1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. 6 YIL ÇALIŞMA-İŞ KURMA İZNİYLE ÇALIŞANLAR
6 YIL ÇALIŞMA-İŞ KURMA İZNİYLE ÇALIŞANLAR

6 YIL ÇALIŞMA-İŞ KURMA İZNİYLE ÇALIŞANLAR

Ve daha birçok önemli konuyu Gürpınar açıkladı.ASGARİ ÜCRET…BELEDİYELER...YENİ LAPTA HUZUREVİ...YENİ CEZAEVİ...gibi başlıklar ve daha birçokları...

A+A-

ÖNCELİKLİ HEDEFLER: BELEDİYELER, ASGARİ ÜCRET, DAİMİ İKAMETGAHLA İLGİLİ YASALAR…

SIĞINMA EVİ, YENİ LAPTA HUZUREVİ VE YENİ MERKEZİ CEZAEVİ YAPIMINA 2016’DA BAŞLANACAK

ASGARİ ÜCRETE, NİTELİĞE VE KIDEME GÖRE KADEMELENDİRME ÖNGÖRÜLÜYOR; KOMİSYONUN YAPISI DA DEĞİŞECEK…

GÜRPINAR: “SOSYAL SİGORTALILARIN YÜZDE 48’İNİN YATIRIMI, ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILIYOR... ASGARİ ÜCRETİN BU KADAR GENEL VE GEÇERLİ ÜCRET HALİNE GELMESİ OLUMSUZLUKTUR”

"BELEDİYELERDEKİ SORUNLAR ARTIK ERTELENEMEYECEK NOKTAYA GELDİ. ŞU ANDA 28 BELEDİYENİN 20 TANESİ SIKINTILIDIR. TEDBİR ALMAZSAK, BELEDİYELERİN 28’İ DE AYNI DURUMDA OLMA POTANSİYELİ TAŞIYOR… HAZIRLADIĞIMIZ TASARIYLA BU SORUNU TARİHE GÖMECEĞİZ"

“YURTTAŞLIK YASA TASARISI, DAİMİ İKAMETGAH YASA TASARISI VE YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ YASA TASARILARI HALEN MECLİS KOMİTESİNDE”

“DAİMİ İKAMETGAH ÖNCELİĞİMİZ… 6 YIL ÇALIŞMA-İŞ KURMA İZNİYLE ÇALIŞANLAR DAİMİ İKAMETGAH VE BEYAZ KİMLİK ALACAK”

Çalışma yaşamı ve günlük hayatla ilgili birçok önemli sorumluluğu bünyesinde barındıran İçişleri ve Çalışma Bakanlığı, 15 Temmuz'da kurulan CTP-UBP koalisyon hükümetinin programında takvimlendirilen hedeflere zamanında varabilmek için çalışıyor.

Bakanlığın öncelikleri arasında belediyelerle ilgili acil düzenlemeler içeren tasarı yanında Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasası, Daimi İkametgah Yasası, geçen hükümet döneminde yasallaşan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi'nin fiilen çalışmaya başlaması, sığınma evi, Lapta Huzurevi ve Merkezi Cezaevi için yeni binalar yapılması yer alıyor.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, Sosyal Sigortalıların yüzde 48’inin yatırımının asgari ücret üzerinden yapıldığını, bunların bir kısmını daha yüksek ücret alsa da asgari ücret üzerinden yatırım yapanlar oluşturduğunu belirterek, dünya genelinde asgari ücretle çalışan oranı yüzde 15’ken, ülkede asgari ücretin bu kadar genel ve geçerli ücret haline gelmesinin “olumsuzluk” olduğunu dile getirdi.

Belediyelerdeki maddi sorunlara işaret eden ve 28 belediyeden 20’sinin büyük sıkıntı yaşadığını kaydeden Gürpınar, artık ertelenemeyecek noktaya gelen bu sorunları çözecek 4 maddelik bir tasarı hazırladıklarını ve bunu Meclis açılır açılmaz süratle geçirmek istediklerini söyledi.

Gürpınar, belediyelerin durumundaki aciliyeti “tedbir almazsak bütün belediyeler aynı durumda olacak. Hazırladığımız tasarıyla bu sorunu tarihe gömeceğiz” ifadeleriyle vurguladı.

HÜKÜMET PROGRAMI MAKAM ODASI DUVARINDA

Makam odasındaki duvarda hükümet programı yer alan Gürpınar, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, "Sarıyla boyanmış olanlar benim konularım...  6, 9, 12 ve 18 aylık takvimlendirilmiş işler var. Onları mutlaka yapacağız, hatta takvimlerden daha önce yapacağız" dedi.

