1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. YENİ YYK ÜYESİ ALİ FAHRİOĞLU
YENİ YYK ÜYESİ ALİ FAHRİOĞLU

YENİ YYK ÜYESİ ALİ FAHRİOĞLU

Yeni YYK Üyesi Ali Fahrioğlu

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığında saat 11.00’de toplandı.

Genel Kurulda başkanlığın genel kurula sunuşlarının ardından meclis içtüzğünün 62. Maddesi tahtında konuşmalara yer verildi.
İlk konuşmayı UBP grubu adına UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Merkezi İhale komisyonu konusunda yaptı.

Tatar, konuya ilişkin Hükümetin sessizlik içerisinde olduğunu belirterek, basında yer alan haberlere de atıfta bulunarak merkezi ihale komisyonu başkanının görevden alınıp alınmadığını sordu.

Tatar, Komisyon başkanının 3 yıl olması gereken görev süresi içerisinde görevden alınıp birkaç gün sonra geri görevine gelmediğini savunarak, Merkezi ihale komisyonunun itibarsızlaştırıldığını savundu.

YDP Genel başkanı Erhan Arıklı da elektrik jeneratör alımı ve Merkezi İhale Komisyonu konularında söz aldı.
Arıklı, Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan bir takım işler yapıldığını ifade ederek, Kamu İhale Yasası konusunda Meclis komitesindeki çalışmalarda ciddi tartışmalar yaşandığı bir dönemde bu gibi gelişmeler yaşanmasının rahatsızlık yarattığını kaydetti.

Merkezi İhale Komisyonun önünde tarihinin en önemli ihalelerinden biri olduğunu ifade eden Arıklı, tüm eleştiri ve ısrarlarına rağmen 4 jeneratör için ihale kararı alındığını anlattı.
Arıklı, Kabloyla ülkeye elektrik getirilmesi konusunda Bakan Nami’nin KKTC’nin üzerine düşeni yaptığını söylediğini belirterek, bunun için KIBTEK’in birimlerine ayrılması şartı olduğunu savundu .

Maliye Bakanı Serdar Denktaş konuşmaları yanıtladı.
Denktaş, Merkezi İhale komisyonu başkanı hakkında aldığı şikayetler ve rekabet kurulundan gelen bilgiler üzerine geçen hafta görevden alınmasına ilişkin bir gereksinim hissettiğini, konuyu Bakanlar Kurluna ilettiğini, müsteşarı vasıtasıyla görevden ayrılmasının istendiğini, önce kabul ettiğini ardındansa bu kararından vazgeçtiğini anlattı.

“Meyve veren ağaç taşlanır” diyen Denktaş, kendisinin görevini yapmaya çalıştığını ve buna da devam edeceğini söyledi.
Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Hükümette oldukları dönemde Devlet emlaktan yapılan kiralamalara ilişkin yazılı olarak talepte bulunduğunu belirten Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu dosyanın hazırlandığını, raporun tamamlanmasıyla bilgilerin paylaşılabileceğini kaydetti.

Kamu İhale Yasasında gerekli görünen değişikliklere ilişkin çalışmaların devam ettiğini de kaydeden Denktaş, mülklerin ihale yasasından çıkarılması talebinin ise yeni bir yetki talebi olmadığını, bu hakkın Devlet Emlak Malzeme yasasında zaten var olduğunu kendisinden önceki bakanların da bunu kullandığını belirtti.

Rauf Denktaş Üniversitesi konusundaki eleştirilere de yanıt veren Denktaş, “Başınız tavana vursa da Rauf Denktaş Üniversitesi kuruldu ve bu üniversite yaşayacak. Bu konuyu temcit pilavı gibi ısıtmaktan vazgeçin” dedi.

Organize bir şekilde saldırılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Denktaş, sanayi bölgeleri ve otellerin tümümün aynı uygulama ile gerçekleştiğini kaydetti.
Serdar Denktaş, Söz konusu tavırların, Bu ülkede yerel yatırımcı istemiyoruz denilmesiyle aynı anlamda olduğunu belirtti.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Cumhuriyet Meclisindeki basın mensuplarından konuşmasını haberleştirmemesini de istedi.

Denktaş, kurumlardaki editörlerin ve yazı işlerinin öne çıkardığı manşetlerin konuşmasını yansıtmadığını, birçok kişinin içeriği okumadığını bunun kendini rahatsız ettiğini ifade etti.

