1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. "KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"
"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"

"KOLTUK SEVDALISI DEĞİLİM"

“MAAŞ VERDİĞİMİZDE SEVİNİR OLDUK”

A+A-

Serdarlı Belediyesi Başkanı Salih Bayraktar,  4 yıllık görev süresini değerlendirdi, belediyenin mali yapısını yorumladı. Bayraktar, hükümetten beklentilerini kaydetti, önümüzdeki seçimlerde aday olup olmayacağı kararını ise henüz vermediğini söyledi

Duygu ALAN

 

Serdarlı Belediyesi Başkanı Salih Bayraktar, kırsal belediyelerin ayakta kalmasının ancak mali disiplinin sağlanması ile mümkün olduğunu söyleyerek, “Bu disiplin de harcamanın gelire göre yapılması ile mümkündür” dedi.

Bayraktar, yıllar içerisinde mali disiplin gerçeğinin özellikle kırsal belediyelerde göz ardı edildiğini ve gelinen noktada halkta “belediyeler battı” algısının oluştuğunu ifade etti.

Serdarlı Belediyesi’nin öz kaynak gelirlerini 3 kat arttırdıklarını söyleyen bayraktar, “Ancak bugün dahi mali bakımdan zorlanarak yürüttüğümüz bir yapıda” dedi.

Salih Bayraktar, Serdarlı Belediyesi’nin personel yapısındaki giderlerinden dolayı bütçesinin sanki personel ödeyen bir yapıya ulaştığını kaydederek, önümüzdeki dönemde de personel yapısını daha da disiplin altına almak gerektiğini, personelin sayısal olarak daha aşağıya çekilmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktar, ürettiği hizmetin maliyetinin daha aşağıya düşmesi için iş araç ve gereçlerinin de yenilenmesi gerektiğini kaydetti.

Salih Bayraktar,  4 yıllık görev süresini Havadis’e değerlendirdi, belediyenin bu günkü mali yapısı hakkında bilgi verdi.

Bayraktar, hükümetten beklentilerini kaydetti, önümüzdeki seçimlerde aday olup olmayacağı kararını ise henüz vermediğini söyledi.

 

Soru: Kırsal belediyelerde kent belediyelerine göre mali sıkıntılar daha ciddi boyutta. Bunun nedeni ve çözümü sizce nelerdir? Ne gibi önlemler alınabilir?

Bayraktar: Kırsal belediyelerin mali disiplininin kesinlikle sağlanması gerekmektedir. Bu ayakta kalabilmenin temel koşuludur. Bu disiplin de harcamanın gelire göre yapılması ile mümkündür. Ancak yıllar içerisinde bu gözetilmedi ve ne yazık ki kırsal belediyelerde bu günkü sıkışıklık ve tartışılan pozisyonlar doğdu. Gelinen noktada halkta ‘Belediyeler kötü durumda, iş yapamayacak durumda’ algısı oluştu. Sağlıksız koşulların ortadan kalkması için temel koşulun oluşması lazım. Kırsal belediyelerdeki en büyük zorluk, gelir kaynaklarının yetersiz olması, devlet katkı payının 1 yıl boyunca aynı kalmasıdır. Kırsal belediyelerde can yakan bir diğer problem de bütçe geçmemiş olmasına rağmen 2018 yılının devlet katkı payı yansımadan maaşlara yüzde 7 oranında zam yapılması oldu. Bu da özellikle sarsıntılı belediyelerde ciddi sıkıntılar yaşattı. Personelimizin karşısında bizleri sıkıntıya soktu. Piyasadaki ilişkilerimizi bozdu. Tabi bu sorun önümüzdeki günlerde aşılacak ama bu süreç içerisinde KKTC’de yaşayan insanlar üzerinde ‘belediyeler batıyor’ algısı oluştu.

Soru: Serdarlı Belediyesi’nin bugünkü mali yapısı ne durumda?