 “ÖZEL SEKTÖRDE SENDİKALAŞMAYI TEŞVİK EDECEĞİZ”

Özel sektörde sendikalaşmayı teşvik edecek bazı projeleri bulunduğunu, konunun hükümet programında da yer aldığını ifade eden Gürpınar, “Düşüncemiz, sendikalaşmayı yasayla zorunlu hale getirmek değil ama teşvik edici adımlar atacağız. Özellikle kamuya verilen taşeronluk hizmetlerinden başlayarak, daha özel düzenlemeler yapacağız” diye konuştu.

Gürpınar, birkaç noktayı gözden geçirdikten sonra kısa süre içinde Bakanlar Kurulu gündemine alacakları Asgari Ücret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na son derece önem verdiklerini, toplumun büyük kesimini de ilgilendirdiğini söyledi.

“SOSYAL SİGORTALILARIN YÜZDE 48’İNİN YATIRIMI ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN YAPILIYOR”

Konunun hem rakamın tespiti, hem de çalışan kesimin çok büyük bölümünün asgari ücret üzerinden çalışıyor veya yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapılıyor olması nedeniyle önemli bir sorun olduğunu ifade eden Gürpınar, halen sosyal sigortalı çalışanların yüzde 48’inin yatırımlarının asgari ücret üzerinden yapıldığını gördüklerini kaydetti.

ASGARİ ÜCRET… “HER İKİ HALDE DE OLUMSUZ”

Aziz Gürpınar, bunların bir kısmı gerçekte asgari ücret alırken, bir kısmının ise daha yüksek ücret aldığı halde yatırımlarının asgari ücret düzeyinden yapıldığını belirterek, “Her iki halde de, sonuç olumsuz bir durumdur. Çünkü bu kadar geniş bir kesim insanın asgari ücret seviyesinde ücret alması, asgari ücretin genel ve geçerli bir ücret haline gelmesi olumsuzluktur” diye konuştu.

Dünya geneline bakıldığında, çalışan nüfusun yüzde 15 kadarının asgari ücretle çalıştığının görüldüğünü ve bunun doğal olduğunu belirten Bakan Gürpınar, asgari ücretten iş hayatına yeni başlamış, vasfı, niteliği olmayan kişilere ödenen ücretin anlaşılması gerektiğini; ancak insanların çalışma hayatları boyunca niteliksel olarak kendilerini geliştirdiğini ve kıdemlerinin arttığını; bunun da farklı ücretler almalarını gerektirdiğini anlattı.

NİTELİĞE GÖRE ASGARİ ÜCRETTE FARKLILAŞMA

Gürpınar, “Normal bir çalışma hayatı içinde bunun olması beklenir ancak ülkemizde bu konuda olumsuz bir tablo vardır ve biz bu olumsuz tabloyu değiştirmek durumundayız. İnsanların niteliklerine göre, ücretlerinde de bir farklılaşma gündeme gelmesi gerekir. Asgari Ücretler Yasa Tasarısı'nda belli başlı 3 hususta değişiklik öngörmekteyiz” dedi.

Yasayla getirmek istedikleri “asgari ücrette niteliğe bağlı farklılaşma” konusunda bilgi veren Aziz Gürpınar, diploma, belge, mesleki sertifika gerektiren meslekleri icra edenlerin, genel asgari ücretin en az yüzde 15 arttırılmış şekildeki bir miktar almasını öngördüklerini söyledi.

Bakan Gürpınar, bunun aynı zamanda işgücü niteliğinin artırılması ve belgelendirilmesi çalışmalarına da destek olacak bir düzenleme olacağına işaret etti.

Gürpınar, hem tüketici, hem de işi yapan insanlar açısından daha olumlu sonuçlar hedeflediklerini belirterek, sahip olunan belgeler ve daha sonraki sertifikalı nitelik değişimlerinin çalışanların ücretlerine yansımasını hedeflediklerini söyledi.

Mesleğe yeni girmiş kişilerin bir yıllarını tamamlamalarından sonra bir defaya mahsus ücretlerinin, genel asgari ücretin en az yüzde 5 artırılmasıyla belirlenecek ücretten az olmaması yönünde de bir düzenleme öngördüklerini anlatan Aziz Gürpınar, dolayısıyla hem bir yılını tamamlamış, hem de niteliğini sertifikalarla artıran çalışanlar için ücret farklılaşması yapılacağını kaydetti.

