1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. SKANDAL!
SKANDAL!

SKANDAL!

Sağlık Bakanlığı'ndan .....

A+A-

“Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümeti, Anayasa ve yasalara aykırı bir işlem yaparak, asıl ve sürekli kadroların görevlerini geçici işçilere yaptırmak istiyor”

“İlan edilen 14 münhal, alanında uzmanlık gerektiren münhallerdir. Bu münhallara başvuranların mesleki bilgisi ölçülmeden, sadece Anayasa’dan sınava tabi tutularak bu işi yapıp yapamayacakları sınanmadan, ‘geçici işçi’ adı altında Anayasa ve yasalara aykırı bir istihdam yaparsın ve hastanelerden hizmet alan vatandaşın sağlığını tehlikeye sokarsın”

“Kamu Hizmeti Komisyonunun yetkisi gasp ediliyor”

“Biz KTAMS olarak bu konuda hukukçularımıza da danışarak gerekirse anayasaya aykırılık gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi’nde ve İyi İdari Yasası’na göre idarenin kendi görev, yetki ve sorumluluğu dışında yetkisiz bir işlem yapmasından dolayı da İdare Mahkemesinde dava açacağız”

“KKTC Anayasası’nın 120. Maddesi, ‘devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerekliliği asıl ve sürekli görevler kamu görevlileri eliyle yürütülür’ der”

“Anayasaya göre asıl ve sürekli kadrolara atama yetkisi bağımsız organ Kamu Hizmeti Komisyonu’dur”

Haberal Kıbrıslı

Sağlık Bakanlığı’nın 8’i ‘İlk ve Acil Yardım Teknikeri (Paramedik)’,  4’ü ‘Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve Radyografer veya Radyoterapi Teknikeri’,  2 de ‘Hemodiyaliz Teknikerliği’ için 14 münhal açmasının Anayasa ve yasalara aykırı olduğu iddia edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan münhallerin geçici işçiler eliyle doldurulmasının Anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu ifade eden KTAMS Örgütlenme Sekreteri Barçın, münhal ilan edilen kadrolar arasında yer alan asıl ve sürekli kadrolara atama yetkisinin Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait olduğuna işaret ederek, “Asıl ve sürekli kadroları bağımsız organ atar. Çünkü Anayasa bunu emreder” dedi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Örgütlenme Sekreteri Devrim Barçın, hükümetin Anayasa ve yasalara aykırı bir işlem yaparak, asıl ve sürekli kadroların işlerini geçici işçilere yaptırmak istediğini vurguladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen münhallerin Anayasa’ya aykırı olduğunu ifade eden Barçın, asıl ve sürekli kadro münhallerini doldurma görevinin Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait olduğunu belirtti.

“Sağlık Bakanı’ndan bakanlığın tüm üst kademe yöneticilerine kadar herkes siyasi atamadır. Siyasi atama kişilerin hiçbir mesleki yeterliliğini ölçmeden, sadece Anayasa ile ilgili kendi yapacağı yazılı ve sözlü sınav ile istihdam yapması, kamuda reformun konuşulduğu bir dönemde kamu verimliliğini ayaklar altına almaktır. Sağlık Bakanlığı olarak Anayasa’ya aykırı bir işlem yapıyorsun. Asıl ve sürekli kadroların görevlerinin ifa edilmesi için bağımsız organ tarafından kamu görevlisi atamayarak ve bu görevleri geçici işçilere yaptırarak Anayasal suç işliyorsun. Bu konuda mahkeme kararları vardır. Mahkeme kararları da çok açık ve net bir şekilde der ki, asıl ve sürekli kadroların görevlerini geçici işçi ve geçici memurlar yapamaz. Dolayısıyla burada Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümeti Anayasa ve yasalara aykırı bir işlem yaparak, asıl ve sürekli kadroların işlerini işçilere yaptırıyor.

“Aranan niteliklere sahip olup olmadığını tespit etmeden ‘geçici işçi’ adı altında anayasa ve yasalara aykırı istihdam…”

Diploma ve uzmanlık aranmaksızın geçici işçinin istihdam edilebileceğini kaydeden Barçın, vasıflı ve uzmanlık isteyen bölümlerde böyle bir şey yapılamayacağını kaydederek, “Sen geçici işçide, herhangi bir diploma ve uzmanlık aramaksızın geçici işçi istihdam yapabilirsin. Çünkü beden işi yaptıracağın kişide,-uzmanlık modeli arayan bir istihdam modeli olmadığı için- aranan nitelik yoktur. Fakat bu 14 münhalin teşkilat yasalarında aranan nitelikleri ve uzmanlık gerektiren alanları vardır. Bunları ölçmeden ve aranan niteliklere sahip olup olmadığını tespit etmeden geçici işçi adı altında nitelik aramama hakkını kullanarak anayasa ve yasalara aykırı bir istihdam yaparsın” ifadesini kullandı.