Bayraktar: Serdarlı Belediyesi öz kaynak gelirlerini 3 katına çıkarmasına rağmen mali bakımdan zorlanarak yürüttüğümüz bir yapıda. Giderlerimizi o kadar disiplinli yürütmemize rağmen personel yapımızdaki ve personel maaşlarımızdaki giderlerimizden dolayı bütçemiz sanki persponel ödeyen bir bütçe yapısına ulaştı. Biz hayatın diğer alanlarında yapacak olduğumuz yatırımları maalesef kendi bütçemizden yapabilme şansına sahip pozisyonda değiliz. Personelin kesinlikle arttırılmaması lazımdır. Yeni dönemde kesinlikle istihdam yapılmaması gerekiyor. İşlerin var olan personel ve periyodik olarak iş bazında veya proje bazında hizmet satın alımı ile yürütülmesi gerekmektedir. Aslına bakıldığında belediyeler birer yönetme mekanizması olmalıdır ve çöpü dahi ihale etmek gerekmektedir. Görevi 35 personel ile devraldım bugün personel sayımız 32. Popülizm kelimesinin lügatten çıkması gerekiyor. Reklam yapacaksınız, makamınızı koruyacaksınız diye olmayan kaynakları personel istihdamı yaparak oya çevirmemek lazım. Bu noktada devlete bir görev çağrısında bunmak istiyorum. Belediyeler lütfen her yıl denetlensin. Özetle Serdarlı Belediyesi’nde önümüzdeki dönemde de yapılması gereken birinci iş personel yapısını daha da disiplin altına almaktır. Hem sayısal olarak aşağıya çekilmesi gerekiyor hem de ürettiği hizmetin maliyetinin daha aşağıya düşmesi için iş araç ve gereçlerinin yenilenmesi gerekmektedir. 31 Aralık itibari ile personele maaş olarak herhangi bir borcumuz yok. Ancak sosyal haklarını bugünlerde tamamlayacağız. Bunları da öz kaynaktan karşılayacağız.

Soru: Belediyelerin kamu borçlarının tahsilini öngören yasanın yaptırımı, 2020’ye ertelendi. Bu kararı nasıl yorumluyorsunuz? Sizce bu karar borçlu belediyelere süreç içerisinde ne gibi avantajlar sağlayacaktır?

 

Bayraktar: Tarih ötelemenin ötesine gidilmesi gerektiğini düşüyorum. Bu süreç içerisinde süratli bir şekilde bu borcun nasıl ödeneceğine dair tek tek tüm belediyeler uzman bir ekip tarafından ziyaret edilmeli ve belediyelerin mali yapıları yerinde incelenmelidir. Belediyenin geliri, gideri, borçları, 24 saatlik aktivitelerinin maliyetleri de hesaplanarak bir ödeme planı çıkarılmalıdır. Gecikme zamları ise bu süreç içerisinde durdurulmalıdır. Ben Serdarlı Belediyesi’ni 2.5 milyon TL civarında borç ile devraldım. 31 Aralık 2017 itibari ile de bu borç gecikme faizi ile birlikte 4.5 milyon TL civarına ulaştı. 2 yıl daha bırakırsak bu borç 7-8 milyon TL’ye çıkacak. Gecikme faizi hemen durdurulmalıdır. Mevcut durumda sadece belediyeler değil kurumlar da kaybediyor. Sadece tarih ertelemekle kazanan taraf olmayacaktır.

 
Soru: Hükümetten beklentileriniz nelerdir. Sürdürülebilir bir belediye yapısı için ne gibi tedbirler alınmalı hangi uygulamalar hayata geçirilmelidir?

 

Bayraktar: Beklentimiz 2018 bütçesinde yerel vergilerin ve devlet katkısından gelen öz kaynak gelirlerimizin arttırılmasıdır. Emlak vergilerinin ve diğer vergilerin yükseltilmesi noktasıdır. Girne’deki emlak ile Ergenekon köyündeki emlağın değerinin aynı tutulması bence çok da adil değildir. Emlak vergileri emlağın türü ve niteliğine göre güncellenmelidir. Devlet katkı payının da nüfus yapısına göre değil giderlerine göre hesaplanması gerekmektedir.

 

Soru: Gelinen noktada belediyelerin başarısı maaşları ödeme kapasiteleri ile değerlendirilir oldu.  Belediyelerin başarı ölçütü size göre nedir. Siz kendinizi başarılı bir idareci olarak kabul ediyor musunuz? Önümüzdeki seçimlerde aday mısınız?
 

Bayraktar: Belki çok iyi değil ama belediyeyi dev aldığım döneme oranla mali yapının ileriye taşınması noktasında kendimi iyi bir idareci olarak görüyorum. Daha kötüye gitmedik.

Adaylık konusunda da henüz kararımı vermedim. Bir takım değişiklikler, beklentiler içerisindeyiz. –Bu husustaki kararımı belirlemede biraz da hükümetin belediyeler noktasındaki politikası etken olacak. Yıllar içerisinde bir takım deneyimler kazandım. Bu belediyenin birazcık daha rahat olabilmesi için dışarıdan destek şarttır.