Gürpınar, bu düzenlemeyle genel olarak çalışanların maaşlarında kademelendirmeyi sağlamasını öngördüklerini belirterek özetle şöyle konuştu:

"Çünkü biz özel sektör ücretlerine çok fazla müdahil olmak istemiyoruz. Özel sektörün kendi arz-talep dengesi içinde ücret belirlemesi gerekiyor. Onlara kamudaki gibi barem skalası düşünülemez, bu özel sektörün ruhuna, dinamizmine aykırıdır. Bunu kesinlikle öngörmüyoruz. Ama iki noktada müdahale öngörüyoruz. Bunlarla geri kalan ücretleri de kendi içlerinde bir kademelendirmeyi getirecektir diye düşünüyoruz."

DAHA KATILIMCI BİR ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU... TEMSİLİYETLER DEĞİŞECEK...

Yeni yasayla, Asgari Ücret Komisyonu'nun yapısında, katılımcılığın artırılmasının hedeflendiği değişiklikler öngörüldüğünü ifade eden Bakan Gürpınar, halen 15 üyenin 5'inin devlet, 5'inin işveren, 5'inin de işçi temsilcisi olduğunu; yeni düzenlemede İşverenler Sendikası'ndan 5 temsilci yerine işverenleri temsil eden 5 farklı örgütten birer temsilci öngördüklerini açıkladı. Ticaret Odası, Sanayi Odası, Müteahhitler Birliği, Otelciler Birliği ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'nın birer temsilcisinin işverenler adına komisyonda yer alacağını kaydeden Gürpınar, 5 işçi temsilcisinin de en çok üyeye sahip sendika yerine, en çok üyeye sahip ilk üç sendikadan temsilcilerin yer almasını öngören bir düzenlemenin gündemde olduğunu bildirdi.

Bununla daha katılımcı bir anlayış öngördüklerini kaydeden Aziz Gürpınar, Asgari Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı hükümet programında öngörülen 9 aydan daha kısa sürede, yeni yıldan önce yasalaştırmayı öngördüklerini; kısa sürede Bakanlar Kurulu'na sunacaklarını açıkladı.

"BELEDİYELERDEKİ SORUNLAR ARTIK ERTELENEMEYECEK NOKTAYA GELDİ"

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, mali yapıları ve çalışanlarına sosyal güvenlik yatırımlarını yapamama boyutuyla büyük sıkıntı yaşayan belediyelerin bu sorunlarının artık ertelenemeyecek bir noktaya geldiğini ve mutlaka çözümlenmesi gerektiğini söyledi.

Gürpınar, belediyelerin kendi kurumsal ve mali yapılarının artık sürdürülebilir olmadığını; çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarının uzun süredir yapılmadığını ve mağdur olduklarını, özellikle emekliye ayrılan veya ayrılacak personele sıkıntı yarattığını; ayrıca sosyal güvenlik kurumları açısından da mağduriyetler bulunduğunu, belediyelerin birikmiş borçları yanında güncel yatırımları da yapmadığını, borcun içinden çıkılamaz ve ödenemez duruma geldiğini anlattı.

“BELEDİYELER, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR”

"Bu konuda mutlaka bir çözüm yolu bulunması lazım çünkü bu haliyle sosyal güvenlik kurumlarımızı da çok olumsuz etkilemektedir. Sosyal güvenlik kurumlarımızın mali yapısı bakımından, belediyelerin borçları günden güne daha büyük sorun haline gelmektedir" diyen Gürpınar, belediyelerin bu sorunlarını aşmak amacıyla biri geniş kapsamlı, diğeri de 4 maddelik iki tasarı hazırladıklarını ifade etti.

Aziz Gürpınar, Meclis'in yeni yasama yılına başlar başlamaz, 4 maddelik küçük tasarıyı sunacaklarını; yeni yıldan, hatta 2016 bütçesi görüşmelerinden önce mutlaka yasallaşmasını öngördüklerini vurguladı.

BELEDİYELERE KATKI YÜZDE 8.5'TEN YÜZDE 9'A... KIRSAL BELEDİYELERE EK 0.25

Belediyelerin acilen çözümlenmesi gereken sorunlarına çözüm getiren 4 maddelik tasarıyla, halen yerel gelirlerin yüzde 8.5'i olan belediyelere devlet katkı payını yüzde 9'a çıkarmayı; ayrıca nüfusu belli bir sayının altındaki özellikle kırsal bölge belediyelerine yüzde 0.25'lik ilave bir kaynak aktarmayı öngördüklerini açıklayan Gürpınar, böylece geliri daha düşük olan kırsal belediyelere mali durumlarını düzeltebilmeleri için pozitif ayrımcılık yapılacağını söyledi.