“Bu duruma kesinlikle KTAMS olarak karşıyız”

Personel Dairesi’nin de bu konuda açıklama yaptığını ifade eden Barçın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Personel Dairesi’nin de bir demeci vardı. Bunu kamuoyunda da duyurmuştu. Kendisi de yaptığı denetimlerde kadro görevi dışında görevde çalıştırılan insanlar tespit ettiğini ve bunun da yasaya aykırı olduğu için idari işlem başlatıldığını Başbakanlığa bağlı Personel Dairesi’nin beyan eden bir demeci oldu. Başbakanlığa bağlı ve personelin idare ve sevkinden sorumlu olan Personel Dairesi olarak yaptığı demeçte, denetimler sonucunda ‘kadro görevleri dışında insanlara görev veriliyor’’ diye idari işlem başlatacaksın, bu tarafta da Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık’tan yetki alarak asıl ve sürekli kadroların görevlerini, kadro görevi olmayan geçici işçilere yaptıracağını da ilan eden bir münhal ilan edecek. Bu duruma kesinlikle KTAMS olarak karşıyız. Çıkılan bu münhal ilanına binaen yapılacak atama ile Personel Dairesi ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yetkileri gasp ediliyor. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun olaya derhal müdahil olup bu olayı çözmesi gerekiyor.

“Gerekirse idari mahkemelere de dava açacağız”

Sen bir kurumdaki yetkiyi, yetkisiz olan bir kurum olarak ondan alamazsın. Bu Anayasa ve yasalara aykırı bir idari işlem olur ve bu idari işlemi yapanların hepsi de devlette bunlara ödenecek olan maaşların yasalara aykırı olması nedeniyle ödediği her bir kuruştan da mükelleftir. Biz KTAMS olarak bu konuda hukukçularımıza da danışarak, gerekirse anayasaya aykırılık ve İyi İdare Yasası’na göre idarenin kendi yetki, görev ve sorumluluğu dışında bir işlem yapmasından dolayı da gerekirse idari mahkemelere de dava açacağız.”

“Anayasa’yla kurulan bağımsız organ Kamu Hizmeti Komisyonu’dur”

Anayasaya göre kurulan bağımsız organın Kamu Hizmeti Komisyonu olduğunu belirten Barçın, “KKTC Anayasası 120. Madde der ki, ‘Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerekliliği asıl ve sürekli görevler kamu görevlileri eliyle yürütülür...’ Anayasa’nın 120. Maddesi der ki ‘Kamu görevlilerinin atanmalarını ve onaylanmalarını sürekli ve emeklilik hakkı kazandırılan kadrolara yerleştirmelerini terfi, nakil, emekli ve sevklerini, uyarma ve kınama cezası gerektiren disiplin işlemleri dışında azil ve görevden uzaklaştırma dair diğer tüm disiplin işlemlerini yapmak üzere tarafız ve bağımsız organ veya organlar kurulur.’ İşte Anayasa’ya binaen kurulan bağımsız organ ise bugün Kamu Hizmeti Komisyonudur.”

“Atama ancak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılabilir”

Asıl ve sürekli kadrolarda çalışacak ve görev yapacak olan kamu görevlilerinin atamalarını ancak Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yapabileceğini ifade eden Barçın, sözlerine şöyle devam etti:
“Anayasa’nın 120. Maddesine binaen asıl ve sürekli bir kadro var ise o kadroya atama ancak Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılabilir. Bu Anayasa’da böyle tanımlanmıştır. Ancak buna aykırı bir şekilde Sağlık Bakanlığı münhal ilan edip atama yapmak istemektedir. Bunu münhalinde de duyurdu ve dedi ki, ‘Ben 14 tane münhal açıyorum. Bunların 8’ini İlk ve Acil Yardım Teknikeri, 4’ünü Tıbbi Görüntüleme Teknikeri ve 2’sini de Hemodiyaliz Teknikeri olarak alacağım; hem de yasada yer alan Paramedik Hizmet Sınıfı’ndan alacağım’ şeklindedir.”
“İlan edilen münhaldeki kadroların birçoğu Anayasa’da belirtilen asıl ve sürekli kadrolardır”

Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki dairenin olduğunu belirten Barçın, “Şimdi bu münhal ilan ettiği kadrolar konusunda Sağlık Bakanlığı’na bağlı iki tane daire vardır. Bunlardan bir tanesi Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi diğeri ise Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’dir. Bu ilan edilen münhallerin bir kısmı, Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’nin teşkilat yasalarında yer alan kadrolardır. Yani bu ilan edilen münhaldeki bazı kadrolar Anayasa’da belirtilen asıl ve sürekli kadrolardır. Burada ilan edilen münhalde, ‘Bu ilan edilen münhale biz geçici işçi alacağız’ diyor. Bir kere bu ilan ettiğin münhaldeki kadrolar ve görevler, asıl ve sürekli olan kadro ve görevlerdir. Anayasa ‘bu kadro görevlerini yapabilmeyi ve atanma işlemini Kamu Hizmeti Komisyonu yapabilir’ der” dedi.