Çalışanın maaşını verdiğimde sevinmemem lazım, bu benim zaten yapmam gereken bir iş olmalıdır. Biz maaş verdiğimizde sevinir olduk. Bu kriteri aşacak bir yapının oluşmasını temenni ediyorum.

Bu sözlerim, ‘Başkan zorlukları gördü vazgeçebilir’ gibi algılanmasın. Tam tersi bir şeylerin düzelmesini istiyorum. Adaysam beklentilerimin de gerçekleşeceği umudunu olmalıdır, ışık olmalıdır. Öyle sırf makam tutmak için aday olmam. Bölge insanına bir faydam dokunacaksa aday olurum. Kimseyi hayal kırıklığına uğratmak istemem. Belediyenin mali yapısı güçlendirilmezse işler yürümez ve çok sıkıntılar yaşarız. Çevre ile ilişkilerimiz bozulur, itibarsızlaşırız. Belediyeyi o pozisyona sokmam istemiyorum.

Soru: hedeflerinize ulaşma noktasında ne kadar başarılı oldunuz? “Keşke şunu da yapabilseydim” dediğiniz bir şey var mı? Kendinizle ilgili özeleştiriniz nedir?

 

Bayraktar: Öz kaynak gelirlerimizden yağmur suyu drenajları gibi sadece küçük dokunuşlar yaptık, bakım onarım işlerini sürdürdük. Suyun sevk iradesini sağladık. Çevre temizliği ve çöp hizmetlerimizi verdik. Projelerde en büyük finans kaynağımız Türkiye’dir. Türkiye’nin desteği olmasa biz bugün ne asfalt, kaldırım yapabilirdik ne de çocuk parklarını geliştirir, yol emniyetini sağlayan unsurları hayata geçirebilirdik. Geçen 4 yıl içerisinde hayatın her alanına projeler ürettik. Çocuk parklarının geliştirilmesi için proje talebinde bulunmaya devam ediyoruz. Bir kreş yaptık. Gençler için spor kulüplerine destek veriyoruz, kültürel alanda aktivite yapılması için sivil toplumla ilişkilerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 3 köyümüz Beşpaparmak Dağları’na komşu dolayısıyla bu köylerde arazi yapısı can ve mal emniyeti açısından projelendirildi, istinaf duvarları yapıldı. Halen devam eden ve ihale aşamasında olduğumuz duvar yapımı ile finansman desteği sağladık. Asfalt yapım işleri devam ediyor. Kaldırım yapılması ile ihalemiz var. Tirmen ve Pınarlı köyünde misafirlerimizi ağırlayacağımız birer bina yaptık. Bu iki köyde yine köylümüzün talebi ve muhtarlıklarımızın işbirliği ile cami yapımı için Vakıflar İdaresi ile işbirliği yaptık, Tirmen’de cami hizmete açıldı, Pınarlı’da cami inşaatı devam ediyor. Köy pazarı ve Gönendere köyüne halı saha yapımı ile ilgili 2 projemiz daha var. Görev süremde gerekse yeni dönemde teklif sunma şansım olacaksa köy meydanlarının düzenlenmesi ve kaldırım yapılması için talepte bulunacağım. Çocuk parklarının geliştirilmesi için proje talepleri devam edecek.

Kuzey Meserya’da olmayan bir açık ve kapalı spor salonunun oluşturulması için bir proje çabalarımız olacaktır. Günlük beklentilerinde aşılması için günü birlik projelerle de hayatımızı sürdürmeye çalışacağız. Ama özellikle altını çizerek söylüyorum çağın en büyük problemi olan kötü alışkanlıklardan gençlerimizin uzak tutulması için çocuk parklarının ve spor salonlarının geliştirilmesinin hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Gençlerin çocukların spora yönlenmesi gerekiyor. Her belediyenin halktan onay olacağı bir gençlik ve spor politikasının oluşturmasını isterim bu noktada ihtiyaçların arttığını düşünüyorum. Önce insan… Ben görev sürem içerisinde bu alanda yeteri kadar proje üretmediğimi düşünüyorum. Öz eleştirimi de yapıyorum. Biz sadece var olan koşulların iyileştirilmesine destek verdik ama yeterli olmadığını görüyorum.

Yaşlılara evlerinde hizmet arzum vardı fakat mali koşullar nedeni ile bunu gerçekleştiremedim.

 

 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.