Bakan Gürpınar, yasa tasarısındaki ikinci maddeyle, çalışanların sosyal güvenlik yatırımlarıyla ilgili düzenleme öngörüldüğünü; buna göre iki ay üst üste yatırımlar yapılmazsa İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'nın devreye girerek, Maliye Bakanlığı'ndan o belediyeye yapılacak katkı payından otomatik olarak kesintiye gidilerek, ilgili sosyal güvenlik yatırımlarının yapılacağını ifade etti.

"BU SORUNU TARİHE GÖMECEĞİZ"

"Böylelikle biz geleceği kurtarmış olacağız ve gelecekte böyle bir sorunla karşı karşıya kalmayacağız; yani biz bu sorunu tarihe gömeceğiz" diyen Aziz Gürpınar, üçüncü maddeyle de belediyelerin borç stoklarının eritilmesi için 20 yıla kadar yayılan bir yapılandırmaya gidileceğini; her belediyenin ödeme gücüne göre taksitlendirme yapılacağını bildirdi. Gürpınar yürürlükteki mevzuatın taksitlendirmeye imkan vermediğini de ifade etti.

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, “Böyle bir yapılandırma planı gündeme gelecek ve böylece geriye dönük borç stoku da taksitlendirilerek eritilmiş olacak” dedi.

“BELEDİYELERİN PERSONEL GİDERLERİ GELİRLERİN YÜZDE 55’İNİ GEÇEMEYECEK”

Tasarıdaki dördüncü maddeyle, belediyelerin personel giderlerinin kontrol altına alınmasının öngörüldüğünü ifade eden Bakan Gürpınar, belediyelerin borçlarının bugünkü noktaya gelmesine yol açan ciddi yönetim zafiyetlerini dikkate alarak aynı sorunların tekrarlanmaması için “belediyelerin personel giderlerinin belediyelerin öz gelirleri ve devlet katkısının toplamının belirli bir oranından fazla olmamasının” hedeflendiğini anlattı.

Gürpınar, bu oranın ne olacağına Meclis komitesinde karar verileceğini ancak şu anki tasarıda yüzde 55 öngördüklerini dile getirdi. Bazı belediyelerin tüm gelirlerinin personel giderlerine harcandığını, yasa yürürlüğe girdiğinde bu kritere uymayan belediyeler için 2 yıllık geçiş süreci öngörüldüğünü kaydeden Aziz Gürpınar, 4 maddelik yasa tasarının Meclis açılır açılmaz gündeme getirip yasalaştırmak istedikleri acil tasarılar arasında yer aldığını söyledi.

“BU SORUNU ÇÖZMEZSEK, BİR SENE SONRA HİÇ ÇÖZÜLEMEYECEK NOKTAYA GELECEK”

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, “Bunu çok geciktirmeden, artık daha fazla ötelemeden yapmak zorundayız çünkü artık bu sorunu çözmezsek, bir sene sonra hiç çözülemeyecek noktaya gelecek. Hatta bu konuda geç kaldık. Bu tedbirler 3 sene önce olsaydı, belediyeler bu durumda olmazdı. Belki birkaçı gene sıkıntıda olurdu ama şu anda 28 belediyenin 20 tanesi sıkıntılıdır. Böyle bir tedbir almazsak bütün belediyeler, 28’i de aynı durumda olma potansiyeli taşıyor” ifadelerini kullandı.

Gürpınar, belediye sayısının azaltılmasıyla ilgili soru üzerine, bu konunun hükümet programında yer aldığını ve daha geniş, kapsamlı değişiklik tasarısında düzenleneceğini ifade etti. Gürpınar, şu anda rakam telaffuz etmek istemediğini belirterek “Ama sayının azaltılması, kurumsal ve mali yapıları yanında teknik kapasiteleri daha güçlü belediyelerin yaratılması lazım” dedi.

YURTTAŞLIK VE DAİMİ İKAMETGAH

Aziz Gürpınar, yurttaşlık ve daimi ikametgah konusunun da kronik ve ciddi bir sorun olduğunu ifade ederek Yurttaşlık Yasa Tasarısı, Daimi İkametgah Yasa Tasarısı ve Yabancıların Çalışma İzinleri Yasa Tasarılarının halen Meclis komitesinde bulunduğunu kaydetti.

Eski İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay döneminde, onun ciddi katkılarıyla hazırlanan bu tasarılara dönemin Çalışma Bakanlığı’nın da katkıda bulunduğunu anlatan Gürpınar, konuyu yakından bildiğini söyledi.