“Geçici işçi toplu iş sözleşmesine göre 3 ay çalıştıktan sonra kadrolamak zorundadır”

Kamu Sağlık Çalışanları Yasasına göre devletin kimi zaman geçici işçi ve geçici memur istihdamı yapabildiğini belirten Barçın, bu koşulları şöyle açıkladı:

“Anayasa ve kendi yasasına aykırı bir şekilde bu kadroları doldurmak için Başbakanlıktan yetki alıp Kamu Hizmeti’nden münhal ilan ettirip kamunun yaptığı bir sınavla kamu görevlileri eliyle yürütmüyorsun ve ‘Ben kendi bünyemde yapacağım bir sınavla bunları geçici işçi olarak istihdam ettireceğim’ diyorsun. Geçici işçi toplu iş sözleşmesine göre 3 ay çalıştıktan sonra kadrolamak zorundadır. İşten de çıkaramazsın.

Şimdi geçici işçiyi devlette istihdam yapabilirsin, ama sen geçici işçiye asıl ve sürekli kadronun görevini yaptıramazsın. Kol ve bedenen güç gerektiren teşkilat yasasında asıl ve sürekli kadroya öngörülmeyen işleri yaptırabilir. Fakat yasada asıl ve sürekli olarak tanımlanmış bir kadroya alma görevini Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından atanmayan geçici işçiye yaptıramazsın.”

1-723.jpg

Anayasa ne diyor?

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi ve/veya Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde yer alan asıl ve sürekli kadrolara geçici işçi alacağına yönelik münhal ilan etti.

KKTC Anayasası’nın ilgili maddeleri şöyle:

Kamu Hizmeti ile İlgili Asıl ve Sürekli Görevlerin Yürütülmesi
Madde 120

(1) Devletin genel yönetim ilkelerine göre yürütmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinin gerektirdiği asıl ve sürekli görevler, kamu görevlileri eliyle yürütülür.

Kamu Görevlileri ve Diğer Kamu Personeli ile İlgili Kurallar
Madde 121

(1) Kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri yasa ile düzenlenir.

(2) Kamu görevlilerinin atanmalarını, onaylanmalarını, sürekli ve emeklilik hakkı kazandıran kadrolara yerleştirilmelerini, terfilerini, nakillerini, emekliye sevklerini, uyarma ve kınama cezasını gerektiren disiplin işlemleri dışında, azil ve görevden uzaklaştırma dâhil diğer tüm disiplin işlemlerini yapmak üzere tarafsız ve bağımsız organ veya organlar kurulur.

Anayasa Maddelerinden de görüldüğü üzere asıl ve sürekli kadroların görevleri ancak ve ancak Kamu Görevlileri eliyle yürütülebilmekte ve bu kadrolara atama da ancak ve ancak bağımsız organ yani Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından yapılabilmekte iken Sağlık Bakanlığı ilk resimde görülen asıl ve sürekli kadrolara kendi bünyesinde yapacağı bir sınav ile kamu görevlisi olmayan geçici işçi atanacağını ilan etmiştir.

Reform bu kadar olur

Devrim Barçın, Başbakanlığa bağlığı Personel Dairesi’nin denetimleri sonucu kadro görevi dışında görev yaptığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağının basında yer aldığına da dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Bir yandan ‘yasa dışı uygulamaları denetim sonrası tespit ettik’ diyen hükümet; diğer taraftan geçici işçinin kadro görevi olmayan işleri geçici işçilere yaptırılacağının alenen ilanı…!

İşte bu hükümetin Anayasa ve yasalara bağlılığı ile kamuda yapacağı reform bu kadar olur.

Çok açık ve net. Bu münhalla, asıl ve sürekli kadro görevleri geçici işçiler eliyle yürütülmeye çalışılmakta ve Anayasa ve yasalara aykırı bir işlem yapılmaktadır.

KHK ve Personel Dairesi müdahale etmeli

Bu duruma gerek Personel Dairesi gerekse yetkisi gasp edilen Kamu Hizmeti Komisyonu derhal müdahale etmeli ve bu kadro görevlerinin geçici işçiler eliyle yürütülmesi engellenmelidir. Doğrusu bu kadro görevleri için teşkilat yasasına binaen hükümet derhal yetki alıp Kamu Hizmeti Komisyonu aracılığı ile anayasa ve yasalara uygun olarak münhal ilan edip doldurmalıdır.

Karara imza atan sorumlu olacak

Aksi yapılacak her işlem yasa dışı olacak olup bu karara imza atan herkes bu yasa dışılıktan sorumlu olacaktır.

Haberal Kıbrıslı

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.