UBP milletvekili Nazım Çavuşoğlu da usul hakkında söz aldı.

Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın konuşmasındaki tavırlarını eleştirdi.
Nazım Çavuşoğlu, Denktaş’ın soru kabul etmemesinin ise içtüzüğe göre doğru olmadığını savundu.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da İçtüzüğün 62’nci maddesine ilişkin maddeyi okuyarak Çavuşoğlu’nu yanıtladı.

Uluçay, Bakanların konuşma yapma ya da sorulara yanıtı verme zorunluluğu olmadığını vurguladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de jeneratör alımına ilişkin süreci birçok kez detaylı bir şekilde aktardığını hatırlatarak, İhale keşif bedelinin henüz belli olmadığını belirtti
Nami, Türkiye’den enterkonnekte kablo konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı ve sürecin hassasiyetine uygun şekilde en üst seviyede toplantılarla iki tarafın da çıkarına olacak şeklide yürütüldüğünü belirtti.

Ekonomi Bakanı Nami, Bu konuda son noktaya gelinememesinde hiçbir tarafın suçu olmadığını, konunun bu şekilde gündeme getirilmesini ise doğru bulmadığını vurguladı.
“Bize düşen her noktada üzerimize düşeni yaptık “diye vurgulayan Nami, konuya ilişkin herhangi bir ön şartın ise olmadığını vurguladı.

Bakan Nami, Türkiye’den kabloyla elektrik gelse bile yerel üretimden vazgeçilmesinin söz konusu olmayacağını da altını çizdi.

Başbakan Tufan Erhürman da Merkezi İhale Komisyonu başkanının görevden alınması ve yerine birinin atanması konusunun Bakanlar Kurulunda paylaşıldığını ve başsavcılıktan görüş istenmesi uyarısında bulunduğunu bunun yasanın 10. Maddesi gereğince atanmaları düzenlendiğini kaydederek ilgili fıkrayı okudu. ,

Buna göre MİK başkanının 3 yıl görevlendirileceği ve yeniden atanamayacağının görüldüğünü bunun da yeniden atanmak için pazarlıklara girilmesine engel olmak için olduğunu farklı sebeplerle boşalırsa yerine birinin atanabileceğini anlattı. Erhürman, neyi yerinde görmediğini açıklayarak “1 kuruma bağımsızlık vermek istiyorsanız ve alınmasını belli koşullara bağlıyorsanız atama sırasında Maliye bakanına tek başına yetki vermiş oluyorsunuz. Dilediğini atama şansı verildiğiniz kişi değişirse aynı yere gelen değişemiyor ve ben bunu doğru bulmuyorum. “dedi.
Erhürman, “Başbakan Yarımcısı ve benim iradem başsavcılıktan görüş alınması yönünde oldu ve bu doğrultuda adım atıldı” dedi.

Bakanlar Kurulundan yeni kiralama geçirmediklerini sadece uzatma kararı verdiklerini söyleyen Erhürman, gözlerinden kaçan bir şey olduysa ve uyarılırlarsa hemen iptal edebileceklerini de belirtti.

Erhürman, yasanın Mecliste onaylandığı 16 Kasım’dan itibaren yeni kiralama yapılmadığını düşündüğünü ama tüm yenilenen kiralamaları talep edeceğini ve yeni kiralama yapmama ilkeleri doğrultusunda detaylı incelemeye sunacağını kaydetti.

Getirilecek liste içerisinde hukuka aykırı kiralama yapıldıysa iptal etmeye hazır olduklarını yineleyen Erhürman, “gereği yapılmazsa o zaman konuşuruz” dedi.

Elektrikte enterkonnekte sisteme de değinen Erhürman, bu konudaki görüşlerini Türkiye yetkilileri de dahil olmak üzere defalarca paylaştıklarını hatırlattı. Erhürman, şu anda fizibilite çalışmalarının devam ettiğini aktararak, çalışma ile ‘daha ucuz elektrik, daha temiz enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanılmasının’ hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların Ardından İstatistik Kurumu Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı CTP milletvekili Armağan Candan’ın Komite raporunu milletvekilerinin bilgisine getirilmesinin ardından ilk sözü UBP milletvekili Özdemir Berova söz aldı.