DAİMİ İKAMETGAHLA İLGİLİ TASARI ÖNCELİKLİ

Gürpınar, Daimi İkametgah Yasa Tasarısı’nı ivedilikle ele almak istediklerini, çünkü bu tasarıda büyük bir anlayış birliği sağlandığını açıkladı. Birçok insana gündelik hayatta kolaylık sağlanacağını, sorunların çözümleneceğini belirten Aziz Gürpınar, ardından da daha tartışmalı olmasını bekledikleri Yurttaşlık Yasa Tasarısı’nın görüşüleceğini ifade etti.
6 YIL ÇALIŞMA-İŞ KURMA İZNİYLE ÇALIŞANLARA DAİMİ İKAMETGAH VE BEYAZ KİMLİK

İçişleri ve Çalışma Bakanı Aziz Gürpınar, Daimi İkametgah Yasa Tasarısı’nın neler öngördüğüyle ilgili bilgi verirken, ülkede 6 yıl boyunca çalışma veya iş kurma izniyle çalışan ve yasal olarak ikamet eden yabancı uyruklu kişilere “daimi ikametgah hakkı” verileceğini, bunun da beyaz kimlikle ifade edileceğini açıkladı.

Aziz Gürpınar, böylece bu kişilerin vize uygulamalarından ve her yıl çalışma izni alma prosedüründen kurtulacağını, ayrıca gündelik hayatta birçok faydaları olacağını; bu durumdaki kişilerin 2 veya 3 yılda bir yapacakları beyanlarla bilgilerinin güncelleneceğini söyledi.

Gürpınar, bu kapsamdaki kişilerin Yurttaşlık Yasası’nda düzenlenecek süreyi tamamlamaları halinde yurttaşlık hakkından da yararlanacağını ifade etti. Gürpınar, halen Meclis komitesi gündemindeki tasarıda bu sürenin 15 yıl olarak öngörüldüğünü bildirdi.

TOCED VE SIĞINMA EVİ

Bakan Gürpınar, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’yle (TOCED) ilgili yasanın geçen yıl aralık ayında Meclis’te onaylandığını hatırlatarak “Bu önemli bir noktadır çünkü bu daireyle ilgili yasa sadece şiddeti önleme ve kadın sığınma evi düzenleme değil, kadının toplumdaki yerini ve statüsünü yükseltmeyi amaçlayan çok geniş kapsamlı bir bakış açısıyla hazırlandı” dedi.

“Fakat ne yazık ki kurumsal olarak bu dairenin kuruluşunu gerçekleştiremedik çünkü yasanın öngördüğü hizmetleri yerine getirecek kadrolar henüz tayin edilememiştir” diyen Aziz Gürpınar, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve hükümet değişikliği nedeniyle sürecin aksadığını; şimdi ilerleme sağlandığını; Kamu Hizmeti Komisyonu’nun öğretmen atamalarını tamamlamasının ardından bu daireyle ilgili münhalleri de tamamlamasını beklediklerini söyledi.

Gürpınar, yeni yıl öncesinde TOCED’in minimum düzeyde personelle faaliyete başlamasını öngördüklerini; 2016’da ise daha işlevsel olacağını kaydetti.

Lefkoşa’da kadın sığınma evi için yer tahsisi yapıldığını hatırlatan Aziz Gürpınar, 2016 bütçesinde bina inşaatının başlayacağını, bu proje için gerekli kaynağın ayrıldığını ifade etti. Gürpınar, şu anda Sosyal Riskleri Önleme Vakfı bünyesindeki kadın sığınma evine de imzaladıkları protokolle mali katkı yaptıklarını da hatırlattı.

YENİ LAPTA HUZUREVİ 2016’DA

Aziz Gürpınar, 2016 yılında, eski Lapta Huzurevi binasının bulunduğu yerde yeni bir huzurevi inşa edileceğini; 2010’daki sel baskını sonrasında huzurevinin halen kiralanan bir turistik tesiste hizmet verdiğini belirtti.

YENİ CEZAEVİ 2016’DA

Bakan Gürpınar, Merkezi Cezaevi’ndeki tutuklu ve hükümlüleri topluma kazandırmak için meslek edindirme kurslarının süreceğini; şu anki binada fiziki yetersizlik olduğunu ve artık hizmet veremez duruma geldiğini söyledi.

Yeni, çağdaş ve modern bir cezaevi binasına ihtiyacı vurgulayarak “Böyle bir cezaevini yapmak artık kaçınılmazdır. Geçmişte de girişimler, tartışmalar oldu ve artık olgunlaştığını düşünüyorum. 2016 yılında yeni ve modern bir cezaevinin inşasına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.