ın desteğini yineleyip, bütün aşamalarında destek ve teknik bilgi sağlama sözü verdiklerini anlattı.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) bugün içinde bulunduğu durum sorulduğunda ise Güney Kıbrıs’ın yaşamakta olduğu ekonomik krizden, bütçesinin azalmasından dolayı RMMO’nun da etkilendiğini söyleyen Fotiu “Ancak krizin savunmamızı, güvenliğimizi etkilemesine izin veremeyiz” dedi, özetle şunları ekledi:

“Kıbrıs, Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki egemenlik haklarımızı da sorgulamakta olan Türkiye’nin işgal ordularının sürekli ve istikrarlı tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu sürece silahlı kuvvetlerimizi takviye, stratejik hedefimizdir. Ekonomik kriz silahlı kuvvetlerimizi takviyeyi sürdürmemize ne gerekçe, ne de nedendir. Hedefimiz, milli misyonunu yerine getirebilecek esnek ordu oluşturmak için savunma bütçemizi, güvenlik ve savunma alanlarında verimli ve etkin hale getirecek şekilde iyileştirmektir.

“MEB’TEKİ EGEMENLİK HAKLARIMIZI SAVUNMAMIZA YARDIMCI OLACAK SİLAHLANMA PROGRAMLARI ÜZERİNDE YOĞUNLAŞIYORUZ”

Tabii, ekonomik darboğazda önceliklerimizi belirleyerek ilerliyoruz. Şu anda bizim için öncelik de Kıbrıs MEB’indeki egemenlik haklarımızı güvence altına alabilmektir. Doğal zenginliğimizin değerlendirilmesi egemenlik hakkımızdır ve bunu kimse sorgulayamaz. Dolayısıyla MEB’in doğru yönetilmesi ve buradaki egemenlik haklarımızı savunma çabalarımıza yardımcı olacak silahlanma programları üzerinde yoğunlaşıyoruz. Diğer silahlanma programlarında ve diğer güvenlik alanlarında da modernizasyon çabalarımıza, ekonomik olanaklarımız çerçevesinde devam edeceğiz.”

Kaynak:TAK

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.