Berova, yasa tasarısının önemine işaret etti ve bazı kaygılarını paylaştı.

Özdemir Berova, İstatistik şubesinin DPÖ altında bir müdürlükten müsteşarlık seviyesinde yeniden reorganizasyona gidildiğini belirtti.

Bu kurumdan beklenen en temel işlevin dünyadaki istatistiki kurumlar gibi Devletin verilerini toplayarak, analizleri doğrultusunda ülkenin ihtiyaçlarının belirlenmesi adına çalışma yapması olduğunu kaydetti.

Devlet kurumlarından gelecek olan verilerin akışkanlığının sağlanması gerektiğini vurgulayan Berova, e- devlet projesinin hızlanması gerektiğini belirtti.

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Devletler için istatistik kurumunun çok önemli olduğunu ifade ederek komite üyesi olarak parti olarak bu yasaya destek verdiklerini söyledi.

Verilerin önemli olduğunu kaydederek, müzakere masasında nüfusla ilgili çeşitli tartışmalar yaşandığını hatırlatan Hasipoğlu, nüfus bilgisiyle ilgili detayları Meclisten talep ettiğini Başbakanın bu yazılı sorusuna cevap verdiğini de kaydetti.

Bilgileri paylaşarak İstatistik verilerinin önemine değinen Hasipoğlu, İstatistik birimin kurulmasıyla doğru verilere bilgilerin paylaşabileceğini kaydetti.
YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da İstatsitik kurumunun verileriyle Devletin önünü görebileceğini ifade etti.
Arıklı, istatistik kurumunu müsteşarlık altında örgütleyerek DPÖ’den koparılmasının doğru olup olmadığının sorgulanması gerektiğini , DPÖ’nün güçsüzleştirleceğini belirtti.

İstatistik kurumunda yönetim kurulu öngörülmemesini eleştiren Arıklı, yasa altında oluşturulacak ve yılda iki defa toplanması öngörülen Danışma Konseyinin siyasetin göbeğine çekilebilecek bir yapısının olduğunu savundu.

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da istatistik bilgilerin plan proje hazırlamak konusunda önemli olduğunu söyledi.

Amcaoğlu DPÖ Değişiklik Yasa Tasarısı’yla ilgili yasalaştırma çalışmalarında eksiklik ve sorunlar olduğunu söyledi. Bu tasarıyla birlikte Meclis’e getirilmesi gereken başka yasa çalışmaları, yapılması gereken başka işlemler olduğunu ifade eden Amcaoğlu bu yapılmadığı için yasanın kadük olacağını söyledi. Kadro çalışması, teknik çalışma yapılmadığını, hukuk görüşü alınmadığını buna rağmen konunun Bakanlar Kurulu’na götürüldüğünü dile getiren Amcaoğlu “Bizimle dalga geçmeyin” şeklinde konuştu. Bu çalışmanın güzel ve doğru bir çalışma olduğunu söyleyen Amcaoğlu eksikliklerin acilen giderilmesi ve Meclis tatile girmeden bu yasanın geçirilmesini talep etti.
UBP Milletvekili Ersan Saner de ilgili yasa tasarısının ülkedeki pek çok soruna merhem olacak bir çalışma olduğunu kaydetti. İstatistiki verilen önemine değinen Saner önceden bakanlık yapmış biri olarak istatistiki verilerden noksan her projenin başarıya ulaşma şansının çok az olduğunu ifade etti. Saner buna turizm sektörü istatistiklerinden örnekler verdi.

Saner, Yasanın 13. Maddesine ilişkin eleştirilerde de bulunarak sadece bu maddeye olumsuz oy kullanacaklarını anlattı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı CTP milletvekili Armağan Candan söz alarak yasa tasarısına ilişkin bazı eleştirilere açıklık getirdi.

Yasa tasarısı daha sonra madde madde görüşüldü ve bazı maddelerinde düzeltmeye gidildi.
Yasa tasarının bütünün oylanması ivediliği olmadığı için bir sonraki birleşime bırakıldı.
Daha sonra Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporu milletvekillerinin bilgisine getirildi.

Raporun onaylanması ile Halkın Partisi’ni temsil eden Hasan Hastürer’in istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe oybirliğiyle Ali Fahrioğlu getirildi.
Genel Kurulun bir sonraki birleşimi yarın gerçekleştirilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.